Programe și proiecte de umanizare a serviciilor medicale

Întrucât suferinţa omului, în general, şi a copilului, în particular, nu e doar de natură somatică şi psihică, ci şi socială și spirituală, la nivelul Spitalului Jduețean de Urgență Bistrița se desfășoară următoarele teme de cercetare:

1. Umanizarea serviciilor de Pediatrie

1.1 „Humanising the Pediatric Services” (Grant Nr. 15 din 10.02.1997, Director proiect: Dr. Mircea Gelu Buta). Început în anul 1998, împreună cu Fundaţia Romanian Children's Relief - SUA, acest proiect de cercetare vizează umanizarea serviciilor spitaliceşti, în special a celor de pediatrie, prin organizarea spaţiilor de joacă şi instrucție pentru copiii spitalizaţi, unde, pe baza unui program conceput de educatori, psihologi, asistenți sociali, copiii internaţi sunt angrenați în diverse activități, sub supravegherea unui personal calificat.

1.2 „For Children's Playground in Bistriţa City” (Grant Nr. 15063 din 5.10.2001, membru în cadrul proiectului: Dr. Mircea Gelu Buta).

1.3 „Children's Opportunity Grants Project” (Grant Nr. 1843 din 2002), având parteneri: RC Bistriţa, RC Narwick şi Rotary Internaţional.

1.4 „Children's Playground to The City of Bistriţa, Romania” (Grant Nr. 22132 din 28.09.2004, membru în cadrul proiectului: Dr. Mircea Gelu Buta). Aceste granturi au fost câştigate prin competiţie şi au avut ca scop ameliorarea inserţiei sociale prin stimularea comportamentului ludic.

1.5 „Child's Life” (Grant Nr. 54 din 10.12.2004, Director proiect: Dr. Mircea Gelu Buta), având ca parteneri Romanian Children's Relief - USA şi Fundaţia Inocenți - România. Rezultatele bune ale acestor granturi de cercetare au făcut ca modelul să fie extins în alte servicii de Pediatrie (Ex. Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” din Bucureşti) şi să continue ca un program de sine stătător în Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa.

2. Proiectul „Terapia prin lectură”

Proiect început în anul 2013, beneficiar: Spitalul Județean de Urgență Bistrița; parteneri: Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Biblioteca Județeană „George Coșbuc” BN, Palatul Copiilor Bistrița.
Obiective:
1. Crearea unei filiale a Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud, cu caracter enciclopedic, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Bistrița, având rolul de a pune la dispoziția grupului țintă literatură beletristică, științifică și cu caracter informativ, ca suport pentru tratarea unor afecțiuni.
2. Introducerea unei metode de terapie complementară, „terapie prin lectură”, destinată grupului țintă, format din: bolnavii internați în Spitalul Județean de Urgență Bistrița, în secțiile necontagioase; angajații Spitalului Județean de Urgență Bistrița; persoanele care vizitează pacienții internați în spital; aparținători care manifestă dorința de a citi pentru ei înșiși sau pentru persoanele pe care le însoțesc; studenți ai Facultăților de Medicină și elevi de la Școlile Sanitare Postliceale.
Scopuri propuse:
a) Introducerea unei terapii complementare - terapia prin lectură;
b) Organizarea, în cadrul Spitalul Județean de Urgență Bistrița, a unei filiale a Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud, într-un spațiu adecvat, în care au fost amenajate rafturi pentru cărți, mese și scaune pentru cititori. Cărțile pot fi împrumutate și la patul bolnavului.
c) Întărirea parteneriatului spital-comunitate, promovarea cetățeniei active și a voluntariatului, prin implicarea tinerilor bistrițeni în problemele comunității, îmbunătățind calitatea vieții bolnavilor aflați în diverse situații de dificultate, prin intermediul activităților de terapie prin citit.

3. Proiectul „Tineri pentru tineri”

Grantul Nr. 2 din 22.02.2010, cu titlul: „Tineri pentru tineri”, Director proiect: Dr. Mircea Gelu Buta, având ca parteneri: Spitalul Județean de Urgenţă Bistriţa, Rotary Club Bistriţa, Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud și Raiffeisen Bank, și-a propus abordarea a trei valori importante: conceptul de caritate ca relaţie interumană corectă, voluntariatul şi terapiile complementare (terapia prin culoare, terapia prin artă, terapia prin muzică).

4. Proiectul „Povestea mea despre sănătate - în desene şi imagini”

Proiect început în anul 2015, având ca parteneri: Spitalul Județean de Urgență Bistrița, Fundaţia Inocenţi, Fundaţia pentru Comunitate și MOL România. Acesta a fost destinat copiilor cu diferite afecţiuni, internaţi în Secția de Pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, care au realizat „Jurnale de sănătate” cu desene şi fotografii exprimând trăiri şi sentimente (supărare, frică de spitalizare, neîncredere, nervozitate etc.) din perioada spitalizării. Demersul a avut un rol benefic, terapeutic, în sensul că micii pacienți au încercat să identifice, să accepte și să depășească emoţiile şi sentimentele legate de boală.

5. Grupuri de suport în psihiatrie

Grantul Nr. 21395 din anul 2003, cu tema de cercetare „Therapeutic Meeting Place in Bistriţa County Hospital” (Director proiect: Dr. Dan Ilieș) a fost implementat în Secția de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa. În urma derulării proiectului şi amenajării Centrului de Sănătate Mintală, Secția de Psihiatrie şi-a îmbunătăţit remarcabil performanţele, devenind unul din centrele de referinţă pentru reţeaua de specialitate din România.

În cadrul Centurlui de Sănătate Mintală, pe lângă serviciile medicale clasice, sunt oferite și alte tipuri de terapii, precum: terapia ocupațională pentru reinserția socială a pacienților, ergoterapia (realizarea de obiecte de artizanat), terapii suportive sau terapii standard de relaxare.

6. Medicină și Teologie

Un proiect de anvergură, intitulat „Resacralizarea relației medic-pacient” a început să se deruleze din anul 2002, în cadrul Seminarului Internațional de Medicină și Teologie, organizat la Bistrița în luna mai și ajuns în anul 2017 la cea de-a XVI-a ediție. Prin conferințele susținute și cele 16 volume publicate, am dorit să dăm o bază teoretică pentru cei care vor încerca să conceapă doctrina socială a Bisericii Ortodoxe Române.

Un alt obiectiv al proiectului „Medicină şi Teologie” constă în construirea unor spaţii sacre pentru rugăciune şi oficierea serviciului religios în incinta spitalelor; angajarea de preoţi misionari; publicarea de articole, cărţi şi dezbateri radiofonice şi TV. Totodată, am lansat și finalizat trei proiecte de construcție a bisericilor din spital, realizate în felul următor: 23 mai 1999 - Paraclisul cu hramul „Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca”, la „Spitalul cu 700 de paturi”; 15 mai 2011 - Biserica cu hramul „Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma și Damian”, la Spitalul de Pneumoftiziologie; 30 iulie 2016 - Biserica cu hramul „Sf. Ierarh Nectarie Taumaturgul”, în Complexul spitalicesc de pe str. Alba Iulia din municipiul Bistrița.

Programe Naționale în care Spitalul Județean de Urgență Bistrița participă

1. Pro­gra­mul Natio­nal de Onco­lo­gie — finan­tat — CJAS
2. Pro­gra­mul Natio­nal de Orto­pe­die — finan­tat — CJAS
3. Pro­gra­mul Natio­nal de Boli Endo­cri­ne — finan­tat — CJAS
4. Pro­gra­mul Natio­nal de Dia­bet Zaha­rat — finan­tat — CJAS
5. Pro­gra­mul Natio­nal de Suple­e­re a func­ti­ei rena­le la bol­na­vii cu Insu­fi­cien­ta Rena­la Cro­ni­ca — finan­tat — CJAS
6. Pre­ve­ni­rea si supra­ve­ghe­rea infec­ti­ei HIV la nivel natio­nal (numai in 2014) — finan­tat — DSP
7. Tra­ta­men­tul si moni­to­ri­za­rea per­soa­ne­lor cu infec­tia HIV/SIDA — finan­tat — DSP
8. Supra­ve­ghe­rea si con­tro­lul Tuber­cu­lo­zei — finan­tat — DSP
9. Tra­ta­men­tul bol­na­vi­lor cu Tuber­cu­lo­za — finan­tat — DSP
10. Pro­gra­mul Natio­nal de Depis­ta­re Pre­co­ce a Can­ce­ru­lui de Col Ute­rin — finan­tat — DSP
11. Pro­fi­la­xia mal­nu­tri­ti­ei la copii cu gre­u­ta­te mica la nas­te­re — finan­tat — DSP
12. Regio­na­li­za­rea ingri­ji­ri­lor parien­ta­le pen­tru copii cu gre­u­ta­te mica la nas­te­re — finan­tat — DSP
13. Pro­fi­la­xia sin­dro­mu­lui de imu­ni­za­re RH — finan­tat — DSP
14. Sub­pro­gra­mul de moni­to­ri­za­re si eva­lu­a­re a Pro­gra­mu­lui Natio­nal de Sana­ta­te a Feme­ii si Copi­lu­lui (numai in 2013) — finan­tat — DSP
Programări Online