Comunicate SJUB

mai 20, 2017

Concurs – Agent dezinfecție, deratizare, dezinsecție – debutant

Spitalul Județean de Urgență Bistrița orga­ni­zea­ză con­curs în data de 20.06.2017 pen­tru ocu­pa­rea a unui post de Agent dez­in­fec­tie, dera­ti­za­re, dez­in­sec­tie — debu­tant — la Ser­vi­ci­ul de supra­ve­ghe­re si con­trol al infec­ti­i­lor nozo­co­mi­a­le — pe dura­ta deter­mi­na­ta de 6 luni.
mai 1, 2017

Concurs – Post muncitor necalificat

Spitalul Județean de Urgență Bistrița orga­ni­zea­ză con­curs in data de 08.06.2017 pen­tru ocu­pa­rea a unui post de mun­ci­tor neca­li­fi­cat — la Buca­ta­rie 700 patu­ri — pe dura­ta deter­mi­na­ta de 6 luni.