Anunț eligibilitate dosare – concurs asistent medical generalist debutant (S/SSD/PL)
ianuarie 22, 2020
Rezultatele examinarii practice a cunostintelor de operare la calculator la concursul de asistent medical generalist debutant (S/SSD/PL) 28.01.2020
ianuarie 28, 2020

Programul orar al verificării practice la calculator-concurs asistent medical generalist debutant – 28.01.2020

Concursul pentru ocuparea posturilor de asistent medical generalist debutant, anunțat prin anunțul de concurs nr. 13639/16.12.2019, modificat și completat prin anunțul de concurs nr. 303/10.01.2020, începe în data de 28.01.2020 cu verificarea practică a cunoștințelor de operare la calculator, care se va desfășura în biblioteca de la etajul VI al locației spitalicești din B-dul General Grigore Bălan, nr. 43, Bistrița.

Verificarea practică a cunoștințelor de operare la calculator este eliminatorie și va fi notată cu calificativele ”ADMIS”/”RESPINS”.

Rezultatele vor fi afișate în data de 28.01.2020 pe site-ul spitalului www.sjub.ro, la secțiunea Comunicate, iar eventualele contestații se pot depune până în data de 29.01.2020, ora 15:00, la Serviciul Resurse Umane, Normare și Organizare, de pe Aleea Basmului, nr. 2, Bistrița.

În data de 30.01.2020 se vor soluționa contestațile la verificarea practică a cunoștințelor de operare la calculator și se va afișa rezultatul soluționării acestora, pe site-ul spitalului www.sjub.ro, la secțiunea Comunicate.

În data de 31.01.2020 se va afișa pe site-ul spitalului www.sjub.ro, la secțiunea Comunicate, Calendarul probei practice/orale.

Orice precizări/comunicări privind desfășurarea concursului vor fi afișate pe site-ul spitalului www.sjub.ro, la secțiunea Comunicate.

Vizualizeaza Anuntul (click aici).

Programări Online