Contracte

Con­trac­te­le cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bistrița-Năsăud 2016

1. Act adi­țio­nal nr. 4/08.12.2016 la Con­trac­tul nr. 11 deru­lat în anul 2016 pen­tru fur­ni­za­re de ser­vi­cii medi­ca­le spi­ta­li­ceș­ti

Con­trac­te­le cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bistrița-Năsăud 2015

1. Act adi­țio­nal nr. 11/27.04.2015 la Con­trac­tul nr. 11 deru­lat în anul 2016 pen­tru fur­ni­za­re de ser­vi­cii medi­ca­le spi­ta­li­ceș­ti
2. Act adi­țio­nal nr. 114/2015 la Con­trac­tul nr.8 de fur­ni­za­re ser­vi­cii medi­ca­le de recu­pe­ra­re-rea­bi­li­ta­re a sănătății

Nu exis­ta ser­vi­cii medi­ca­le și neme­di­ca­le exter­na­li­za­te.
Programări Online