A.T.I

Colaboratori

Dr. Cucui Ioana

Medic specialist UPU-ATI


(linia de gardă)

Dr. Ţîbîrnac Petru

Medic rezident an V UPU-ATI


(linia de gardă)

Dr. Crihan Mirela

Medic rezident an IV UPU-ATI


(linia de gardă)

Dr. Cechina Elena

Medic rezident an IV UPU-ATI


(linia de gardă)

Dr. Arian Vasilii

Medic rezident an IV UPU-ATI


(linia de gardă)

Dr. Nedelcu Mădălina Lucica

Medic rezident an IV UPU-ATI


(linia de gardă)

Dr. Saplacan Irina

Medic Rezident An III UPU-ATI


(linia de gardă)

Dr. Bercheșan Vlad-Răzvan

Medic Rezident An IV UPU-ATI


(linia de gardă)

Bloc Operator Centralizat

Dr. Maxim Cris­ti­an-Gheorghe

Medic Pri­mar Chi­rur­gie Generală


Medic-şef interimar
Com­pe­ten­ță în „Chi­rur­gia lapa­ro­sco­pi­că”

Boli Cronice

Dr. Palagyi Oana-Viorica

Medic primar geriatrie și gerontologie


Medic cu delegare temporară de atribuțiuni de coordonare

Dr. Ciol­pan Car­men Lucia

Medic primar Medicină Generală Adulți


Com­pe­ten­ță în „Paliație”

Boli Infecțioase

Dr. Piti­caș Ana Maria

medic pri­mar boli infecți­oa­se


Medic-şef interimar
Com­pe­ten­ță în „Api­fi­to­te­ra­pie”

Dr. Ble­oca Lavi­nia Maria

medic primar boli infecți­oa­se


Cardiologie

Centrul de Sănătate Mintală

Dr. Hor­doan Ancu­ța

medic primar psihiatrie


Medic-șef

Centrul Județean de Hemodializă

Centrul Județean de Planificare Familială

Dr. Mol­do­van Cor­ne­lia

Medic Specialist Medicină Generală


Medic cu delegare de atribuții de coordonare
Medic for­ma­tor pe pro­ble­me de pla­ni­fi­ca­re fami­li­a­lă și edu­cație sexu­a­lă
Compentență în Planificare Familială

Dr. Sti­clet Maria

Medic Specialist Medicină Generală


Formator Planificare Familială
Competență în Planificare Familială
Competență în Ecografie Generală

Chirugie Generală

Der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gie

Dr. Silaghi Kata­lin

medic spe­cia­list der­ma­tovene­ro­lo­gie


Medic cu delegare temporară de atribuțiuni de coordonare

Dr. Faur Loredana-Maria

medic spe­cia­list der­ma­tovene­ro­lo­gie


Compartiment Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice

Dr. Oprea Monica

medic specialist dia­bet zaha­rat, nutriție și boli meta­bo­li­ce


Medic cu delegare temporară de atribuțiuni de coordonare

Compartiment Endo­sco­pie-Ecografie

Dr. Vârciu Andrei

Medic Specialist Gastroenterologie


Medic cu delegare temporară de atribuțiuni de coordonare

Medicină internă

Neonatologie

Dr. Tan­ca Aure­lia

medic pri­mar pedia­trie


Medic-şef

Dr. Gheață Irina-Paraschiva

Medic Specialist Neonatologie


Neurologie

Dr. Hărăguș Horațiu Ioan

medic pri­mar neu­ro­logie


Dr. Moldovan Alexandra-Ramona

Medic Specialist Neurologie


Dr. Timbuș Ioana-Adina

medic specialist neurologie


Dr. Toma Oana-Mădălina

Medic Primar Neurologie


Competență în Ultrasonografie Doppler cervico-cerebrală

Obs­te­tri­că-Gine­co­lo­gie

Dr. Nicorici Leonid

medic primar obs­te­tri­că-gine­co­lo­gie


Dr. Szabo Lorand

medic specialist obs­te­tri­că-gine­co­lo­gie


Oftalmologie

Dr. Kan­tor Maria Erzsebet

medic pri­mar oftal­mo­logie


Medic cu delegare temporară de atribuții de coordonare

Dr. Cio­bo­ta­ru Eli­gia Mire­la

medic pri­mar oftal­mo­logie


Dr. Pop Ioan Florin

medic primar Oftalmologie


Dr. Pop Miha­e­la

medic pri­mar oftal­mo­logie


Oncologie Medicală

ORL

Dr. Demian Ale­xan­dru-Adri­an

medic primar ORL


Medic-șef

Dr. Popan­ton Cris­ti­na

medic spe­cia­list ORL


Orto­pe­die și Trau­ma­tol­ogie

Dr. Fofiu Alexandru

medic spe­cia­list orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Dr. Gabor Ovi­diu Iustinian

medic primar orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Dr. Mes­za­roș Adri­an Ștefan

medic primar orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Dr. Oprea Bogdan Alexandru

medic spe­cia­list orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Pediatrie

Dr. Cojol Mari­a­na

medic pri­mar pedia­trie


Dr. Pop Ioana Monica

medic specialist pedia­trie


Dr. Bungardi Adriana Monica

medic specialist pedia­trie


Dr. Borodi Elena Mihaela

Medic rezident an V Pediatrie


Colaboratori

Dr. Cernica Aron Bianca

Medic Specialist Pediatrie


(linia de gardă)

Pneumologie

Dr. Cozma Codru­ța Monica

medic pri­mar pne­u­mo­logie


Medic-șef interminar
Per­mis de exer­ci­ta­re în dome­ni­ul nuclear RDG, spe­cia­li­ta­tea RTGF, nivel 2

Dr. Nechita Carmen

medic specialist pne­u­mo­logie


Dr. Șanta Virginia-Alexandra

medic specialist pne­u­mo­logie


Dr. Ciurba Bianca-Emilia

Medic Specialist În Specialitatea Pneumologie


Colaboratori

Dr. Ciurba Bianca Emilia

Medic Rezident an V Pneumologie


(linia de gardă)

Recu­pe­ra­re, Medi­ci­nă Fizi­că și Bal­ne­o­lo­gie

Dr. Mureșan Lenu­ța

medic pri­mar bal­ne­o­fi­zi­o­te­ra­pie și reu­ma­to­lo­gie


Medic-şef

Dr. Riza Daniel

medic spe­cia­list bal­ne­o­fi­zi­o­te­ra­pie


Psi­hia­trie și Psi­hia­trie Cro­nici

Dr. Ște­fă­ne­scu Cla­u­dia Sultănica

medic primar psi­hia­trie


Medic-șef interimar
Doc­tor în ști­ințe medi­ca­le

Dr. Col­ța Ali­na Camelia

medic primar psi­hia­trie


Dr. Hărăguș Car­men

medic primar psi­hia­trie


Dr. Levai Zsolt

medic primar psi­hia­trie


Colaboratori

Dr. Sandu Nicoleta

medic primar psihiatrie


(linia de gardă)

Urologie

Dr. Pet­cu Vlad Geor­ge

Medic Primar Urologie


Dr. Vârvaș Emilian Ioan

Medic Specialist Urologie


Programări Online