A.T.I

Bloc Operator Centralizat

Dr. Maxim Cris­ti­an-Gheorghe

Medic Pri­mar Chi­rur­gie Generală


Șef de sec­ție interimar
Com­pe­ten­ță în „Chi­rur­gia lapa­ro­sco­pi­că”

Boli Cronice

Dr. Ciol­pan Car­men Lucia

medic pri­mar medi­ci­nă gene­ra­lă — adulți


Medic coor­do­na­tor interimar
Com­pe­ten­ță în „Paliație”

Dr. Palagyi Oana-Viorica

Medic specialist geriatrie și gerontologie


Boli Infecțioase

Dr. Piti­caș Ana Maria

medic pri­mar boli infecți­oa­se


Șef de sec­ție interimar
Com­pe­ten­ță în „Api­fi­to­te­ra­pie”

Dr. Ble­oca Lavi­nia Maria

medic primar boli infecți­oa­se


Cardiologie

Dr. Hără­guș Mihai Alexandru

medic pri­mar car­dio­log


Șef de secție

Dr. Cocoi Ioan Dănuț

medic pri­mar car­di­o­log


Doctor în științe medicale
Com­pe­tență în „eco­gra­fie gene­ra­lă și eco­gra­fie doppler car­d­ia­că”

Dr. Mar­da­le Ange­lo

medic pri­mar car­di­o­log


Dr. Meșter Petru Beniamin

medic spe­cia­list car­di­o­log


Dr. Orzan Marius Nicolae

medic specialist cardiologie


Dr. Păștean Sorin Titus

medic spe­cia­list car­di­o­log


Com­pe­ten­ță „eco­car­di­o­gra­fie ”

Dr. Pop Aurelia Mariana

medic spe­cia­list car­di­o­log


Dr. Stănilă Anamaria

medic spe­cia­list car­di­o­log


Compartiment Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice

Dr. Oprea Monica

medic specialist dia­bet zaha­rat, nutriție și boli meta­bo­li­ce


Medic coordonator

Centrul Județean de Hemodializă

Dr. Bâl­dea Simo­na-Ali­na

medic spe­cia­list nefro­lo­gie
medic spe­cia­list medicină internă


Medic cu delegare de atribuții de coordonare
Com­pe­tență în „ultrasonografie generală”
Competență în Managementul serviciilor de sănătate

Dr. Sonea Ancu­ța Cos­mi­na

medic primar nefro­lo­gie


Centrul de Sănătate Mintală

Dr. Hor­doan Ancu­ța

medic primar psihiatrie


Chirugie Generală

Dr. Suciu Ghe­or­ghe Marin

medic pri­mar chi­rur­gie


Com­pe­tență în „mana­ge­men­tul ser­vi­ci­i­lor de sănă­ta­te”
Com­pe­tență în „chi­rur­gia lapa­ro­sco­pi­că”

Dr. Chițac Horațiu-George

medic specialist Neurochirurgie


Der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gie

Dr. Ștefan Pop

medic spe­cia­list der­ma­tovene­ro­lo­gie


Medic cu delegare temporară de atribuțiuni de coordonare
Supraspecializare în Dermatologie estetică și Laserterapie

Dr. Silaghi Kata­lin

medic spe­cia­list der­ma­tovene­ro­lo­gie


Medicină internă

Neonatologie

Dr. Tan­ca Aure­lia

medic pri­mar pedia­trie


Șef de secție

Dr. Gheață Irina-Paraschiva

Medic Specialist Neonatologie


Neurologie

Dr. Frimu Iulia

medic specialist neu­ro­log


Concediu de maternitate

Dr. Hărăguș Horațiu Ioan

medic pri­mar neu­ro­log


Dr. Toma Oana-Mădălina

medic specialist neurolog (concediu de maternitate)


Competență în „Ultrasonografie Doppler cervico-cerebrală”

Dr. Timbuș Ioana-Adina

medic specialist neurolog


Obs­te­tri­că-Gine­co­lo­gie

Oftalmologie

Dr. Pop Ioan Florin

medic primar Oftalmolog


Dr. Pop Miha­e­la

medic pri­mar oftal­mo­log


Oncologie Medicală

Dr. Rusu Ramo­na

medic spe­cia­list onco­lo­gie medicală


Com­pe­tență în „management sanitar”
Com­pe­tență în „ecografie generală”
(Concediu de maternitate)

Dr. Timiș Tăna­se

medic spe­cia­list onco­lo­gie medicală


Dr. Huciu Marius

medic spe­cia­list onco­lo­gie medicală


Dr. Meșter Loredana

medic spe­cia­list onco­lo­gie medicală


Dr. Brad Sabina

Medic Specialist Medicină De Familie (Compartiment Îngrijiri Paliative)


ORL

Dr. Demian Ale­xan­dru-Adri­an

medic primar ORL


Medic cu delegare de atribuții de coordonare

Dr. Balint Ajtony

medic spe­cia­list ORL


Orto­pe­die și Trau­ma­tol­ogie

Dr. Bumbu Bogdan Septimiu

medic spe­cia­list orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Șef de secție interimar

Dr. Cioancă Florin

medic spe­cia­list orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Dr. Cor­moș Mari­us

medic spe­cia­list orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Dr. Cos­truț Horea Constantin

medic spe­cia­list orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Dr. Fofiu Alexandru

medic spe­cia­list orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Dr. Gabor Ovi­diu Iustinian

medic primar orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Dr. Mes­za­roș Adri­an Ștefan

medic spe­cia­list orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Dr. Oprea Bogdan Alexandru

medic spe­cia­list orto­pe­die și trau­ma­to­lo­gie


Recu­pe­ra­re Medi­ca­lă, Medi­ci­nă Fizi­că și Bal­ne­o­lo­gie

Dr. Mureșan Lenu­ța

medic pri­mar bal­ne­o­fi­zi­o­te­ra­pie și reu­ma­to­lo­gie


Șef de secție interimar

Dr. Riza Daniel

medic spe­cia­list bal­ne­o­fi­zi­o­te­ra­pie


Pediatrie

Pneumologie

Dr. Cozma Codru­ța Monica

medic pri­mar pne­u­mo­log


Medic șef de secție
Per­mis de exer­ci­ta­re în dome­ni­ul nuclear RDG, spe­cia­li­ta­tea RTGF, nivel 2

Dr. Mol­do­van Ghe­or­ghe Constantin

medic pri­mar pne­u­mo­log


Com­pe­tență în „Endo­sco­pie bron­șică”
Per­mis de exer­ci­ta­re în dome­ni­ul nuclear RDG, spe­cia­li­ta­tea RTGF, nivel 2

Dr. Nechita Carmen

medic specialist pne­u­mo­log


Dr. Roșu Răzvan-Alexandru

Medic Specialist Pneumolog


Psi­hia­trie și Psi­hia­trie Cro­nici

Dr. Ște­fă­ne­scu Cla­u­dia Sultănica

medic primar psi­hia­trie


Șef de secție interimar
Doc­tor în ști­ințe medi­ca­le

Dr. Col­ța Ali­na Camelia

medic primar psi­hia­trie


Dr. Hărăguș Car­men

medic primar psi­hia­trie


Dr. Levai Zsolt

medic primar psi­hia­trie


Colaboratori

Dr. Sandu Nicoleta

medic primar psihiatrie


(linia de gardă)
Programări Online