Contracte

Contractele încheiate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița
cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bistrița-Năsăud

Contract nr. 11/2021 pentru furnizarea serviciilor medicale spitalicești – spitalizare continuă, spitalizare de zi, tarif zi spitalizare
Contract nr. 34/2021 de furnizare de servicii medicale în asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialități clinice
Contract nr. 8/2022 de furnizare de servicii medicale în asistență medicală pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament
Contract nr. 33/2021 de furnizare de servicii medicale în asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice
Contract nr. 33/PNS/2022 de servicii medicale în asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice în cadrul unor programe naționale de sănătate publică curative în anii 2022-2023
Contract nr. 1/6421/2022 pentru finanțarea de servicii medicale spitalicești din cadrul programelor naționale de sănătate curative în anii 2022-2023
Contract nr. 2/6422/2022, pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu pentru bolnavii incluși în Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică în anii 2022-2023
Contract nr. 123/2021, pentru punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2017, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare.

Contractele încheiate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița
cu Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud

Contract nr. 1/2022 pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-ATI
Contract nr. 1/2022 pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-AVC
Contract nr.1/2022 pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-IERE
Contract nr. 1/2022 pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-TRAUMA
Contract nr. 1/2022 pentru desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate publică finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii
Contract nr. D/4/2022 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal sau, după caz, cheltuielilor materiale pentru bunuri și servicii pentru cabinetele cuprinse în structura organizatorică a spitalului public din rețeaua autorităților administrației publice locale

Programări Online
Sari la conținut