Contact

Adresa

B-dul Gene­ral Gri­gore Bălan, nr. 43, 420094, Bis­trița, Jud. Bis­tri­ța-Năsă­ud

Telefon

Cen­tra­lă Spi­tal: Tel: 0263 214 390 / 0263 214 391 / 0263 214 392
Secre­ta­ri­at Direc­țiu­ne: Tel/​fax: 0263 231 404
Sedi­ul admi­nis­tra­tiv: Tel: 0263 231 108
Pro­gra­mă­ri tele­fo­ni­ce Ambu­la­to­riu inte­grat — ADUL­TI:
Luni - Vineri 12:00 - 18:00, Tel: 0263 239 048
Pro­gra­mă­ri tele­fo­ni­ce Ambu­la­to­riu inte­grat — COPII:
Luni - Vineri 08:00 - 15:00, Tel: 0735 401 659
Dispensar TBC: 0263 215084

E-mail

Orice solicitare/sesizare va fi depusă la Secretariatul spitalului sau va fi trimisă pe e-mail:
contact@sjub.ro

Transport și acces

Spitalul Județean de Urgență Bistrița este situat în zona HAN, la ieșirea către Suceava.
Se poate ajunge pe jos, cu autoturism sau cu mijloace de transport în comun.
Cu mij­loa­ce­le de trans­port în comun se poa­te ajun­ge ast­fel:
• de la gara, auto­ga­ra — Maxi­Ta­xi 1, 14
• car­ti­er Sara­ta, Vii­soa­ra — Maxi­Ta­xi 2, 10
• car­ti­er Sig­mir — Maxi­Ta­xi 8
• zona Liber­ta­tii, Inde­pen­den­tei — Maxi­Ta­xi 1, 2
• zona Impa­ra­tul Tra­ian — Maxi­Ta­xi 3
• zona Bd. Repu­bli­cii, 1 Decem­brie — Maxi­Ta­xi 2, 3, 13
• zona Dece­bal, Lama Maxi­Ta­xi 1, 13
• zona Ste­fan cel Mare — Maxi­Ta­xi 1
• zona C.R. Vivu — Maxi­Ta­xi 3
• car­ti­er Ghin­da — Maxi­Ta­xi 9, 1G
• car­ti­er Uni­rea, Vii­soa­ra — Maxi­Ta­xi 2
• car­ti­er Sub­ce­ta­te-ANL — Maxi­Ta­xi 13
Pen­tru infor­ma­tii supli­men­ta­re acce­sa­ti site-ul TRANSMIXTBN.RO

Cu taxi-uri din sta­ți­i­le prin­ci­pa­le din zone­le:
• Garii
• Car­ti­er Vii­soa­ra-ANL
• Kau­flan­d1-Inde­pen­den­tei
• Inde­pen­den­tei
• Taxe si Impo­zi­te — Al. Odo­bes­cu
• Com­plex Suga­le­te
• Dece­bal-Pia­ta
• Lama-Andrei Mure­sa­nu
• G-ral Gr. Balan- Cape­la
• Kau­flan­d2-Calea Mol­do­vei
• Podul Jel­nei
Sau soli­ci­tand tele­fo­nic ser­vi­ci­ul de taxi la următoarele numere de tele­fon:
0745.989949 / 0744.262070 — UNI­TA­XI
0755.140300 / 0744.828650 — TAXI TOTAL

Localizare pe hartă

Programări Online