Serviciul statistică medicală și analiză a stării de sănătate

Loca­ția: str. Gen. Gri­gore Bălan, nr. 46, Bis­trița
Tele­fon: 0263 214 390/1 inte­rior 206

As. med. pr. Moldovan Simona Teodora

asis­ten­t medi­ca­l prin­ci­pa­l


Asistent-Șef
Programări Online