Secția Clinică Medicină Internă

Loca­ție: B-dul Gene­ral Gri­gore Bălan, nr. 43, Etaj IV
Tele­fon: 0263 214 390/1 inte­ri­or 153

Echipa medicală

Dr. Nat Laura Bogdana

medic primar medi­ci­nă inter­nă


Medic-şef
Competență în ultrasonografie generală

Dr. Brumă Nicolae

medic primar medicină internă


Dr. Hoza Oana Cristiana

medic specialist medicină internă


Dr. Man Cosmin Bogdan

medic primar medicină internă


Competență în ultrasonografie generală

Dr. Marchiș Ioana Mariana

medic primar medicină internă
medic primar gastroenterolog


Com­pe­tență în Ecografie vasculară și ultrasonografie generală

Dr. Vârciu Andrei

medic primar gastroenterologie


Medic cu delegare temporară a atribuțiunilor de coordonare a Compartimentului endoscopie-ecografie

Dr. Lehaci Adrian

Medic specialist Medicină internă


Dr. Fofiu Crina Ștefania

Medic specialist Gastroenterologie


Dr. Pintican Marcela Larisa

Medic specialist Medicină internă


Dr. Dolha Florina

Medic primar Gastroenterologie


Competență în ultrasonografie generală

Dr. Dumitru Otniel-Marius

Medic specialist Medicină internă


Dr. Martura Simona Nicoleta

Medic specialist Gastroenterologie


As. Var­vari Olti­ța Ioana

asis­ten­t medi­ca­l prin­ci­pa­l


Asistent Medical-Șef

Colaboratori

Dr. Ianoşi Bogdan-Dorian

Medic Primar Medicină Internă


(linia de gardă)

Dr. Suciu Ioa­na Ana-Maria

Medic Pri­mar Medi­ci­nă Inter­nă
Medic Pri­mar Nefro­lo­gie
Com­pe­tență în Hemo­dia­li­ză
Com­pe­tență în Eco­gra­fie gene­ra­lă

Dr. Banea Victor

Medic Specialist Nefrologie


(linia de gardă)

Dr. Popițean Andrei

Medic Specialist Nefrologie


(linia de gardă)

Dotare

Defibrilator manual bifazic Cardiolife TEC-5631

Defibrilator manual bifazic Cardiolife TEC-5631

Monitor functii vitale Comen Star 8000

Monitor funcții vitale Comen Star 8000

Ecograf de inalta performanta ARIETTA 850SE

Ecograf de înaltă performanță ARIETTA 850SE

Ecograf de inalta performanta ARIETTA PROLOGUE

Ecograf de înaltă performanță ARIETTA PROLOGUE

Nr.crtCategorie/Tip aparatDenumire aparat/ dispozitiv
1Seringi automatePRO SP- 125
2Monitoare functii vitaleComen Star 8000
3Defibrilator automat bifazicCardiolife TEC-5631K Nihon Kohden
4Ecograf de inalta performantaARIETTA 850SE- ARIETTA PROLOGUE
5Defibrilator extern automatPowerheart AED G5
6Seringi automateBeneFusion SP5
7Defibrilator manual bifazicCardiolife TEC-5631
8PaturiLinet
9Elevator dispozitiv ridicare/transport pacientiOtimotion Arkimed 180
Ser­vi­cii medi­ca­le
  • coor­do­na­rea si exe­cu­tia explo­ra­ri­lor de dia­gnos­tic pen­tru pato­lo­gia de medi­ci­na inter­na
  • explo­ra­rea endo­sco­pi­ca diges­ti­va pen­tru pacien­tii inter­nati
  • con­sul­ta­tii inter­dis­ci­pli­na­re de spe­cia­li­ta­te
  • tera­pia pato­lo­gi­ei de medi­ci­na inter­na
  • para­cen­te­ze si tora­co­cen­te­ze in scop explo­ra­tor si tera­pe­u­tic
  • nutri­tie paren­te­ra­la si ente­ra­la la bol­na­vii cri­tici
  • resus­ci­ta­rea si acor­da­rea pri­mu­lui aju­tor la bol­na­vii inter­nati
Programări Online
Sari la conținut