Ambulatoriul Integrat al Spitalului Județean de Urgență Bistrița (Policlinica)

Loca­ție: str. Gării nr. 9-11, Bistrița
Tele­fon: 0263 238510

Dr. Avram Paula-Gabriela

Medic specialist în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice


Medic cu delegare temporară a atribuțiunilor de coordonare a Ambulatoriului Integrat

As. Mocan Mariana

asis­tent medical prin­ci­pal


Asis­tent coor­do­na­tor

Cabinete medicale de specialitate

CABI­NET MEDI­CI­NĂ INTER­NĂ

Dr. Brumă Nicolae - Medic primar
Dr. Lehaci Adrian - Medic specialist
Dr. Hoza Oana Cristiana - Medic specialist
Dr. Man Bogdan Cosmin - Medic primar
Dr. Marchiș Ioana-Mariana - Medic primar
Dr. Nat Laura Bogdana - Medic primar

CABI­NET CHI­RUR­GIE GENE­RA­LĂ

Dr. David Dan Simion - Medic pri­mar
Dr. Elisei Radu-Claudiu - Medic primar
Dr. Jia­nu Flo­rin Gabriel - Medic primar
Dr. Moldovan Sever-Călin - Medic primar
Dr. Souca Ionuț Vasile - Medic primar
Dr. Maxim Cristian-Gheorghe - Medic primar
Dr. Urs Radu - Medic specialist
Dr. Albu Mihaela Ioana - Medic primar
Dr. Bumbu Anamaria Victoria - Medic specialist
Dr. Farcaș Rotariu Andrei - Medic primar
Dr. Leaț-Savin Vasile-Florin - Medic specialist
Dr. Oprea Cosmin Vasile - Medic specialist
Dr. Mol­do­van Lari­sa Gisella - Medic primar
Dr. Pelin Iulia - Medic specialist
Dr. Mihuți Alexandra-Diana  - Medic specialist

CABI­NET ORTO­PE­DIE-TRAU­MA­TO­LO­GIE

Dr. Bumbu Bogdan Septimiu - Medic primar
Dr. Cioanca Florin - Medic specialist
Dr. Cor­moș Mari­us - Medic specialist
Dr. Costruț Horia Constantin - Medic primar
Dr. Fofiu Alexandru - Medic specialist
Dr. Gabor Ovi­diu-Ius­ti­nian - Medic primar
Dr. Mes­za­ros Adri­an Ște­fan - Medic primar
Dr. Oprea Bogdan Alexandru - Medic specialist

CABI­NET CAR­DI­O­LO­GIE

Dr. Hără­guș Mihai Alexandru - Medic pri­mar
Dr. Botezan Bogdan - Medic specialist
Dr. Cocoi Ioan Dănuț - Medic pri­mar
Dr. Meș­ter Petru Beni­a­min - Medic primar
Dr. Orzan Marius Nicolae - Medic primar
Dr. Păș­tean Sorin Titus - Medic spe­cia­list
Dr. Pop Aurelia Mariana - Medic specialist
Dr. Stănilă Anamaria - Medic primar
Dr. Cernica Daniel-Răzvan - Medic specialist

CABI­NET OFTAL­MO­LO­GIE

Dr. Ciobotaru Eligia Mirela - Medic primar
Dr. Kantor Maria Erzsebet - Medic primar
Dr. Pop Ioan Florin - Medic primar
Dr. Pop Miha­e­la - Medic primar

CABI­NET ORL

Dr. Vul­cu Ioa­na Elisabeta - Medic pri­mar
Dr. Popanton Cristina - Medic spe­cia­list
Dr. Cioloca Teodora - Medic spe­cia­list
Dr. Roşca Gheorghe - Medic primar
Dr. Bîrta Daiana - Medic specialist

CABI­NET DER­MA­TOVENEROLOGIE

Dr. Faur Loredana - Medic spe­cia­list
Dr. Man Ioana Manuela - Medic spe­cia­list (concediu de creștere a copilului)
Dr. Moldovan Mihela-Maria - Medic primar
Dr. Silaghi Katalin - Medic primar

CABI­NET OBS­TE­TRI­CĂ-GINE­CO­LO­GIE

Dr. Bărcan Mihai Anton - Medic primar
Dr. Dinică Cătălina - Medic primar
Dr. Jianu Ramona-Zemora - Medic primar
Dr. Nicorici Leonid - Medic primar
Dr. Pop Marius Ioan - Medic primar
Dr. Szabo Lorand - Medic specialist
Dr. Vârciu Adelina-Georgiana - Medic specialist (concediu de creştere a copilului)

CABI­NET DIA­BET ZAHA­RAT ȘI BOLI DE NUTRI­ȚIE

Dr. Avram Paula - Medic specialist
Dr. Candrea Eva Elisabeta - Medic primar
Dr. Oprea Monica - Medic specialist
Dr. Iakab Noemi - Medic specialist

CABI­NET ONCO­LO­GIE
(Str. Ghinzii, Nr. 26, tel. programări: 0790 108353, între orele 7:00-15:00)

Dr. Meșter Loredana - Medic specialist
Dr. Miron Gea­ni­na Danie­la - Medic pri­mar
Dr. Rusu Ramona - Medic spe­cia­list
Dr. Huciu Marius - Medic specialist
Dr. Timiș Tănase - Medic primar
Dr. Lupu (Trăilă) Marilena - Medic specialist

CABI­NET HEMATOLOGIE 
(Str. Ghinzii, Nr. 26, tel. programări: 0790 108353, între orele 7:00-15:00)

Dr. Iluța Sabina-Ioana-Doinița - Medic specialist

CABI­NET ENDO­CRI­NO­LO­GIE

Dr. Filip Ali­na Iri­na - Medic spe­cia­list
Dr. Botezan Oana Maria - Medic spe­cia­list
Dr. Peica Andreea Mariana - Medic spe­cia­list

CABI­NET NEU­RO­LO­GIE

Dr. Bâl­dea Adri­an - Medic pri­mar
Dr. Bîrle Codruța - Medic primar
Dr. Bogdan Anca Maria - Medic specialist
Dr. Frimu Iulia - Medic specialist 
Dr. Găr­duș Iuli­a­na - Medic pri­mar
Dr. Hără­guș Hora­țiu Ioan - Medic pri­mar
Dr. Timbuș Ioana Adina - Medic primar
Dr. Moldovan Alexandra-Ramona - Medic specialist
Dr. Toma Oana Mădălina - Medic primar

CABI­NET NEU­RO­LO­GIE PEDIA­TRI­CĂ

Dr. Zăpâr­țan Maria Ana – Medic pri­mar

CABI­NET PSI­HIA­TRIE INFANTILĂ

Dr. Geor­gi­ță Pei­ca Mar­ga­re­ta - Medic pri­mar
Psih. Spaller Gabriella - Psiholog principal

CABI­NET GAS­TRO­EN­TE­RO­LO­GIE

Dr. Martura Simona Nicoleta - Medic specialist
Dr. Dolha Flo­ri­na - Medic pri­mar
Dr. Fofiu Crina-Ștefania  - Medic specialist

CABI­NET PEDIA­TRIE

Dr. Buta Lili­a­na - Medic pri­mar
Dr. Bognar Aletta - Medic specialist
Dr. Pop Ioana Monica - Medic specialist
Dr. Ifti­me Ali­ce Gabrie­la - Medic primar pediatrie (program ecografii copii - contra cost)

CABI­NET PSI­HIA­TRIE 1 (str. Gării nr. 9-11)

Dr. Sabău Luminița - Medic primar

CABI­NET PSI­HIA­TRIE (str. Someşului)

Dr. Col­ța Ali­na-Came­lia - Medic primar
Dr. Hără­guș Car­men - Medic primar
Dr. Levai Zsolt - Medic primar
Dr. Muntean Cătălin - Medic primar
Dr. Muntean Timofei - Medic specialist
Dr. Ste­fă­ne­scu Cla­u­dia - Medic primar

CABI­NET MEDICINĂ DE RECUPERARE B.F.T.

Dr. Catrinoi Ecaterina – Medic primar

CABI­NET REU­MA­TO­LO­GIE

Dr. Mure­șan Lenu­ța – Medic spe­cia­list

CABI­NET URO­LO­GIE

Dr. Couți Răzvan - Medic specialist
Dr. Logigan Horia Ioan - Medic primar
Dr. Ioan Emilian Vârvaș - Medic primar

CABI­NET NEFROLOGIE

Dr. Bâldea Simona Alina - Medic primar
Dr. Iacob Amalia Cezara - Medic specialist
Dr. Sonea Ancuța - Medic primar

DIS­PEN­SAR TBC (tel: 0263.239.047)

Dr. Anbruș Violeta-Manuela - Medic coordonator
Dr. Tămășan Coralia-Felicia - Medic pri­mar

MEDI­CI­NA MUN­CII

Dr. Maxim Dana Melania – Medic specialist

LABO­RA­TOR RADI­O­LO­GIE ȘI IMA­GIS­TI­CĂ MEDI­CA­LĂ

Dr. Lupa­șco Mir­cea – Medic pri­mar (șef laborator)
Dr. Szilard-Csaba Dominics – Medic Specialist (Competență în Tomografie computerizată, Imagistică prin rezonanță magnetică)

LABO­RA­TOR ANALIZE MEDICALE

Coval­ciuc Anca - Chi­mist - șef laborator
Dr. Grobois Emese - Medic pri­mar
Pop Mihaela-Simona – Biolog
Florea Bianca-Denisa – Biolog (concediu de creştere a copilului)

LABORATOR RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE

Programări Online
Sari la conținut