Serviciul statistică medicală și analiză a stării de sănătate

Loca­ția: str. Gen. Gri­gore Bălan, nr. 46, Bis­trița
Tele­fon: 0263 214 390/1 inte­rior 206Asis­ten­tă — șefă:

Moldovan Simona Teodora