A.T.I

Colaboratori

Dr. Cucui Ioana

Medic specialist UPU-ATI


(linia de gardă)

Dr. Ţîbîrnac Petru

Medic rezident an V UPU-ATI


(linia de gardă)

Dr. Crihan Mirela

Medic rezident an IV UPU-ATI


(linia de gardă)

Dr. Cechina Elena

Medic rezident an III UPU-ATI


(linia de gardă)

Dr. Arian Vasilii

Medic rezident an IV UPU-ATI


(linia de gardă)

Dr. Nedelcu Mădălina Lucica

Medic rezident an IV UPU-ATI


(linia de gardă)

Dr. Antal Krisztina Beata

Medic Rezident An V UPU-ATI


(linia de gardă)

Dr. Saplacan Irina

Medic Rezident An III UPU-ATI


(linia de gardă)

Bloc Operator Centralizat

Dr. Maxim Cris­ti­an-Gheorghe

Medic Pri­mar Chi­rur­gie Generală


Medic-şef interimar
Com­pe­ten­ță în „Chi­rur­gia lapa­ro­sco­pi­că”

Boli Cronice

Dr. Palagyi Oana-Viorica

Medic primar geriatrie și gerontologie


Medic cu delegare temporară de atribuțiuni de coordonare

Dr. Ciol­pan Car­men Lucia

Medic primar Medicină Generală Adulți


Com­pe­ten­ță în „Paliație”

Boli Infecțioase

Dr. Piti­caș Ana Maria

medic pri­mar boli infecți­oa­se


Medic-şef interimar
Com­pe­ten­ță în „Api­fi­to­te­ra­pie”

Dr. Ble­oca Lavi­nia Maria

medic primar boli infecți­oa­se


Cardiologie

Centrul de Sănătate Mintală

Dr. Hor­doan Ancu­ța

medic primar psihiatrie


Medic-șef

Centrul Județean de Hemodializă

Centrul Județean de Planificare Familială

Dr. Mol­do­van Cor­ne­lia

Medic Specialist Medicină Generală


Medic cu delegare de atribuții de coordonare
Medic for­ma­tor pe pro­ble­me de pla­ni­fi­ca­re fami­li­a­lă și edu­cație sexu­a­lă
Compentență în Planificare Familială

Dr. Sti­clet Maria

Medic Specialist Medicină Generală


Formator Planificare Familială
Competență în Planificare Familială
Competență în Ecografie Generală

Chirugie Generală

Dr. Urs Gavril Radu

Medic Specialist Chirurgie Generală


Dr. Stanciuc Mihai Alexandru

Medic Specialist Neurochirurgie


Dr. Oprea Vasile Cosmin

Medic Specialist Neurochirurgie


Dr. Beleuzu Vlad

Medic Specialist Chirurgie Toracică


Der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gie

Dr. Silaghi Kata­lin

medic spe­cia­list der­ma­tovene­ro­lo­gie


Medic cu delegare temporară de atribuțiuni de coordonare

Dr. Faur Loredana-Maria

medic spe­cia­list der­ma­tovene­ro­lo­gie


Compartiment Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice

Dr. Oprea Monica

medic specialist dia­bet zaha­rat, nutriție și boli meta­bo­li­ce


Medic cu delegare temporară de atribuțiuni de coordonare

Compartiment Endo­sco­pie-Ecografie

Dr. Vârciu Andrei

Medic Specialist Gastroenterologie


Medic cu delegare temporară de atribuțiuni de coordonare

Medicină internă

Neonatologie

Dr. Tan­ca Aure­lia

medic pri­mar pedia­trie


Medic-şef

Dr. Gheață Irina-Paraschiva

Medic Specialist Neonatologie


Neurologie

Dr. Hărăguș Horațiu Ioan

medic pri­mar neu­ro­logie


Dr. Moldovan Alexandra-Ramona

Medic Specialist Neurologie


Dr. Timbuș Ioana-Adina

medic specialist neurologie


Dr. Toma Oana-Mădălina

Medic Primar Neurologie


Competență în Ultrasonografie Doppler cervico-cerebrală

Obs­te­tri­că-Gine­co­lo­gie

Dr. Nicorici Leonid

medic primar obs­te­tri­că-gine­co­lo­gie


Dr. Szabo Lorand

medic specialist obs­te­tri­că-gine­co­lo­gie


Oftalmologie

Dr. Pop Ioan Florin

medic primar Oftalmologie


Dr. Pop Miha­e­la

medic pri­mar oftal­mo­logie


Oncologie Medicală

Dr. Miron Gea­ni­na Daniela

medic pri­mar onco­lo­gie medicală


Medic-șef

Dr. Cuc Ioana Alina

medic spe­cia­list hematologie


Dr. Rusu Ramo­na

medic spe­cia­list onco­lo­gie medicală


Competență în Management sanitar
Competență în Ecografie generală
(Concediu de creştere a copilului)

Dr. Timiș Tăna­se

medic primar onco­lo­gie medicală


Dr. Meșter Loredana

medic spe­cia­list onco­lo­gie medicală


Dr. Huciu Marius

medic spe­cia­list onco­lo­gie medicală


Dr. Hotea Ionuţ-Bogdan

Medic Spe­cia­list Onco­lo­gie Medicală


Dr. Trăilă Marilena

Medic Spe­cia­list Onco­lo­gie Medicală


ORL

Dr. Demian Ale­xan­dru-Adri­an

medic primar ORL


Medic-șef

Dr. Popan­ton Cris­ti­na

medic spe­cia­list ORL


(Concediu de creştere a copilului)

Orto­pe­die și Trau­ma­tol­ogie

Dr. Fofiu Alexandru

medic spe­cia­list orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Dr. Gabor Ovi­diu Iustinian

medic primar orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Dr. Mes­za­roș Adri­an Ștefan

medic primar orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Dr. Oprea Bogdan Alexandru

medic spe­cia­list orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Pediatrie

Dr. Cojol Mari­a­na

medic pri­mar pedia­trie


Dr. Pop Ioana Monica

medic specialist pedia­trie


Dr. Bungardi Adriana Monica

medic specialist pedia­trie


Dr. Borodi Elena Mihaela

Medic rezident an V Pediatrie


Colaboratori

Dr. Cernica Aron Bianca

Medic Specialist Pediatrie


(linia de gardă)

Pneumologie

Dr. Cozma Codru­ța Monica

medic pri­mar pne­u­mo­logie


Medic-șef interminar
Per­mis de exer­ci­ta­re în dome­ni­ul nuclear RDG, spe­cia­li­ta­tea RTGF, nivel 2

Dr. Nechita Carmen

medic specialist pne­u­mo­logie


Colaboratori

Dr. Ciurba Bianca Emilia

Medic Rezident an V Pneumologie


(linia de gardă)

Recu­pe­ra­re, Medi­ci­nă Fizi­că și Bal­ne­o­lo­gie

Dr. Mureșan Lenu­ța

medic pri­mar bal­ne­o­fi­zi­o­te­ra­pie și reu­ma­to­lo­gie


Medic-şef

Dr. Riza Daniel

medic spe­cia­list bal­ne­o­fi­zi­o­te­ra­pie


Psi­hia­trie și Psi­hia­trie Cro­nici

Dr. Ște­fă­ne­scu Cla­u­dia Sultănica

medic primar psi­hia­trie


Medic-șef interimar
Doc­tor în ști­ințe medi­ca­le

Dr. Col­ța Ali­na Camelia

medic primar psi­hia­trie


Dr. Hărăguș Car­men

medic primar psi­hia­trie


Dr. Levai Zsolt

medic primar psi­hia­trie


Colaboratori

Dr. Sandu Nicoleta

medic primar psihiatrie


(linia de gardă)

Urologie

Dr. Pet­cu Vlad Geor­ge

Medic Primar Urologie


Dr. Vârvaș Emilian Ioan

Medic Specialist Urologie


Programări Online