Echipa medicală

Bloc Operator Centralizat

Dr. Maxim Cris­ti­an

Medic Pri­mar Chi­rur­gie


Șef de sec­ție interimar
Com­pe­ten­ță în „Chi­rur­gia lapa­ro­sco­pi­că”

Boli Cronice

Dr. Ciol­pan Car­men Lucia

medic pri­mar medi­ci­nă gene­ra­lă — adulți


Medic coor­do­na­tor interimar
Com­pe­ten­ță în „Paliație”

Boli Infecțioase

Cardiologie

Dr. Hără­guș Mihai Alexandru

medic pri­mar car­dio­log


Șef de secție

Dr. Cocoi Ioan Dănuț

medic pri­mar car­di­o­log


Doctor în științe medicale
Com­pe­tență în „eco­gra­fie gene­ra­lă și eco­gra­fie doppler car­d­ia­că”

Dr. Marchiș Ioana-Mariana

medic specialist medicină internă


(linia de gardă Cardiologie)

Dr. Mar­da­le Ange­lo

medic pri­mar car­di­o­log


Dr. Meșter Petru Beniamin

medic spe­cia­list car­di­o­log


Dr. Orzan Marius Nicolae

medic specialist cardiologie


Dr. Păștean Sorin Titus

medic spe­cia­list car­di­o­log


Com­pe­ten­ță „eco­car­di­o­gra­fie ”

Dr. Stănilă Anamaria

medic spe­cia­list car­di­o­log


Compartiment Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice

Dr. Can­drea Eva Elisabeta

medic pri­mar dia­bet zaha­rat, nutriție și boli meta­bo­li­ce
medic pri­mar medi­ci­na inter­nă


Medic coordonator interimar
Doc­tor în ști­in­țe medi­ca­le

Centrul Județean de Hemodializă

Dr. Bâl­dea Simo­na-Ali­na

medic spe­cia­list nefro­lo­gie
medic spe­cia­list medicină internă


Medic cu delegare de atribuții de coordonare
Com­pe­tență în „ultrasonografie generală”

Dr. Sonea Ancu­ța Cos­mi­na

medic primar nefro­lo­gie


Centrul de Sănătate Mintală

Dr. Hor­doan Ancu­ța

medic primar psihiatrie


Chirugie Generală

Dr. Preduș Floris Alin

medic spe­cia­list chi­rur­gie gene­ra­lă


(linia de gardă)

Dr. Moraru Lucian

Medic specialist neurochirurgie


(linia de gardă)

Dr. Liptak Lorant Sandor

Medic specialist neurochirurgie


(linia de gardă)

Dr. Balaci Georgeta-Magdalena

Medic specialist neurochirurgie


(linia de gardă)

Der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gie

Dr. Silaghi Kata­lin

medic spe­cia­list der­ma­to-vene­ro­lo­gie


Medic cu delegare de atribuții de coordonare

Dr. Fechete Oana

medic pri­mar der­ma­to-vene­ro­lo­gie


Dr. Mol­do­van Miha­e­la

medic spe­cia­list der­ma­to-vene­ro­lo­gie


Dr. Ștefan Pop

medic spe­cia­list der­ma­to-vene­ro­lo­gie


Medicină internă

Neonatologie

Dr. Tan­ca Aure­lia

medic pri­mar pedia­trie


Șef de secție

Dr. Damian Raluca Ștefana

medic rezident an IV, specialitatea neonatologie


(linia de gardă)

Dr. Gheață Irina-Paraschiva

Medic rezident an IV în specialitatea Neonatologie


Dr. Iftime Alice Gabriela

medic specialist pedia­trie


(linia de gardă)

Dr. Kos­z­tel­nik Cla­u­dia

medic spe­cia­list neo­na­to­lo­gie


Dr. Pop Ioana Monica

medic specialist pedia­trie


(linia de gardă)

Dr. Stai­cu Miha­e­la Cristina

medic spe­cia­list pediatrie


Dr. Tudor Dori­na

medic specialist neo­na­to­lo­gie


Neurologie

Dr. Timbuș Ioana-Adina

medic specialist neurolog


(linia de gardă)

Dr. Toma Oana-Mădălina

medic specialist neurolog


Competență în „Ultrasonografie Doppler cervico-cerebrală”

Obs­te­tri­că-Gine­co­lo­gie

Dr. Dini­că Cătă­li­na

medic pri­mar obs­te­tri­că-gine­co­lo­gie


Dr. Jia­nu Ramo­na Zemora

medic primar obs­te­tri­că-gine­co­lo­gie


Dr. Nicorici Leonid

medic pri­mar obs­te­tri­că-gine­co­lo­gie


(linia de gardă)

Dr. Pop Mari­us Ioan

medic pri­mar obs­te­tri­că-gine­co­lo­gie


Oftalmologie

Dr. Pop Ioan Florin

medic primar Oftalmolog


Dr. Pop Miha­e­la

medic pri­mar oftal­mo­log


Oncologie Medicală

Orto­pe­die și Trau­ma­tol­ogie

Dr. Gabor Ovi­diu Iustinian

medic spe­cia­list orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Dr. Cos­truț Horea Constantin

medic spe­cia­list orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Dr. Mes­za­roș Adri­an Ștefan

medic spe­cia­list orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Dr. Cioancă Florin

medic spe­cia­list orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Pediatrie

Pneumologie

Dr. Res­te­man Etel­ca

medic pri­mar pne­u­mo­log


(linia de gardă)
Com­pe­tență în „Explo­rari func­tio­na­le ven­ti­la­to­rii”
Per­mis de exer­ci­ta­re în dome­ni­ul nuclear RDG, spe­cia­li­ta­tea RTGF, nivel 2

Dr. Vultur Emilia

medic primar pneumoftiziologie


(linia de gradă)

Recu­pe­ra­re Medi­ca­lă, Medi­ci­nă Fizi­că și Bal­ne­o­lo­gie

Dr. Mureșan Lenu­ța

medic pri­mar bal­ne­o­fi­zi­o­te­ra­pie și reu­ma­to­lo­gie


Șef de secție interimar

Dr. Riza Daniel

medic spe­cia­list bal­ne­o­fi­zi­o­te­ra­pie


Programări Online