Anunt

mai 1, 2017

Concurs – Post muncitor necalificat

Spitalul Județean de Urgență Bistrița orga­ni­zea­ză con­curs in data de 08.06.2017 pen­tru ocu­pa­rea a unui post de mun­ci­tor neca­li­fi­cat — la Buca­ta­rie 700 patu­ri — pe dura­ta deter­mi­na­ta de 6 luni.
mai 20, 2017

Concurs – Agent dezinfecție, deratizare, dezinsecție – debutant

Spitalul Județean de Urgență Bistrița orga­ni­zea­ză con­curs în data de 20.06.2017 pen­tru ocu­pa­rea a unui post de Agent dez­in­fec­tie, dera­ti­za­re, dez­in­sec­tie — debu­tant — la Ser­vi­ci­ul de supra­ve­ghe­re si con­trol al infec­ti­i­lor nozo­co­mi­a­le — pe dura­ta deter­mi­na­ta de 6 luni.
mai 24, 2017

Concurs – Mana­ger Spi­tal

Spitalul Județean de Urgență Bistrița orga­ni­zea­ză con­curs in data de 27.06.2017 — 12.07.2017 pen­tru ocu­pa­rea func­ti­ei de Mana­ger Spi­tal.
mai 24, 2017

Concurs – Director Îngrijiri

Spitalul Județean de Urgență Bistrița orga­ni­zea­ză con­curs în data de 22.06.2017 pen­tru ocu­pa­rea func­ți­ei de Direc­tor Îngri­ji­ri.
iunie 1, 2017

Concurs – Asis­tent Medi­cal – 2 pos­turi

Spitalul Județean de Urgență Bistrița orga­ni­zea­ză con­curs în data de 23.06.2017 pen­tru ocu­pa­rea a 2 pos­turi de asis­tent medi­cal — spe­cia­li­ta­tea medi­ci­nă gene­ra­lă.
iunie 1, 2017

Concurs – Asis­tent Medi­cal debutant – 5 pos­turi

Spitalul Județean de Urgență Bistrița orga­ni­zea­ză con­curs în data de 27.06.2017 (click aici pen­tru deta­lii) pen­tru ocu­pa­rea a 5 pos­turi de asis­tent medi­cal debu­tant — spe­cia­li­ta­tea medi­ci­nă gene­ra­lă — pe dura­ta deter­mi­na­tă de 6 luni.
iunie 1, 2017

Concurs – Asis­tent Medi­cal debutant

Spitalul Județean de Urgență Bistrița orga­ni­zea­ză con­curs în data de 29.05.2017 pen­tru ocu­pa­rea unui post de asis­tent medi­cal debu­tant — spe­cia­li­ta­tea BFT — la Labo­ra­tor recu­pe­ra­re medi­ci­nă fizi­că și bal­ne­o­lo­gie — pe dura­ta deter­mi­na­tă de 6 luni.
iunie 27, 2017

Anunț – Proces Verbal 27.06.2017

Vizualizează Procesul Verbal încheiat în data de 27.06.2017.
iunie 30, 2017

Anunț – Proces Verbal 30.06.2017

Vizualizează Procesul Verbal încheiat in data de 30.06.2017.