Secția Medicină Internă

Loca­ție: B-dul Gene­ral Gri­gore Bălan, nr. 43, Etaj IV
Tele­fon: 0263 214 390/1 inte­ri­or 153

Echipa medicală

Dr. Anton Con­stan­tin

medic pri­mar medi­ci­nă inter­nă


Șef de secție interimar
Com­pe­tență în „eco­gra­fie gene­ra­lă”

Dr. Brumă Nicolae

medic specialist medicină internă


Dr. Hoza Oana Cristiana

medic specialist medicină internă


Dr. Man Cosmin Bogdan

medic specialist medicină internă


Dr. Marchiș Ioana Mariana

medic primar medicină internă
medic specialist gastroenterolog


Com­pe­tență în „ecografie vasculară și ultrasonografie generală”

Dr. Nat Laura Bogdana

medic spe­cia­list medi­ci­nă inter­nă


Dr. Nea­goș Flo­rin

medic pri­mar medi­ci­nă inter­nă


Com­pe­tență în „eco­gra­fie gene­ra­lă”

Dr. Suciu Ioa­na Ana-Maria

medic pri­mar medi­ci­nă inter­nă
medic pri­mar nefro­lo­gie


Com­pe­tență în „hemo­dia­li­ză”
Com­pe­tență în „eco­gra­fie gene­ra­lă”

Dr. Vârciu Andrei

medic specialist gastroenterologie


Medic cu delegare temporară a atribuțiunilor de coordonare a Compartimentului endoscopie-ecografie

As. Var­vari Olti­ța Ioana

asis­ten­t medi­ca­l prin­ci­pa­l


Asistent-Șef

Dotare

Defibrilator manual bifazic Cardiolife TEC-5631

Defibrilator manual bifazic Cardiolife TEC-5631

Monitor functii vitale Comen Star 8000

Monitor funcții vitale Comen Star 8000

Ecograf de inalta performanta ARIETTA 850SE

Ecograf de înaltă performanță ARIETTA 850SE

Ecograf de inalta performanta ARIETTA PROLOGUE

Ecograf de înaltă performanță ARIETTA PROLOGUE

[table id=15 /]
Ser­vi­cii medi­ca­le
  • coor­do­na­rea si exe­cu­tia explo­ra­ri­lor de dia­gnos­tic pen­tru pato­lo­gia de medi­ci­na inter­na
  • explo­ra­rea endo­sco­pi­ca diges­ti­va pen­tru pacien­tii inter­nati
  • con­sul­ta­tii inter­dis­ci­pli­na­re de spe­cia­li­ta­te
  • tera­pia pato­lo­gi­ei de medi­ci­na inter­na
  • para­cen­te­ze si tora­co­cen­te­ze in scop explo­ra­tor si tera­pe­u­tic
  • nutri­tie paren­te­ra­la si ente­ra­la la bol­na­vii cri­tici
  • resus­ci­ta­rea si acor­da­rea pri­mu­lui aju­tor la bol­na­vii inter­nati
Programări Online