Laborator de radiologie și imagistică medicală

Echipa medicală

Dr. Carmen-Veneția Sălvan-Schaschl

Medic primar Radiologie-Imagistică medicală


Doctor în Medicină
Competență în Ecografie generală, Senologie imagistică, Tomografie computerizată, Imagistică prin rezonanță magnetică
Medic cu delegare temporară de atribuțiuni de coordonare

Dr. Corina-Luminița Hoțiu

Medic primar Radiodiagnostic


Competență în Tomografie computerizată, Managementul serviciilor de sănătate

Dr. Szilard-Csaba Dominics

Medic specialist Radiologie-Imagistică medicală


Competență în Tomografie computerizată, Imagistică prin rezonanță magnetică

Dr. Adrian-Ştefan Chiuzan

Medic specialist Radiologie-Imagistică medicală


Competență în Tomografie computerizată, Imagistică prin rezonanță magnetică

Dr. Mircea Lupașco

Medic primar Radiologie-Imagistică medicală


Competență în Ultrasonografie generală

Dr. Andrei Deju

Medic specialist Radiologie-Imagistică Medicală


Dr. Mihai Drozd

Medic specialist Radiologie-Imagistică Medicală


As. pr. Lăcrimioara Szekely

Asistent medical principal Radiologie


Asistent medical-şef

Colaboratori

Dr. Ioana Ungurean

Medic Primar Radiologie-Imagistică medicală


(linia de gardă)

Dr. Volumnia-Cipriana Borlan

Medic primar Radiologie-Imagistică Medicală


(linia de gardă)

Dr. Gabriela Filip

Medic specialist Radiologie-Imagistică Medicală


(linia de gardă)
Dota­re

Dota­re:

 • Ana­li­zoa­re auto­ma­te de hema­to­lo­gie:
 • MINDRAY 6800
 • MIN­DRAY 5800
 • MIN­DRAY 5300
 • Ana­li­zor auto­mat pen­tru coa­gu­la­re: THROM­BO­LY­ZER
 • Ana­li­zor auto­mat de imu­no­lo­gie:
 • MINI VIDAS
 • MINDRAY CL2000i
 • Ana­li­zoa­re auto­ma­te de bio­chi­mie:
 • KONE­LAB 60i
 • Ana­li­zor semiauto­mat de urini: LAB UREA­DER
 • Analizor automat de urini: LabUMat
 • micro­scop HI-TECH
 • hota pen­tru insa­man­ta­re
 • auto­clav
 • cen­tri­fugi
Ser­vi­cii medi­ca­le
 • tes­te hema­to­lo­gi­ce:
 • hemo­gra­ma cu for­mu­la leu­co­ci­ta­ra
 • for­mu­la leu­co­ci­ta­ra (exa­men cito­lo­gic al fro­ti­u­lui sang­vin)
 • Timp Qui­ck, aPTT, Fibri­no­gen
 • Reti­cu­lo­ci­ti
 • VSH
 • alte tes­te hema­to­lo­gi­ce
 • tes­te imu­no­lo­gi­ce:
 • mar­keri virali (Ag HBs, Anti HCV, HAV IgM, etc.)
 • mar­keri tumo­rali (PSA, Free PSA)
 • hor­moni tiro­idieni (TSH, fT4)
 • FR, CRP,ASLO
 • imu­no­glo­bu­li­ne si com­ple­ment seric (IgA, IgM, IgG, C3)
 • alte deter­mi­nari imu­no­lo­gi­ce
 • tes­te de bio­chi­mie:
 • tes­te bio­chi­mi­ce din ser
 • tes­te bio­chi­mi­ce din uri­na
 • tes­te bio­chi­mi­ce din alte lichi­de bio­lo­gi­ce (LCR, lichi­de de punc­tie)
 • tes­te micro­bi­o­lo­gi­ce:
 • cul­turi din pro­du­se bio­lo­gi­ce cu anti­bi­o­gra­ma (dupa caz)
 • exa­men copro­pa­ra­zi­to­lo­gic
 • exa­men de diges­tie
 • tes­te pen­tru deter­mi­na­rea hemo­ra­gi­i­lor ocul­te
 • exa­me­nul sumar al uri­nii si exa­me­nul sedi­men­tu­lui uri­nar
 • cito­lo­gie cer­vi­co-vagi­na­la
 • diver­se ana­li­ze de labo­ra­tor
Programări Online
Sari la conținut