Unitatea de Primiri Urgențe (U.P.U.)
Ser­vi­ci­ul Mobil de Urgen­ță Rea­ni­ma­re și Des­car­ce­ra­re (S.M.U.R.D.)

Loca­ție: str. Gen. Gri­go­re Bălan, nr. 43, Bis­tri­ța
Telefon: 0263 214 390/1 interior 142
Telefon: 0263 215608 — DIRECT

Medici:

Dr. Tudor Tiberiu

Medic primar Medicină de urgență


Medic-şef

Cabinet medicină dentară de urgență:

Dr. Chira Emilian-Adrian

Medic stomatolog


Dr. Badea Ştefan

Medic stomatolog


Colaboratori

Dr. Ciora Radu-Adrian

Medic specialist Medicină De Urgență


(linia de gardă)

Dr. Petrescu Maria

Medic specialist Medicină de urgență


(linia de gardă)

Dr. Arhip Radu-Lucian

Medic specialist Medicină de urgență


(linia de gardă)

Dr. Brad Sabina

Medic specialist Medicină de urgenţă


(linia de gardă)

Dr. Mândroc Dragoș

Medic rezident an IV Medicină de Urgență


(linia de gardă)

Dr. Mastan Mihaela Vera

Medic primar Medicină de familie


(linia de gardă)

Dr. Terec Anca-Cristina

Medic rezident an IV Medicină de urgenţă


(linia de gardă)

Dr. Moldoveanu Raluca-Adriana

Medic Stomatologie generală


(linia de gardă Cabinet Urgenţe Stomatologice)

Dr. Macedon Bogdan

Medic rezident an IV Medicină de urgență


(linia de gardă)

Dr. Cicedea George

Medic rezident an IV Medicină de urgență


(linia de gardă)

Dr. Soceanu Andreea-Elena

Medic specialist Medicină de urgență


(linia de gardă)

Dr. Marele Ionuț Doru

Medic Stomatologie Generală


(linia de gardă Cabinet Urgenţe Stomatologice)

Dr. Oprea Mihai-Răzvan

Medic rezident an V ATI


(linia de gardă Cabinet Urgenţe Stomatologice)

Asistent-şef:

Valentin Habor

Asistent medical principal


Asistenți social:

Ser­vi­cii medi­ca­le
  • Eva­lu­a­rea si tri­e­rea bol­na­vi­lor
  • Asis­ten­ta medi­co — chi­rur­gi­ca­la de urgen­ta
  • Eva­lu­a­rea si sus­ti­ne­rea func­ti­i­lor vita­le
  • Trans­port medi­ca­li­zat
  • Ana­li­ze in urgen­ta
Programări Online
Sari la conținut