Secția Recu­pe­ra­re Medi­ca­lă,
Medi­ci­nă Fizi­că și Bal­ne­o­lo­gie

Loca­ție: B-dul Inde­pen­denței, nr. 30, Corp prin­ci­pal, par­ter
Tele­fon: 0263 233595

Echipa medicală

Dr. Mureșan Lenu­ța

medic pri­mar bal­ne­o­fi­zi­o­te­ra­pie și reu­ma­to­lo­gie


Șef de secție interimar

Dr. Riza Daniel

medic spe­cia­list bal­ne­o­fi­zi­o­te­ra­pie


As. Sîrbu Cristina

asis­ten­t medi­ca­l prin­ci­pa­l


Asistent-Șef

Dotare

Terapie cu laser BTL 4110 Smart Premium

Terapie cu laser BTL 4110 Smart Premium

Terapia cu ultrasunete BTL 4710 Smart Premium

Terapia cu ultrasunete BTL 4710 Smart Premium

Magnetoterapie BTL 4920 Smart Premium

Magnetoterapie BTL 4920 Smart Premium

Terapie cu unde soc BTL 6000 SWT Topline

Terapie cu unde soc BTL 6000 SWT Topline

Aparat drenaj limfatic BTL-6000 Lymphastim 12 Topline

Crioterapia BTL Crioterapy

Crioterapia BTL Crioterapy

Terapie cu unde scurte BTL 6000 Shortwave 400

Terapie cu unde scurte BTL 6000 Shortwave 400

BTL 4625 Smart Premium

BTL 4625 Smart Premium

Baie de parafina BTL 25 XL

Baie de parafina BTL 25 XL

Aparat unde electromagnetice BTL 6000 SIS

Aparat unde electromagnetice BTL 6000 SIS

Aparat terapie TECAR BTL 6000 TR-Therapy E

Aparat terapie TECAR BTL 6000 TR-Therapy E


[table id=17 /]
Ser­vi­cii medi­ca­le
 • ingri­ji­rea si recu­pe­ra­re bol­na­vi­lor cu afec­tiuni post-trau­ma­ti­ce, neu­ro­lo­gi­ce, reu­ma­to­lo­gi­ce
 • recu­pe­ra­rea bol­na­vi­lor cu defi­cit motor
 • tera­pia dure­rii acu­te si cro­ni­ce
 • gim­nas­ti­ca recu­pe­ra­to­rie
 • pro­ce­duri de elec­tro­te­ra­pie — apli­ca­tii de curen­ti
 • pro­ce­duri de masaj tera­pe­u­tic
 • acor­da­rea pri­mu­lui-aju­tor in caz de urgen­te medi­ca­le
 • moni­to­ri­za­re puls, tem­pe­ra­tu­ra, ten­siu­ne arte­ri­a­la, gre­u­ta­te
 • monta­re bra­nu­le
 • recol­ta­re ana­li­ze
 • moni­toa­re per­fu­zii
 • efec­tu­a­re tra­ta­men­te: intra­ve­nos, intra­mus­cu­lar, per os
 • efec­tu­a­re con­sul­turi inter­dis­ci­pli­na­re
 • intoc­mi­re bile­te de iesi­re, rete­te
Programări Online