Prezentare generală

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa (S.C.J.U. Bistrița) este unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, care furnizează servicii medicale spitalicești, clinice și paraclinice.
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa are un număr total de 997 paturi spitalizare continuă, 13 paturi UPU şi 38 spitalizare de zi. Sediul central al unității se află în municipiul Bistrița, pe B-dul General Grigore Bălan nr. 43, cu secții în următoarele locații din municipiul Bistrița: str. Gării nr. 9-11, str. Alba Iulia nr. 7, str. Someșului nr. 1, str. Ghinzii nr. 26, str. Grănicerilor nr. 5 și str. Sucevei nr. 1-3.

S.C.J.U. Bistrița este principalul furnizor de servicii medicale din județul Bistrița-Năsăud, în regim de spitalizare continuă, spitalizare de zi şi ambulatoriu, gestionând, în același timp, și urgenţele medico-chirurgicale, astfel că, unitatea acoperă întreaga arie a practicilor de specialitate din sfera sănătății, de la cele preventive și curative, până la cele recuperatorii și paliative.

S.C.J.U. Bistrița acordă primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă oricărei persoane aflate în stare critică, oricând situația o impune, asigurând prin toate structurile sale, în funcție de specificul fiecăreia, condiţiile necesare cazării, efectuării de investigaţii medicale, acordării de tratament, acoperirii nevoilor de igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale. De asemenea, dacă situația o impune, S.C.J.U. Bistrița facilitează transportul pacienților la o altă unitate medico-sanitară de profil. Pe lângă acordarea continuă a asistenței medicale, Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița este pregătit să mențină standardul de calitate în furnizarea serviciilor de specialitate și în situațiile de criză (dezastre, tulburări sociale, război etc.), angajându-se să participe cu toate resursele de care dispune la înlăturarea efectelor acestora.

Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate stabilește criteriile care guvernează activitatea S.C.J.U. Bistrița, competențele unității spitalicești fiind aprobate de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, cu avizul Ministerului Sănătății.
Pe Heliportul SMURD cu destinație medico-sanitară, Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița desfășoară «activități de servicii anexe transporturilor aeriene», în calitate de operator de heliport.

Datele de autentificare ale unităţii:
1. Denumirea: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistrița
2. Statut juridic: Instituţie Publică
3. Actul de înfiinţare: Decizia nr. 15/09/2000 emisă DSP Bistriţa-Năsăud
4. Manager: Ec. Gabriel Lazany
5. Adresa: Bistriţa, B-dul General Grigore Bălan, nr. 43, tel/fax: 0263231404

Domeniul de specialitate: Ocrotirea sănătăţii

Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița funcționeză cu structură organizatorică aprobată cu 1.048 de paturi, repartizate în cadrul secțiilor și compartimentelor astfel:
* 750 paturi în secții/compartimente de specialitate medicală;
* 247 paturi în secții de specialitate chirurgicală;
* 38 de paturi de zi (9 la Centrul de Hemodializă);
* 13 paturi în cadrul U.P.U. – S.M.U.R.D.;
Numărul de paturi pentru care se încheie contractul de servicii medicale este reglementat prin ordin al Ministerului Sănătății.

Structura organizatorică a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.490/2010 cu modificările şi completările ulterioare este următoarea:

 

I. Secții/compartimente spitalicești

Nr.

crt.

Denumire secţie/compartiment

Nr. paturi

1.

Secţia Clinică Medicină internă

        85 paturi

2.

Secţia Cardiologie, din care:

– comp. terapie intensivă coronarieni

55 paturi

6 paturi

 

3.

Sectia Neurologie, din care:

– terapie acută 

55 paturi

  8 paturi

4.

Secţia Pediatrie, din care:

– terapie acută

– compartiment neurologie pediatrică

– compartiment psihiatrie pediatrică

 

70 paturi

  4 paturi

  5 paturi

5 paturi

 

5.

Compartiment Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

20 paturi

6.

Secţia Chirurgie generală, din care:          

– compartiment arşi

75 paturi

5 paturi

7.

Secţia Obstetrică-ginecologie

 

65 paturi

8.

Secţia Neonatologie, din care:

– compartiment terapie intesivă                

– compartiment prematuri

45 paturi

7 paturi

12 paturi

9.

Secţia Ortopedie şi traumatologie

52 paturi

10.

Secţia A.T.I.

 

20 paturi

11.

Compartiment Urologie

 

15 paturi

12.

Secţia Boli cronice

 

25 paturi

13.

Secţia Pneumologie, din care:

– compartiment TBC

– terapie acută

 

90 paturi

70 paturi

3 paturi

 

14.

Secţia O.R.L.

25 paturi

 

15.

Compartiment Oftalmologie

15 paturi

 

16.

Secţia Recuperare, medicină fizică şi balneologie

 

60 paturi

17.

Secţia Oncologie medicală, din care:

– compartiment îngrijiri paleative

– compartiment hematologie

 

40 paturi

5 paturi

5 paturi

 

18.

Compartiment Dermatovenerologie

 

10 paturi

18.

Secţia Boli infecţioase, din care:

– terapie acută  

 

55 paturi

5 paturi

19.

Secţia Psihiatrie 

 

90 paturi

20.

Secţia Psihiatrie cronici

30 paturi

21.

Unitatea de Transfuzie Sanguină (UTS)

 

22.

Centrul de Hemodializă

9 aparate

23.

Unitatea de Primiri Urgenţe U.P.U.–SMURD                                                   

– Cabinet medicină dentară de urgenţă

13  paturi        

24.

Heliport SMURD cu destinaţie medico-sanitară

 

 

TOTAL PATURI SPITALIZARE CONTINUĂ – 997 PATURI                                                                                                                                               

SPITALIZARE DE ZI …………………………………..   38 paturi

     din care:

hemodializă………………………………………………     9 paturi

                                                                                                                     

 

II. Alte compartimente, cabinete care aparțin de structura spitalului

1.    Farmacie

2.    Sterilizare

3.    Blocuri operatorii

4.    Laboratorul de analize medicale cu puncte de lucru

5.    Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală cu puncte de lucru

6.    Serviciul anatomie patologică

a)   Compartiment citologie

b)   Compartiment histopatologie

c)    Compartiment prosectură

7.    Laborator de explorări funcţionale

8.    Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie (baza de tratament)

9.    Compartiment endoscopie

10. Centrul de Sănătate Mintală (CSM)

11. Serviciul de medicină legală

12. Serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale

13. Compartiment asistenţă socială

14. Cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

15. Cabinet oncologie medicală

16. Cabinet medicina muncii

17. Cabinete medicină sportivă

18. Cabinet boli infecţioase

19. Dispensar TBC

20. Centrul Judeţean de Planificare Familială cu:

       a) cabinet obstetrică-ginecologie

       b) cabinete planificare familială

 

III. Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialităţile:

       medicină internă;

       chirurgie generală;

       ortopedie-traumatologie;

       cardiologie;

       obstetrică-ginecologie;

       alergologie şi imunologie clinică;

       neurologie;

       endocrinologie;

       oftalmologie;

       urologie;

       ORL;

       dermatovenerologie;

       pediatrie;

       neuropsihiatrie infantilă;

       psihiatrie;

       gastroenterologie;

       nefrologie;

       neurologie pediatrică;

       reumatologie;

       recuperare, medicină fizică şi balneologie;

       laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie (baza de tratament);

       laborator analize medicale;

       laborator radiologie şi imagistică medicală;

       compartiment audiologie;

       fişier;

       săli de tratament;

       sterilizare.

 

Aparat funcţional (serviciile, compartimentele şi birourile de specialități tehnice, economice și administrative care compun aparatul funcţional al instituției, precum și structurile responsabile cu activitățile auxiliare, cum ar fi cele de întreținere și reparații aparatură medicală, clădiri şi instalații, deservire lifturi şi centrală telefonică, pază etc.)

Laboratoarele deservesc atât paturile, cât şi ambulatoriul integrat.

La nivelul spitalului funcţionează Centrul Judeţean de Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice.

 

 

Programări Online
Sari la conținut