Regulamente

Mane­vre care impli­că solu­ții de con­ti­nu­i­ta­te

Regulament intern

Regulament privind acordarea voucherelor de vacanță

Regulament privind managementul resurselor umane
pe durata stării de alertă

Regulamente

1. Regulament de Organizare și Funcționare

3. Ane­xa 2 la ROF

4. Mane­vre care impli­că solu­ții de con­ti­nu­i­ta­te

5. Regulament intern

6. Anexe la Regulamentul intern

7. Regulament privind acordarea voucherelor de vacanță

9. Regulament privind managementul resurselor umane pe durata stării de alertă

Programări Online