A.T.I

Colaboratori

Dr. Cucui Ioana

Medic specialist UPU-ATI


(linia de gardă)

Dr. Mardale Marius-Cristian

Medic rezident an III UPU-ATI


(linia de gardă)

Dr. Ulmanu Ana-Maria

Medic rezident an III UPU-ATI


(linia de gardă)

Dr. Moldovan Carmen-Oana

Medic rezident an V UPU-ATI


(linia de gardă)

Dr. Ţîbîrnac Petru

Medic rezident an IV UPU-ATI


(linia de gardă)

Dr. Crihan Mirela

Medic rezident an IV UPU-ATI


(linia de gardă)

Dr. Cechina Elena

Medic rezident an III UPU-ATI


(linia de gardă)

Bloc Operator Centralizat

Dr. Maxim Cris­ti­an-Gheorghe

Medic Pri­mar Chi­rur­gie Generală


Medic-şef interimar
Com­pe­ten­ță în „Chi­rur­gia lapa­ro­sco­pi­că”

Boli Cronice

Dr. Palagyi Oana-Viorica

Medic specialist geriatrie și gerontologie


Medic cu delegare temporară de atribuțiuni de coordonare

Dr. Ciol­pan Car­men Lucia

Medic primar Medicină Generală Adulți


Com­pe­ten­ță în „Paliație”

Boli Infecțioase

Dr. Piti­caș Ana Maria

medic pri­mar boli infecți­oa­se


Medic-şef interimar
Com­pe­ten­ță în „Api­fi­to­te­ra­pie”

Dr. Ble­oca Lavi­nia Maria

medic primar boli infecți­oa­se


Cardiologie

Compartiment Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice

Dr. Oprea Monica

medic specialist dia­bet zaha­rat, nutriție și boli meta­bo­li­ce


Medic coordonator

Centrul Județean de Hemodializă

Dr. Bâl­dea Simo­na-Ali­na

medic spe­cia­list nefro­lo­gie
medic spe­cia­list medicină internă


Medic cu delegare de atribuții de coordonare
Com­pe­tență în „ultrasonografie generală”
Competență în Managementul serviciilor de sănătate

Dr. Sonea Ancu­ța Cos­mi­na

medic primar nefro­lo­gie


Centrul de Sănătate Mintală

Dr. Hor­doan Ancu­ța

medic primar psihiatrie


Chirugie Generală

Der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gie

Dr. Ștefan Pop

medic spe­cia­list der­ma­tovene­ro­lo­gie


Medic cu delegare temporară de atribuțiuni de coordonare
Supraspecializare în Dermatologie estetică și Laserterapie

Dr. Silaghi Kata­lin

medic spe­cia­list der­ma­tovene­ro­lo­gie


Medicină internă

Dr. Man Cosmin Bogdan

medic specialist medicină internă


Dr. Marchiș Ioana Mariana

medic primar medicină internă
medic specialist gastroenterolog


Com­pe­tență în Ecografie vasculară și ultrasonografie generală

Dr. Vârciu Andrei

medic specialist gastroenterologie


Dr. Lehaci Adrian

Medic Specialist Medicină Internă


Neonatologie

Dr. Tan­ca Aure­lia

medic pri­mar pedia­trie


Medic-şef

Dr. Gheață Irina-Paraschiva

Medic Specialist Neonatologie


Neurologie

Dr. Timbuș Ioana-Adina

medic specialist neurologie


Dr. Bîrle Codruţa

Medic Primar Neurologie


Dr. Bogdan Anca-Maria

Medic Specialist Neurologie


Dr. Moldovan Alexandra-Ramona

Medic Specialist Neurologie


Obs­te­tri­că-Gine­co­lo­gie

Oftalmologie

Dr. Pop Ioan Florin

medic primar Oftalmolog


Dr. Pop Miha­e­la

medic pri­mar oftal­mo­log


Oncologie Medicală

Dr. Rusu Ramo­na

medic spe­cia­list onco­lo­gie medicală


Com­pe­tență în „management sanitar”
Com­pe­tență în „ecografie generală”
(Concediu de maternitate)

Dr. Timiș Tăna­se

medic spe­cia­list onco­lo­gie medicală


Dr. Huciu Marius

medic spe­cia­list onco­lo­gie medicală


Dr. Meșter Loredana

medic spe­cia­list onco­lo­gie medicală


Dr. Brad Sabina

Medic Specialist Medicină De Familie (Compartiment Îngrijiri Paliative)


ORL

Dr. Demian Ale­xan­dru-Adri­an

medic primar ORL


Medic cu delegare de atribuții de coordonare

Dr. Balint Ajtony

medic spe­cia­list ORL


Orto­pe­die și Trau­ma­tol­ogie

Dr. Bumbu Bogdan Septimiu

medic spe­cia­list orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Șef de secție interimar

Dr. Cioancă Florin

medic spe­cia­list orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Dr. Cor­moș Mari­us

medic spe­cia­list orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Dr. Cos­truț Horea Constantin

medic spe­cia­list orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Dr. Fofiu Alexandru

medic spe­cia­list orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Dr. Gabor Ovi­diu Iustinian

medic primar orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Dr. Mes­za­roș Adri­an Ștefan

medic spe­cia­list orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Dr. Oprea Bogdan Alexandru

medic spe­cia­list orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Recu­pe­ra­re Medi­ca­lă, Medi­ci­nă Fizi­că și Bal­ne­o­lo­gie

Dr. Mureșan Lenu­ța

medic pri­mar bal­ne­o­fi­zi­o­te­ra­pie și reu­ma­to­lo­gie


Șef de secție interimar

Dr. Riza Daniel

medic spe­cia­list bal­ne­o­fi­zi­o­te­ra­pie


Pediatrie

Pneumologie

Dr. Cozma Codru­ța Monica

medic pri­mar pne­u­mo­log


Medic șef de secție
Per­mis de exer­ci­ta­re în dome­ni­ul nuclear RDG, spe­cia­li­ta­tea RTGF, nivel 2

Dr. Mol­do­van Ghe­or­ghe Constantin

medic pri­mar pne­u­mo­log


Com­pe­tență în „Endo­sco­pie bron­șică”
Per­mis de exer­ci­ta­re în dome­ni­ul nuclear RDG, spe­cia­li­ta­tea RTGF, nivel 2

Dr. Nechita Carmen

medic specialist pne­u­mo­log


Dr. Roșu Răzvan-Alexandru

Medic Specialist Pneumolog


Psi­hia­trie și Psi­hia­trie Cro­nici

Dr. Ște­fă­ne­scu Cla­u­dia Sultănica

medic primar psi­hia­trie


Șef de secție interimar
Doc­tor în ști­ințe medi­ca­le

Dr. Col­ța Ali­na Camelia

medic primar psi­hia­trie


Dr. Hărăguș Car­men

medic primar psi­hia­trie


Dr. Levai Zsolt

medic primar psi­hia­trie


Colaboratori

Dr. Sandu Nicoleta

medic primar psihiatrie


(linia de gardă)
Programări Online