A.T.I

Colaboratori

Dr. Cucui Ioana

Medic specialist UPU-ATI


(linia de gardă)

Dr. Mardale Marius Cristian

Medic rezident an V ATI


(linia de gardă)

Dr. Cechina Elena

Medic rezident an V UPU-ATI


(linia de gardă)

Dr. Arian Vasilii

Medic specialist ATI


(linia de gardă)

Dr. Nedelcu Mădălina Lucica

Medic rezident an V UPU-ATI


(linia de gardă)

Dr. Saplacan Irina

Medic Rezident An IV UPU-ATI


(linia de gardă)

Dr. Bercheșan Vlad-Răzvan

Medic Rezident An V UPU-ATI


(linia de gardă)

Dr. Bondar Oszkar-Karoly

Medic rezident an IV în specialitatea ATI


(linia de gardă)

Dr. Bota Dragoș-Alexandru

Medic rezident an III în specialitatea ATI


(linia de gardă)

Dr. Dodane Ioana-Maria

Medic rezident an IV în specialitatea ATI


(linia de gardă)

Dr. Moșneguță Maria

Medic rezident an IV în specialitatea ATI


(linia de gardă)

Dr. Fekete Imola

Medic rezident an IV în specialitatea ATI


(linia de gardă)

Dr. Rad Ovidiu-Adrian

Medic rezident an III ATI


(linia de gardă)

Dr. Oprea Mihai-Răzvan

Medic rezident an IV ATI


(linia de gardă)

Bloc Operator Centralizat

Dr. Maxim Cris­ti­an-Gheorghe

Medic Pri­mar Chi­rur­gie Generală


Medic-şef interimar
Com­pe­ten­ță în „Chi­rur­gia lapa­ro­sco­pi­că”

Boli Cronice

Dr. Palagyi Oana-Viorica

Medic primar geriatrie și gerontologie


Medic-șef

Dr. Ciol­pan Car­men Lucia

Medic primar Medicină Generală Adulți


Com­pe­ten­ță în „Paliație”

Boli Infecțioase

Dr. Piti­caș Ana Maria

medic pri­mar boli infecți­oa­se


Medic-şef
Com­pe­ten­ță în „Api­fi­to­te­ra­pie”

Dr. Ble­oca Lavi­nia Maria

medic primar boli infecți­oa­se


Cardiologie

Centrul de Sănătate Mintală

Dr. Hor­doan Ancu­ța

medic primar psihiatrie


Medic-șef

Centrul Județean de Hemodializă

Centrul Județean de Planificare Familială

Dr. Mol­do­van Cor­ne­lia

Medic Specialist Medicină Generală


Medic cu delegare de atribuții de coordonare
Medic for­ma­tor pe pro­ble­me de pla­ni­fi­ca­re fami­li­a­lă și edu­cație sexu­a­lă
Compentență în Planificare Familială

Dr. Sti­clet Maria

Medic Specialist Medicină Generală


Formator Planificare Familială
Competență în Planificare Familială
Competență în Ecografie Generală

Chirugie Generală

Der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gie

Dr. Faur Loredana-Maria

medic spe­cia­list der­ma­tovene­ro­lo­gie


Medic cu delegare temporară de atribuțiuni de coordonare

Compartiment Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice

Dr. Oprea Monica

medic specialist dia­bet zaha­rat, nutriție și boli meta­bo­li­ce


Medic cu delegare temporară de atribuțiuni de coordonare

Dr. Iakab Noemi

Medic specialist Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice


Compartiment Endo­sco­pie-Ecografie

Dr. Vârciu Andrei

Medic Specialist Gastroenterologie


Medic cu delegare temporară de atribuțiuni de coordonare

Medicină internă

Neonatologie

Dr. Tan­ca Aure­lia

medic pri­mar pedia­trie


Medic-şef

Dr. Gheață Irina-Paraschiva

Medic Specialist Neonatologie


Neurologie

Dr. Hărăguș Horațiu Ioan

medic pri­mar neu­ro­logie


Dr. Moldovan Alexandra-Ramona

Medic Specialist Neurologie


Dr. Timbuș Ioana-Adina

medic primar neurologie


Dr. Toma Oana-Mădălina

Medic Primar Neurologie


Competență în Ultrasonografie Doppler cervico-cerebrală

Obs­te­tri­că-Gine­co­lo­gie

Dr. Nicorici Leonid

medic primar obs­te­tri­că-gine­co­lo­gie


Dr. Szabo Lorand

medic specialist obs­te­tri­că-gine­co­lo­gie


Oftalmologie

Dr. Kan­tor Maria Erzsebet

medic pri­mar oftal­mo­logie


Medic cu delegare temporară de atribuții de coordonare

Dr. Cio­bo­ta­ru Eli­gia Mire­la

medic pri­mar oftal­mo­logie


Dr. Pop Ioan Florin

medic primar Oftalmologie


Dr. Pop Miha­e­la

medic pri­mar oftal­mo­logie


Oncologie Medicală

ORL

Dr. Demian Ale­xan­dru-Adri­an

medic primar ORL


Medic-șef

Dr. Cioloca Teodora

medic spe­cia­list ORL


Orto­pe­die și Trau­ma­tol­ogie

Dr. Fofiu Alexandru

medic spe­cia­list orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Dr. Gabor Ovi­diu Iustinian

medic primar orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Dr. Mes­za­roș Adri­an Ștefan

medic primar orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Dr. Oprea Bogdan Alexandru

medic spe­cia­list orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Pediatrie

Dr. Tudor Anca Maria

Medic Specialist Pedia­trie


Medic-şef interimar

Dr. Bognar Aletta

medic specialist pedia­trie


Dr. Buta Lili­a­na

medic pri­mar pedia­trie


Doc­tor în ști­in­țe medi­ca­le

Dr. Cojol Mari­a­na

medic pri­mar pedia­trie


Dr. Pop Ioana Monica

medic specialist pedia­trie


Dr. Bungardi Adriana Monica

medic specialist pedia­trie


Dr. Borodi Elena Mihaela

Medic specialist Pediatrie


Dr. Varga Emese-Gabriela

Medic specialist Pediatrie


Pneumologie

Dr. Cozma Codru­ța Monica

medic pri­mar pne­u­mo­logie


Medic-șef
Per­mis de exer­ci­ta­re în dome­ni­ul nuclear RDG, spe­cia­li­ta­tea RTGF, nivel 2

Dr. Nechita Carmen

medic primar pne­u­mo­logie


Dr. Șanta Virginia-Alexandra

medic specialist pne­u­mo­logie


Dr. Ciurba Bianca-Emilia

Medic Specialist În Specialitatea Pneumologie


Colaboratori

Dr. Ciurba Bianca Emilia

Medic Rezident an V Pneumologie


(linia de gardă)

Recu­pe­ra­re, Medi­ci­nă Fizi­că și Bal­ne­o­lo­gie

Dr. Mureșan Lenu­ța

medic pri­mar bal­ne­o­fi­zi­o­te­ra­pie și reu­ma­to­lo­gie


Medic coordonator

Dr. Riza Daniel

medic spe­cia­list bal­ne­o­fi­zi­o­te­ra­pie


Psi­hia­trie și Psi­hia­trie Cro­nici

Dr. Ște­fă­ne­scu Cla­u­dia Sultănica

medic primar psi­hia­trie


Medic-șef
Doc­tor în ști­ințe medi­ca­le

Dr. Col­ța Ali­na Camelia

medic primar psi­hia­trie


Dr. Hărăguș Car­men

medic primar psi­hia­trie


Dr. Levai Zsolt

medic primar psi­hia­trie


Colaboratori

Dr. Sandu Nicoleta

medic primar psihiatrie


(linia de gardă)

Urologie

Dr. Logi­gan Horia Ioan

Medic Primar Urologie


Medic coordonator

Dr. Couți Răzvan

Medic Specialist Urologie


Dr. Marica Nucu Alexandru

Medic Specialist Urologie


Dr. Vârvaș Emilian Ioan

Medic Specialist Urologie


Programări Online
Sari la conținut