Ambulatoriul Integrat al Spitalului Județean de Urgență Bistrița (Policlinica)

Loca­ție: str. Gării nr. 9-11, Bistrița
Tele­fon: 0263 238510

Coordonator Ambulator Integrat:

Dr. Ștefan Pop

- medic specialist dermatovenerologie;
- supraspecializare în Dermatologie estetică și Laserterapie

Asis­tent coor­do­na­tor:

Mocan Mariana

- asis­tent medical prin­ci­palCabinete medicale de specialitate

CABI­NET MEDI­CI­NĂ INTER­NĂ

Dr. Anton Con­stan­tin - Medic pri­mar
Dr. Nat Laura Bogdana - Medic specialist
Dr. Brumă Nicolae - Medic specialist
Dr. Neagoș Florin - Medic primar
Dr. Marchiș Ioana-Mariana - Medic primar
Dr. Man Bogdan Cosmin - Medic specialist
Dr. Hoza Oana Cristiana - Medic specialist
Dr. Lehaci Adrian - Medic specialistCABI­NET CHI­RUR­GIE GENE­RA­LĂ

Dr. Cos­ma (Oprea) Lena - Medic pri­mar
Dr. David Dan Simion - Medic pri­mar
Dr. Jia­nu Flo­rin Gabriel - Medic primar
Dr. Souca Ionuț Vasile - Medic primar
Dr. Elisei Radu-Claudiu - Medic specialist
Dr. Moldovan Sever-Călin - Medic primar
Dr. Urs Radu - Medic primarCABI­NET CHI­RUR­GIE PLASTICĂ

Dr. Albu Mihaela Ioana - Medic specialist
Dr. Bumbu Anamaria Victoria - Medic specialistCABI­NET NEUROCHIRURGIE

Dr. Farcaș Rotariu Andrei - Medic specialist
Dr. Leaț-Savin Vasile-Florin - Medic specialist
Dr. Chițac Horațiu-George - Medic specialist
Dr. Stănciuc Mihai Alexandru - Medic specialist
Dr. Oprea Cosmin Vasile - Medic specialistCABI­NET ORTO­PE­DIE-TRAU­MA­TO­LO­GIE

Dr. Cor­moș Mari­us - Medic pri­mar
Dr. Gabor Ovi­diu-Ius­ti­nian - Medic primar
Dr. Mes­za­ros Adri­an Ște­fan - Medic spe­cia­list
Dr. Costruț Horia Constantin - Medic spe­cia­list
Dr. Cioanca Florin - Medic specialist
Dr. Oprea Bogdan Alexandru - Medic specialist
Dr. Fofiu Alexandru - Medic specialistCABI­NET CAR­DI­O­LO­GIE

Dr. Cocoi Ioan Dănuț - Medic pri­mar
Dr. Păș­tean Sorin Titus - Medic spe­cia­list
Dr. Mar­da­le Ange­lo - Medic pri­mar
Dr. Hără­guș Mihai Alexandru - Medic pri­mar
Dr. Meș­ter Petru Beni­a­min - Medic spe­cia­list
Dr. Stănilă Anamaria - Medic specialist
Dr. Orzan Marius Nicolae - Medic specialist
Dr. Pop Aurelia Mariana - Medic specialist
Dr. Botezan Bogdan - Medic specialistCABI­NET OFTAL­MO­LO­GIE

Dr. Kantor Maria Erzsebet - Medic primar
Dr. Ciobotaru Eligia Mirela- Medic primar
Dr. Pop Miha­e­la - Medic primar
Dr. David Ana-Codruța - Medic pri­mar
Dr. Pop Ioan Florin - Medic primarCABI­NET ORL

Dr. Vul­cu Ioa­na Elisabeta - Medic pri­mar
Dr. Popanton Cristina - Medic spe­cia­list (concediu de maternitate)
Dr. Balint Ajtony - Medic specialistCABI­NET DER­MA­TOVENEROLOGIE

Dr. Pop Ște­fan - Medic specialist (Medic șef coordonator Ambulatoriul Integrat)
Dr. Moldovan Mihela-Maria - Medic pri­mar
Dr. Tonea Lia - Medic spe­cia­list
Dr. Silaghi Katalin - Medic spe­cia­list
Dr. Man Ioana Manuela - Medic specialist
Dr. Faur Loredana - Medic specialist - Medic specialistCABI­NET OBS­TE­TRI­CĂ-GINE­CO­LO­GIE

Dr. Jianu Ramona-Zemora - Medic specialist
Dr. Dinică Cătălina - Medic primar
Dr. Pop Marius Ioan - Medic primar
Dr. Bărcan Mihai Anton - Medic specialist
Dr. Vârciu Adelina-Georgiana - Medic specialist
Dr. Silveșan-Gherman Iuliu-Ioan - Medic primar
Dr. Nicorici Leonid - Medic specialist
Dr. Szabo Lorand - Medic specialistCABI­NET DIA­BET ZAHA­RAT ȘI BOLI DE NUTRI­ȚIE

Dr. Candrea Eva Elisabeta - Medic pri­mar
Dr. Oprea Monica - Medic specialist
Dr. Avram Paula - Medic specialistCABI­NET ONCO­LO­GIE (Str. Grănicerilor, Nr 5, fostul hotel Krone)

Dr. Miron Gea­ni­na Danie­la - Medic pri­mar
Dr. Rusu (fostă Palalogos) Ramona - Medic spe­cia­list (concediu de maternitate)
Dr. Timiș Tănase - Medic specialist
Dr. Meșter Loredana - Medic specialist
Dr. Huciu Marius - Medic specialistCABI­NET HEMATOLOGIE (Str. Grănicerilor, Nr 5, fostul hotel Krone)

Dr. Cuc Ioana Alina - Medic specialist
Dr. Hotea Ionuț Bogdan - Medic specialistCABI­NET ENDO­CRI­NO­LO­GIE

Dr. Filip Ali­na Iri­na - Medic spe­cia­list
Dr. Botezan Oana Maria - Medic spe­cia­listCABI­NET NEU­RO­LO­GIE

Dr. Hără­guș Hora­țiu Ioan - Medic pri­mar
Dr. Toma Oana Mădălina - Medic spe­cia­list (concediu de maternitate)
Dr. Bâl­dea Adri­an - Medic pri­mar
Dr. Găr­duș Iuli­a­na - Medic pri­mar
Dr. Frimu Iulia - Medic specialist (concediu de maternitate)
Dr. Timbuș Ioana Adina - Medic specialist
Dr. Bogdan Anca Maria - Medic specialist
Dr. Bîrle Codruța - Medic primarCABI­NET NEU­RO­LO­GIE PEDIA­TRI­CĂ

Dr. Zăpâr­țan Maria Ana - Medic pri­marCABI­NET PSI­HIA­TRIE INFANTILĂ

Dr. Geor­gi­ță Pei­ca Mar­ga­re­ta - Medic pri­mar
Psih. Spaller Gabriella - Psiholog principalCABI­NET GAS­TRO­EN­TE­RO­LO­GIE

Dr. Dolha Flo­ri­na - Medic pri­mar
Dr. Martura Simona Nicoleta - Medic specialistCABI­NET PEDIA­TRIE

Dr. Buta Lili­a­na - Medic pri­mar - Doctor în științe medicale
Dr. Pop Ioana Monica - Medic specialist
Dr. Bognar Aletta - Medic specialist
Dr. Ifti­me Ali­ce Gabrie­la - Medic primar pediatrie (program ecografii copii - contra cost)CABI­NET PSI­HIA­TRIE

Dr. Col­ța Ali­na - Came­lia - Medic primar
Dr. Ste­fă­ne­scu Cla­u­dia - Medic primar
Dr. Levai Zsolt - Medic primar
Dr. Sabău Lumi­ni­ța - Medic pri­mar
Dr. Hără­guș Car­men - Medic primar
Dr. Muntean Cătălin - Medic specialist
Dr. Muntean Timofei - Medic specialistCABI­NET Medicină de recuperare B.F.T.

Dr. Moal­fa Floa­rea - Medic pri­mar
Dr. Riza Daniel - Medic specialist
Dr. Catrinoi Ecaterina - Medic specialistCABI­NET REU­MA­TO­LO­GIE

Dr. Mure­șan Lenu­ța - Medic spe­cia­listCABI­NET URO­LO­GIE

Dr. Pet­cu Vlad Geor­ge - Medic primar
Dr. Logigan Horia Ioan - Medic primar
Dr. Ioan Emilian Vârvaș - Medic spe­cia­list
Dr. Couți Răzvan - Medic specialist
Dr. Lucan Valerian Ciprian-Mihai - Medic primarCABI­NET CHI­RUR­GIE PEDIA­TRI­CĂ

Dr. Mol­do­van Lari­sa Gisella - Medic primarCABI­NET NEFROLOGIE

Dr. Bâldea Simona Alina - Medic specialist
Dr. Iacob Amalia Cezara - Medic specialist
Dr. Sonea Ancuța - Medic specialistDIS­PEN­SAR TBC

Anbruș Violeta-Manuela - Medic coordonator
Tămășan Coralia-Felicia - Medic pri­mar pne­u­mo­lo­gieMEDI­CI­NA MUN­CII

Dr. Maxim Dana Melania - Medic specialist medicina munciiLABO­RA­TOR RADI­O­LO­GIE și IMA­GIS­TI­CĂ MEDI­CA­LĂ

Dr. Lupa­sco Mir­cea - Medic pri­mar radi­o­log - Medic coor­do­na­torLABO­RA­TOR ANALIZE MEDICALE

Dr. Grobois Emese - Medic pri­mar
Coval­ciuc Anca - Chi­mist - șef laborator
Mândruț Viorel - BiologLABO­RA­TOR RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE

Dr. Moalfa Floarea - Medic primar coordonator
Dr. Catrinoi Ecaterina- Medic specialistProgramări Online