Declarații de avere

ANUL 2017

Comitet Director

1. Ec. LAZANY GABRIEL – Manager

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

2. Ec. DRA­GO­TĂ REGHI­NA – Direc­tor Finan­ci­ar Con­ta­bil

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

3. As. Princ. REMEȘ GABIE­LA ANTO­NE­TA – Direc­tor Îngri­ji­ri

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se