Echipa Managerială

Mana­ger:

Ec. Lazany Gabriel


Direc­tor medi­cal:

Dr. Deak Maria Gabriela


Direc­tor finan­ci­ar con­ta­bil:

Ec. Pop Carmen Mirela


Direc­tor Îngri­ji­ri:

As. Princ. Remeș Gabrie­la Anto­ne­ta


Director administrativ:

Ec. Szekely Paul Gabriel


Auditor gr. I Compartiment Audit intern:

Ec. Pop Tionița


Auditor gr. I Compartiment Audit intern:

Ec. Seichei Anca Oana


Coordonator Serviciu Statistică medicală și analiză a stării de sănătate:

Dr. Pintea Emanuela Natalia


Șef Serviciu Managementul calității:

Ec. Moruțan Mihaela


Șef Serviciu RUNOS:

Cons. Petraș Georgeta Sanda


Relații cu publicul / purtător de cuvânt:

Ref. Strungari Camelia Ionela