Ambulatoriul Integrat al Spitalului Județean de Urgență Bistrița (Policlinica)

Loca­ție: str. Gării nr. 9-11, Bistrița
Tele­fon: 0263 238510

Coordonator Ambulator Integrat:

Dr. Ștefan Pop

- medic specialist dermatovenerologie;
- supraspecializare în Dermatologie estetică și Laserterapie

Asis­tent coor­do­na­tor:

Mocan Mariana

- asis­tent medical prin­ci­palCabinete medicale de specialitate

I. CABI­NET MEDI­CI­NĂ INTER­NĂ

1. Anton Con­stan­tin - Medic pri­mar
2. Suciu Ioa­na - Medic pri­mar
3. Nat Laura Bogdana - Medic specialist
4. Bruma Nicolae - Medic specialist
5. Dr. Neagoș Florin - Medic primar
6. Dr. Marchiș Ioana-Mariana - Medic specialist
7. Dr. Man Bogdan - Medic specialistII. CABI­NET CHI­RUR­GIE GENE­RA­LĂ

1. Cos­ma (Oprea) Lena - Medic pri­mar
2. Maxim Cris­ti­an Ghe­or­ghe - Medic pri­mar
3. David Dan Simion - Medic pri­mar
4. Jia­nu Flo­rin Gabriel - Medic primar
5. Souca Ionuț Vasile - Medic specialist
6. Dr. Elisei Radu-Claudiu - Medic specialistIII. CABI­NET CHI­RUR­GIE PLASTICĂ

1. Albu Mihaela Ioana - Medic specialistIV. CABI­NET NEUROCHIRURGIE

1. Farcaș Rotariu Andrei - Medic specialist
2. Dr. Pop Estera-Alexandrina - Medic specialist
3. Dr. Leaț-Savin Vasile-Florin - Medic specialistV. CABI­NET ORTO­PE­DIE-TRAU­MA­TO­LO­GIE

1. Timar Vasi­le - Medic pri­mar
2. Cor­mos Mari­us - Medic pri­mar
3. Gabor Ovi­diu-Ius­ti­nian - Medic spe­cia­list
4. Mes­za­ros Adri­an Ște­fan - Medic spe­cia­list
5. Costruț Horia Constantin - Medic spe­cia­list
6. Dr. Bumbu Bogdan Septimiu - Medic primar
7. Dr. Cioanca Florin - Medic specialistVI. CABI­NET CAR­DI­O­LO­GIE

1. Cocoi Ioan Dănuț - Medic pri­mar
2. Păș­tean Sorin Titus - Medic spe­cia­list
3. Mar­da­le Ange­lo - Medic pri­mar
4. Hără­guș Mihai - Medic pri­mar
5. Meș­ter Petru Beni­a­min - Medic spe­cia­list
6. Dr. Stănilă Anamaria - Medic specialistVII. CABI­NET OFTAL­MO­LO­GIE

1. Kantor Maria Erzsebet - Medic primar
2. Ciobotaru Eligia Mirela- Medic primar
3. Pop Miha­e­la - Medic primar
4. David Ana-Codruța - Medic pri­mar
5. Pop Ioan Florin - Medic primarVIII. CABI­NET ORL

1. Vul­cu Ioa­na - Medic pri­mar
2. Gherman Camelia - Medic spe­cia­listIX. CABI­NET DER­MA­TO-VENE­RI­CE

1. Duge­niuc Miha­e­la - Medic pri­mar
2. Tonea Lia - Medic spe­cia­list
3. Pop Ște­fan - Medic specialist
4. Silaghi Katalin - Medic spe­cia­list
6. Dr. Moldovan Mihaela - Medic specialist
7. Dr. Man Ioana Manuela - Medic specialistX. CABI­NET OBS­TE­TRI­CĂ-GINE­CO­LO­GIE

1. Măge­ru­șan Ana-Voichița - Medic spe­cia­list
2. Dr. Jianu Ramona-Zemora - Medic specialist
3. Dr. Dinică Cătălina - Medic primar
4. Dr. Colța Lucian - Medic primar
5. Dr. Pop Marius Ioan - Medic primar
6. Dr. Bărcan Mihai Anton - Medic specialistXI. CABI­NET DIA­BET ZAHA­RAT ȘI BOLI DE NUTRI­ȚIE

1. Candrea Eva Elisabeta - Medic pri­mar
2. Avram Paula Gabriela - Medic specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice


XII. CABI­NET ONCO­LO­GIE (str. Alba Iulia, nr. 7)

1. Miron Gea­ni­na Danie­la - Medic pri­mar
2. Pala­lo­gos Ramo­na - Medic spe­cia­list
3. Timiș Tănase - Medic specialist
4. Cuc Ioana Alina - Medic specialist hematologieXIII. CABI­NET ENDO­CRI­NO­LO­GIE

1. Filip Ali­na Iri­na - Medic spe­cia­list
2. Cio­ver­na­che Dan - Medic pri­mar
3. Botezan Oana Maria - Medic spe­cia­listXIV. CABI­NET NEU­RO­LO­GIE

1. Hără­guș Hora­țiu Ioan - Medic pri­mar
2. Toma Oana Mădălina - Medic spe­cia­list
3. Bâl­dea Adri­an - Medic pri­mar
4. Găr­duș Iuli­a­na - Medic pri­mar
5. Dr. Frimu Iulia - Medic specialistXV. CABI­NET NEU­RO­LO­GIE PEDIA­TRI­CĂ

1. Zăpâr­țan Maria Ana - Medic pri­marXVI. CABI­NET PSI­HIA­TRIE INFANTILĂ

1. Geor­gi­ță Pei­ca Mar­ga­re­ta - Medic pri­mar
2. Spaller Gabriella - Psiholog specialistXVII. CABI­NET GAS­TRO­EN­TE­RO­LO­GIE

1. Dolha Flo­ri­na - Medic pri­mar
2. Martura Simona Nicoleta - Medic spe­cia­list - Doctor în științe medicaleXVIII. CABI­NET PEDIA­TRIE

1. Buta Lili­a­na - Medic pri­mar
2. Tudor Anca-Maria - Medic primar
3. Ifti­me Ali­ce Gabrie­la - Medic spe­cia­list
4. Dr. Cojol Mariana - Medic primar
5. Dr. Pop Ioana Monica - Medic specialist


XIX. CABI­NET PSI­HIA­TRIE

1. Col­ța Ali­na - Came­lia - Medic primar
2. Ste­fă­ne­scu Cla­u­dia - Medic primar
3. Levai Zsolt - Medic primar
4. Sabău Lumi­ni­ța - Medic pri­mar
5. Hără­guș Car­men - Medic primar
6. Muntean Cătălin - Medic specialistXX. CABI­NET B.F.T.

1. Moal­fa Floa­rea - Medic pri­mar
2. Dr. Riza Daniel - Medic specialistXXI. CABI­NET REU­MA­TO­LO­GIE

1. Mure­san Lenu­ta - Medic spe­cia­listXXII. CABI­NET URO­LO­GIE

1. Lucan Valerian Ciprian Mihai - Medic primar
2. Pet­cu Vlad Geor­ge - Medic primar
3. Logigan Horia Ioan - Medic spe­cia­list
4. Ioan Emilian Vârvaș - Medic spe­cia­listXXIII. CABI­NET CHI­RUR­GIE PEDIA­TRI­CĂ

1. Mol­do­van Lari­sa Gisella - Medic primarXXIV. CABI­NET NEFROLOGIE

1. Bâldea Simona Alina - Medic specialistXXV. DIS­PEN­SAR TBC

1. Tămă­san Cora­lia - Medic pri­mar pne­u­mofti­zi­o­lo­gie
2. Anbruș Vio­le­ta Manu­e­la - Medic pri­mar pne­u­mo­lo­gieXXVI. MEDI­CI­NA SPOR­TI­VĂ

1. Orza Gavri­la Petru - Medic pri­marXXVII. MEDI­CI­NA MUN­CII

1. Maxim Dana Melania - Medic specialist medicina munciiXXVIII. MEDI­CI­NA DEN­TA­RĂ — STO­MA­TO­LO­GIE

1. Chi­ra Emi­li­an Adri­an - Medic medi­ci­nă den­ta­răXXIX. LABO­RA­TOR RADI­O­LO­GIE și IMA­GIS­TI­CĂ MEDI­CA­LĂ

1. Lupa­sco Mir­cea - medic pri­mar radi­o­log - Medic coor­do­na­tor
— com­pe­ten­țe în eco­gra­fie gene­ra­lă
2. Milu-Mol­do­van Car­men Cla­u­dia - medic spe­cia­list radi­o­lo­gie și ima­gis­ti­că medi­ca­lăXXX. LABO­RA­TOR ANALIZE MEDICALE

1. Muranyi Ana­ma­ria Pos­tu­mia - medic pri­mar
2. Coval­ciuc Anca - chi­mist - șef laboratorXXXI. LABO­RA­TOR RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE

1. Moalfa Floarea - medic primar coordonator
2. Coconu Lucian - profesor CFM principal
3. Târgoveț Ionuț Dănuț Ciprian - kinetoterapeut principal
4. Mathe Attila - fiziokinetoterapeut
5. Hoha Andrei Adrian - kinetoterapeut
6. Harfaș Diana Anca - kinetoterapeutProgramări Online