Serviciul Anatomie Patologică

Loca­ție: B-dul Gene­ral Gri­gore Bălan, nr. 43, Etaj I
Tele­fon: 0263 214 390/1

Medici:

Dr. Cri­șan Miha­e­la Laura

— medic pri­mar ana­to­mie pato­lo­gi­că — Medic șef interimar

Dr. Othman Mohamed

— medic specialist ana­to­mie pato­lo­gi­că

Dr. Cara­bașa Petre

— medic primar ana­to­mie pato­lo­gi­că


Asistent șef:

As. pr. Ostace Luminița Narcisa

— Asistent medical principal — Asistent șef


Serviciul Anatomie Patologică func­țio­nea­ză cu urmă­toa­re­le com­par­ti­men­te:

Com­par­ti­ment — CITO­LO­GIE

Com­par­ti­ment — HIS­TO­LO­GIE

Com­par­ti­ment — PRO­SEC­TU­RA

Programări Online