Ambulatoriul Integrat al Spitalului Județean de Urgență Bistrița (Policlinica)

Loca­ție: str. Gării nr. 9-11, Bistrița
Tele­fon: 0263 238510

Coordonator Ambulator Integrat:

Dr. Ștefan Pop

- medic specialist dermatovenerologie;
- supraspecializare în Dermatologie estetică și Laserterapie

Asis­tent coor­do­na­tor:

Mocan Mariana

- asis­tent medical prin­ci­palCabinete medicale de specialitate

I. CABI­NET MEDI­CI­NĂ INTER­NĂ

1. Dr. Anton Con­stan­tin - Medic pri­mar
2. Dr. Suciu Ioa­na Ana-Maria - Medic pri­mar
3. Dr. Nat Laura Bogdana - Medic specialist
4. Dr. Brumă Nicolae - Medic specialist
5. Dr. Neagoș Florin - Medic primar
6. Dr. Marchiș Ioana-Mariana - Medic primar
7. Dr. Man Bogdan Cosmin - Medic specialist
8. Dr. Hoza Oana Cristiana - Medic specialistII. CABI­NET CHI­RUR­GIE GENE­RA­LĂ

1. Dr. Cos­ma (Oprea) Lena - Medic pri­mar
2. Dr. David Dan Simion - Medic pri­mar
3. Dr. Jia­nu Flo­rin Gabriel - Medic primar
4. Dr. Souca Ionuț Vasile - Medic primar
5. Dr. Elisei Radu-Claudiu - Medic specialist
6. Dr. Moldovan Sever-Călin - Medic primarIII. CABI­NET CHI­RUR­GIE PLASTICĂ

1. Dr. Albu Mihaela Ioana - Medic specialist
2. Dr. Bumbu Anamaria Victoria - Medic specialistIV. CABI­NET NEUROCHIRURGIE

1. Dr. Farcaș Rotariu Andrei - Medic specialist neurochirurgie
2. Dr. Leaț-Savin Vasile-Florin - Medic specialist neurochirurgie
3. Dr. Chițac Horațiu-George - Medic specialist neurochirurgieV. CABI­NET ORTO­PE­DIE-TRAU­MA­TO­LO­GIE

1. Dr. Cor­moș Mari­us - Medic pri­mar
2. Dr. Gabor Ovi­diu-Ius­ti­nian - Medic primar
3. Dr. Mes­za­ros Adri­an Ște­fan - Medic spe­cia­list
4. Dr. Costruț Horia Constantin - Medic spe­cia­list
5. Dr. Cioanca Florin - Medic specialist
6. Dr. Oprea Bogdan Alexandru - Medic specialist
7. Dr. Fofiu Alexandru - Medic specialistVI. CABI­NET CAR­DI­O­LO­GIE

1. Dr. Cocoi Ioan Dănuț - Medic pri­mar
2. Dr. Păș­tean Sorin Titus - Medic spe­cia­list
3. Dr. Mar­da­le Ange­lo - Medic pri­mar
4. Dr. Hără­guș Mihai Alexandru - Medic pri­mar
5. Dr. Meș­ter Petru Beni­a­min - Medic spe­cia­list
6. Dr. Stănilă Anamaria - Medic specialist
7. Dr. Orzan Marius Nicolae - Medic specialist
8. Dr. Pop Aurelia Mariana - Medic specialistVII. CABI­NET OFTAL­MO­LO­GIE

1. Dr. Kantor Maria Erzsebet - Medic primar
2. Dr. Ciobotaru Eligia Mirela- Medic primar
3. Dr. Pop Miha­e­la - Medic primar
4. Dr. David Ana-Codruța - Medic pri­mar
5. Dr. Pop Ioan Florin - Medic primarVIII. CABI­NET ORL

1. Dr. Vul­cu Ioa­na Elisabeta - Medic pri­mar
2. Dr. Popanton Cristina - Medic spe­cia­list (concediu de maternitate)
3. Dr. Balint Ajtony - Medic specialist
4. Dr. Deaconu Andreea-Elena - Medic specialistIX. CABI­NET DER­MA­TOVENEROLOGIE

1. Dr. Moldovan Mihela-Maria - Medic pri­mar
2. Dr. Tonea Lia - Medic spe­cia­list
3. Dr. Pop Ște­fan - Medic specialist
4. Dr. Silaghi Katalin - Medic spe­cia­list
5. Dr. Man Ioana Manuela - Medic specialistX. CABI­NET OBS­TE­TRI­CĂ-GINE­CO­LO­GIE

1. Dr. Jianu Ramona-Zemora - Medic specialist
2. Dr. Dinică Cătălina - Medic primar
3. Dr. Colța Lucian - Medic primar
4. Dr. Pop Marius Ioan - Medic primar
5. Dr. Bărcan Mihai Anton - Medic specialist
6. Dr. Vârciu Adelina-Georgiana - Medic specialist
7. Dr. Silveșan-Gherman Iuliu-Ioan - Medic primarXI. CABI­NET DIA­BET ZAHA­RAT ȘI BOLI DE NUTRI­ȚIE

1. Dr. Candrea Eva Elisabeta - Medic pri­mar
2. Dr. Oprea Monica - Medic specialistXII. CABI­NET ONCO­LO­GIE (str. Ghinzii, nr. 26)

1. Dr. Miron Gea­ni­na Danie­la - Medic pri­mar
2. Dr. Rusu (fostă Palalogos) Ramona - Medic spe­cia­list (concediu de maternitate)
3. Dr. Timiș Tănase - Medic specialist
4. Dr. Cuc Ioana Alina - Medic specialist hematologie
5. Dr. Meșter Loredana - Medic specialist
6. Dr. Huciu Marius - Medic specialist oncologie medicalăXIII. CABI­NET ENDO­CRI­NO­LO­GIE

1. Dr. Filip Ali­na Iri­na - Medic spe­cia­list
2. Dr. Botezan Oana Maria - Medic spe­cia­listXIV. CABI­NET NEU­RO­LO­GIE

1. Dr. Hără­guș Hora­țiu Ioan - Medic pri­mar
2. Dr. Toma Oana Mădălina - Medic spe­cia­list (concediu de maternitate)
3. Dr. Bâl­dea Adri­an - Medic pri­mar
4. Dr. Găr­duș Iuli­a­na - Medic pri­mar
5. Dr. Frimu Iulia - Medic specialist (concediu de maternitate)
6. Dr. Timbuș Ioana Adina - Medic specialistXV. CABI­NET NEU­RO­LO­GIE PEDIA­TRI­CĂ

1. Dr. Zăpâr­țan Maria Ana - Medic pri­marXVI. CABI­NET PSI­HIA­TRIE INFANTILĂ

1. Dr. Geor­gi­ță Pei­ca Mar­ga­re­ta - Medic pri­mar
2. Psih. Spaller Gabriella - Psiholog principalXVII. CABI­NET GAS­TRO­EN­TE­RO­LO­GIE

1. Dr. Dolha Flo­ri­na - Medic pri­mar
- Com­pe­ten­ță în endo­sco­pie diges­ti­vă supe­ri­oa­ră și infe­ri­oa­ră
- Com­pe­tență în eco­gra­fie gene­ra­lă
2. Dr. Martura Simona Nicoleta - Medic spe­cia­list - Doctor în științe medicale
- Com­pe­tență în endo­sco­pie diges­ti­vă supe­ri­oa­ră și infe­ri­oa­ră
- Com­pe­ten­ță în eco­gra­fie gene­ra­lăXVIII. CABI­NET PEDIA­TRIE

1. Dr. Buta Lili­a­na - Medic pri­mar - Doctor în științe medicale
2. Dr. Pop Ioana Monica - Medic specialist
3. Dr. Bognar Aletta - Medic specialist
4. Dr. Ifti­me Ali­ce Gabrie­la - Medic primar pediatrie (program ecografii copii - contra cost)XIX. CABI­NET PSI­HIA­TRIE

1. Dr. Col­ța Ali­na - Came­lia - Medic primar
2. Dr. Ste­fă­ne­scu Cla­u­dia - Medic primar
3. Dr. Levai Zsolt - Medic primar
4. Dr. Sabău Lumi­ni­ța - Medic pri­mar
5. Dr. Hără­guș Car­men - Medic primar
6. Dr. Muntean Cătălin - Medic specialist
7. Dr. Muntean Timofei - Medic specialistXX. CABI­NET B.F.T.

1. Dr. Moal­fa Floa­rea - Medic pri­mar
2. Dr. Riza Daniel - Medic specialistXXI. CABI­NET REU­MA­TO­LO­GIE

1. Dr. Mure­șan Lenu­ța - Medic spe­cia­listXXII. CABI­NET URO­LO­GIE

1. Dr. Pet­cu Vlad Geor­ge - Medic primar
2. Dr. Logigan Horia Ioan - Medic primar
3. Dr. Ioan Emilian Vârvaș - Medic spe­cia­list
4. Dr. Couți Răzvan - Medic specialist
5. Dr. Lucan Valerian Ciprian-Mihai - Medic primarXXIII. CABI­NET CHI­RUR­GIE PEDIA­TRI­CĂ

1. Dr. Mol­do­van Lari­sa Gisella - Medic primarXXIV. CABI­NET NEFROLOGIE

1. Dr. Bâldea Simona Alina - Medic specialist
2. Dr. Iacob Amalia Cezara - Medic specialistXXV. DIS­PEN­SAR TBC

1. Anbruș Violeta-Manuela - Medic coordonator
2. Tămășan Coralia-Felicia - Medic pri­mar pne­u­mo­lo­gieXXVI. MEDI­CI­NA SPOR­TI­VĂ

1. Dr. Orza Gavri­lă Petru - Medic pri­marXXVII. MEDI­CI­NA MUN­CII

1. Dr. Maxim Dana Melania - Medic specialist medicina munciiXXVIII. MEDI­CI­NA DEN­TA­RĂ — STO­MA­TO­LO­GIE

1. Dr. Chi­ra Emi­li­an Adri­an - Medic medi­ci­nă den­ta­răXXIX. LABO­RA­TOR RADI­O­LO­GIE și IMA­GIS­TI­CĂ MEDI­CA­LĂ

1. Dr. Lupa­sco Mir­cea - Medic pri­mar radi­o­log - Medic coor­do­na­tor
— com­pe­ten­țe în eco­gra­fie gene­ra­lă
2. Dr. Borlan Volumnia-Cipriana - Medic primar radiologie și imagistică medicală
— com­pe­ten­țe în: ecografie; managementul serviciilor de sănătate; tomografie computerizată; senologie imagistică; imagistică prin rezonanță magneticăXXX. LABO­RA­TOR ANALIZE MEDICALE

1. Dr. Grobois Emese - Medic pri­mar
2. Dr. Coval­ciuc Anca - Chi­mist - șef laborator
3. Mândruț Viorel - BiologXXXI. LABO­RA­TOR RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE

1. Dr. Moalfa Floarea - Medic primar coordonator
2. Coconu Lucian - profesor CFM principal
3. Tîrgoveț Ionuț Dănuț Ciprian - kinetoterapeut principal
4. Oșan Bogdan Ionuț- kinetoterapeut
5. Hoha Andrei Adrian - kinetoterapeut
6. Harfaș Diana Anca - kinetoterapeut
7. Tîrgoveț Lavinia - kinetoterapeutProgramări Online