Unitatea de Primiri Urgențe (U.P.U.)
Ser­vi­ci­ul Mobil de Urgen­ță Rea­ni­ma­re și Des­car­ce­ra­re (S.M.U.R.D.)

Loca­ție: str. Gen. Gri­go­re Bălan, nr. 43, Bis­tri­ța (situ­a­tă la par­te­rul spi­ta­lu­lui)
(mutată temporar, pe durata lucrărilor de extindere și modernizare, într-o clădire situată în curtea din spate a spi­ta­lu­lui)
Tele­fon: 0263 214 390/1 inte­ri­or 142
Tele­fon: 0263 215608 — DIRECT

Medici:

Dr. Tudor Tiberiu

— medic primar medi­ci­nă de urgență - Medic șef

Dr. Rus Ovi­diu Sever

— medic primar medi­ci­nă de urgență

Dr. Ili­e­și Geor­ge­ta Ana

— medic pri­mar medi­ci­nă gene­ra­lă adulți

Dr. Con­drea Ale­xan­dra Ioa­na

— medic spe­cia­list medi­ci­nă de urgență

Dr. Dumi­trean Nico­le­ta Maria

— medic spe­cia­list medi­ci­nă de urgență

Dr. Kuron Miha­e­la

— medic spe­cia­list medi­ci­nă de urgență

Dr. Gabor Ioa­na Oti­lia

— medic primar medi­ci­nă de fami­lie

Dr. Petru­țiu Dan Cris­ti­an

— medic spe­cia­list medi­ci­nă de urgență

Dr. Rusu Stela

— medic specialist medicină de familie

Dr. Burlac Oleg

— medic specialist medicină de urgență

Dr. Borodi Alexandru

— medic specialist medicină de urgență

Dr. Goschler Mirela-Magdalena

— medic specialist medicină de familie

Dr. Branea Ioan-Alexandru

— medic rezident an I medicină de urgență

Dr. Leah Ionela

— medic rezident an I medicină de urgență

Cabinet medicină dentară de urgență:

Dr. Chi­ra Adri­an

— medic dentist

Dr. Badea Ştefan

— medic dentist

Dr. Dohotar Gheorghe

— medic dentist

Dr. Kocsis Julia-Timea

— medic dentist

Dr. Ţiriac Bianca-Maria

— medic dentist

Asis­ten­t — Șef:

Valentin Habor

— asistent medical principal

Colaboratori:

Dr. Schavel Tekla

— medic specialist Medicină de urgență (linia de gardă)

Dr. Câmpan Marcel

— medic medicină de familie (linia de gardă)

Dr. Vicaș Diana-Zita

— medic rezident an IV Medicină de urgență (linia de gardă)

Dr. Ciora Radu-Adrian

— medic rezident an III Medicină de urgență (linia de gardă)

Dr. Munteanu Lucian

— medic rezident an IV Medicină de urgență (linia de gardă)

Dr. Dodane Justin-Gilles-Henri

— medic rezident an III anestezie și terapie intensivă

Dr. Petrescu Maria

— medic rezident an V Medicină de urgență

Dr. Suciava Estrela-Zoia

— medic specialist anestezie si terapie intensiva

Dr. Arhip Radu-Lucian

— medic rezident an IV Medicină de urgență

Dr. Darău Bogdan-Ioan

— medic rezident an IV medicină de urgenţă

Dr. Brad Sabina

— medic specialist medicină de urgenţă

Dr. Ciorescu Ion

— medic rezident an III medicină de urgenţă

Asis­ten­t social:

Cli­po­tă Anca Ramona

— asistent social principal

Briciu Dana Maria

— asistent social principal

Ghețe Carmen Renata

— asistent social principal


Dotare:

 • 13 paturi
 • apa­ra­te EKG
 • eco­graf color Doppler — Tel­lus Japo­nia
 • moni­toa­re EKG, CO2, TA (invaziva/​non-​invaziva)
 • moni­toa­re defi­bri­la­toa­re
 • defi­bri­la­toa­re manu­a­le
 • apa­ra­te de pul­so­xi­me­trie
 • insta­la­tie de oxi­ge­no­te­ra­pie
 • nega­to­scop
 • apa­ra­te de ven­ti­la­tie meca­ni­ca Sie­mens
 • apa­ra­te de ven­ti­la­tie meca­ni­ca de trans­port
 • apa­ra­te de inca­l­zit solu­tii (PRO­THERM II)
 • ana­li­zoa­re elec­tro­li­ti
 • lampi mobi­le de exa­mi­na­re
 • aspi­ra­tor secre­tii — por­ta­bil
 • infu­zo­ma­te
 • injec­to­ma­te
 • apa­ra­te de aspi­ra­tie sub pre­siu­ne
 • apa­rat de inca­l­zi­re exter­na cu aer cald
 • oto­scop
 • tru­se de larin­go­sco­pie si tra­ch­li­ght
 • tru­se de mica inter­ven­tie chi­rur­gi­ca­la: — sutu­ra plagi, tora­co­to­mie mini­ma , dre­naj ple­u­ral , lavaj peri­to­ne­al
 • sca­u­ne cu roti­le — trans­port pacien­ti
 • bra­car­de radi­o­trans­pa­ren­te, resus­ci­ta­re si tera­pie inten­si­va tip sprint
 • targi de urgen­ta de trans­port
 • targi de imo­bi­li­za­re a pacien­tu­lui poli­trau­ma­ti­zat
 • ate­le de imo­bi­li­za­re frac­turi
 • tru­se de urgen­te mobi­le
 • apa­ra­tu­ra vide­o­con­fe­rin­ta — TELE­ME­DI­CI­NA


Ser­vi­cii medicale:

 • Eva­lu­a­rea si tri­e­rea bol­na­vi­lor
 • Asis­ten­ta medi­co — chi­rur­gi­ca­la de urgen­ta
 • Eva­lu­a­rea si sus­ti­ne­rea func­ti­i­lor vita­le
 • Trans­port medi­ca­li­zat
 • Ana­li­ze in urgen­ta


Programări Online