Comunicate SJUB

august 25, 2017

Concurs – Mana­ger Persoană Fizică

Spitalul Județean de Urgență Bistrița orga­ni­zea­ză con­curs în data de 26.09.2017 pen­tru ocu­pa­rea func­ți­ei de Mana­ger Persoană Fizică.
august 24, 2017

Concurs – Medic Specialist UPU-SMURD

Spitalul Județean de Urgență Bistrița orga­ni­zea­ză con­curs pen­tru ocu­pa­rea unui post de medic specialist în specialitatea medicină de familie cu competență sau atestat în medicină de urgență la UPU-SMURD.
august 24, 2017

Concurs – Asis­tent Medi­cal de Laborator – 2 posturi

Spitalul Județean de Urgență Bistrița orga­ni­zea­ză con­curs în data de 14.09.2017 pen­tru ocu­pa­rea a 2 posturi de asis­tent medi­cal de laborator la Laborator analize medicale - pe durata determinata de 6 luni.
iunie 30, 2017

Anunț – Proces Verbal 30.06.2017

Vizualizează Procesul Verbal încheiat in data de 30.06.2017.
iunie 27, 2017

Anunț – Proces Verbal 27.06.2017

Vizualizează Procesul Verbal încheiat în data de 27.06.2017.
iunie 1, 2017

Concurs – Asis­tent Medi­cal debutant

Spitalul Județean de Urgență Bistrița orga­ni­zea­ză con­curs în data de 29.05.2017 pen­tru ocu­pa­rea unui post de asis­tent medi­cal debu­tant — spe­cia­li­ta­tea BFT — la Labo­ra­tor recu­pe­ra­re medi­ci­nă fizi­că și bal­ne­o­lo­gie — pe dura­ta deter­mi­na­tă de 6 luni.
iunie 1, 2017

Concurs – Asis­tent Medi­cal debutant – 5 pos­turi

Spitalul Județean de Urgență Bistrița orga­ni­zea­ză con­curs în data de 27.06.2017 (click aici pen­tru deta­lii) pen­tru ocu­pa­rea a 5 pos­turi de asis­tent medi­cal debu­tant — spe­cia­li­ta­tea medi­ci­nă gene­ra­lă — pe dura­ta deter­mi­na­tă de 6 luni.
iunie 1, 2017

Concurs – Asis­tent Medi­cal – 2 pos­turi

Spitalul Județean de Urgență Bistrița orga­ni­zea­ză con­curs în data de 23.06.2017 pen­tru ocu­pa­rea a 2 pos­turi de asis­tent medi­cal — spe­cia­li­ta­tea medi­ci­nă gene­ra­lă.
mai 24, 2017

Concurs – Director Îngrijiri

Spitalul Județean de Urgență Bistrița orga­ni­zea­ză con­curs în data de 22.06.2017 pen­tru ocu­pa­rea func­ți­ei de Direc­tor Îngri­ji­ri.
mai 24, 2017

Concurs – Mana­ger Spi­tal

Spitalul Județean de Urgență Bistrița orga­ni­zea­ză con­curs in data de 27.06.2017 — 12.07.2017 pen­tru ocu­pa­rea func­ti­ei de Mana­ger Spi­tal.