Contracte

Contractele încheiate de Spitalul Județean de Urgență Bistrița
cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bistrița-Năsăud

  • Contract nr. 11/2018 pentru furnizarea serviciilor medicale spitalicești – spitalizare continuă, spitalizare de zi, tarif zi spitalizare.
  • Contract nr. 34/2018 de furnizare de servicii medicale în asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialități clinice.
  • Contract nr. 8/2018 de furnizare de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sănătății (servicii medicale acordate în ambulatoriu de specialitate pentru specialitatea clinică reabilitare medicală).
  • Contract nr. 33/2018 de furnizare de servicii medicale în asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice.
  • Contract nr. 1/7031/2017, pentru finațarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate cu scop curativ - medicamente/materiale sanitare specific, necesare pentru terapia în spital.
  • Contract nr. 2/7032/2017, pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu pentru bolnavii incluși în Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică.
  • Contract nr. 123/2019, pentru punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2017, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare.
Programări Online