Unitatea de Primiri Urgențe (U.P.U.)
Ser­vi­ci­ul Mobil de Urgen­ță Rea­ni­ma­re și Des­car­ce­ra­re (S.M.U.R.D.)

Loca­ție: str. Gen. Gri­go­re Bălan, nr. 43, Bis­tri­ța
Telefon: 0263 214 390/1 interior 142
Telefon: 0263 215608 — DIRECT

Medici:

Dr. Tudor Tiberiu

Medic primar Medicină de urgență


Medic-şef

Cabinet medicină dentară de urgență:

Dr. Chira Emilian-Adrian

Medic stomatolog


Dr. Badea Ştefan

Medic stomatolog


Colaboratori

Dr. Câmpan Marcel

Medic primar Medicină de familie


(linia de gardă)

Dr. Ciora Radu-Adrian

Medic rezident an V Medicină de urgență


(linia de gardă)

Dr. Dodane Justin-Gilles-Henri

Medic Specialist ATI


(linia de gardă)

Dr. Petrescu Maria

Medic specialist Medicină de urgență


(linia de gardă)

Dr. Arhip Radu-Lucian

Medic specialist Medicină de urgență


(linia de gardă)

Dr. Darău Bogdan-Ioan

Medic rezident an IV Medicină de urgenţă


(linia de gardă)

Dr. Brad Sabina

Medic specialist Medicină de urgenţă


(linia de gardă)

Dr. Ciorescu Ion

Medic rezident an IV Medicină de urgenţă


(linia de gardă)

Dr. Mastan Mihaela Vera

Medic primar Medicină de familie


(linia de gardă)

Dr. Hărșan Delia-Maria

Medic rezident an V Medicină de urgenţă


(linia de gardă)

Dr. Terec Anca-Cristina

Medic rezident an IV Medicină de urgenţă


(linia de gardă)

Dr. Moldoveanu Raluca-Adriana

Medic Stomatologie generală


(linie de gardă Cabinet Urgenţe Stomatologice)

Dr. Oprenea Andra

Medic rezident an IV Medicină de urgenţă


(linie de gardă)

Dr. Macedon Bogdan

Medic rezident an III Medicină de urgență


(linie de gardă)

Dr. Cicedea George

Medic rezident an III Medicină de urgență


(linie de gardă)

Asistent-şef:

Valentin Habor

Asistent medical principal


Asistenți social:

Blemovici Maria-Mirabela

Asistent social debutant


Szell Alexandru-Marian

Asistent social debutant


Ser­vi­cii medi­ca­le
  • Eva­lu­a­rea si tri­e­rea bol­na­vi­lor
  • Asis­ten­ta medi­co — chi­rur­gi­ca­la de urgen­ta
  • Eva­lu­a­rea si sus­ti­ne­rea func­ti­i­lor vita­le
  • Trans­port medi­ca­li­zat
  • Ana­li­ze in urgen­ta
Programări Online