Serviciul de Medicină Legală

Loca­ție: Str. Gării, nr. 11
Tele­fon: 0263 222 602

Echipa medicală

Dr. Pin­tea Vasi­le Lucian

Medic primar Medicină Legală


Competență în Managementul serviciilor de sănătate
Medic-șef

Dr. Vasi­li­ță-Cră­ciun Veace­slav

Medic primar Medicină Legală


Dr. Rebe­lea­nu Codrin Horea

Medic pri­mar Medi­ci­nă Lega­lă


Doc­tor in ști­in­țe medi­ca­le

Dr. Țiriac Răzvan-Andrei

Medic primar Medi­ci­nă Lega­lă


Dr. Furcea Maria-Mioara

Farmacist specialist Anatomie patologică


Colaboratori

Dr. Ureche Daniel-Ioan

Medic Primar Medicină Legală


(linia de gardă)
Dota­re
 • balan­te elec­tro­ni­ce (cl.II tip WLC0.6, PTB3000, si cl.III tip SIBIU, 751 DS VEB GER­MANY)
 • apa­rat ste­ri­li­za­re apa (LABOS­TAR)
 • apa­rat dis­ti­lat apa (KAVA­LI­ER)
 • etu­va ter­mo­re­gla­re ITM
 • lam­pa UV
 • raci­toa­re (EXQU­I­SIT si HEL­KA­MA)
 • apa­rat de moni­to­ri­za­re tem­pe­ra­tu­ra si umi­di­ta­te (cu 3 sen­zori TFA)
 • ter­mohi­gro­me­tre digi­ta­le (HC 520)
Ser­vi­cii medi­ca­le
 • eli­be­rea­za medi­ca­men­te pe baza de con­di­ca de pre­scrip­ti­ve medi­ca­la si apa­rat catre sec­ti­i­le spi­ta­lu­lui si ambu­la­to­ri­ul de spe­cia­li­ta­te
 • eli­be­rea­za medi­ca­men­te pe baza de rete­ta elec­tro­ni­ca
 • eli­be­rea­za stu­pe­fi­an­te si psi­ho­tro­pe pe con­di­ca spe­cia­la
 • pre­pa­ra medi­ca­men­te pe baza de rete­ta magis­tra­la
 • pre­pa­ra medi­ca­men­te ofi­ci­na­le
 • orga­ni­zea­za si indru­ma prac­ti­ca ele­vi­lor si stu­den­ti­lor
 • infor­mea­za cor­pul medi­cal in pro­ble­ma medi­ca­men­tu­lui
 • eli­be­rea­za medi­ca­men­te din pro­gra­me­le natio­na­le de sana­ta­te
 • asi­gu­ra con­ti­nu­i­ta­te in apro­vi­zio­na­rea cu medi­ca­men­te a spi­ta­lu­lui
 • con­si­li­a­za pacien­tii in limi­ta com­pe­ten­tei sale
 • tri­mi­te lunar rapor­ta­ri­le lega­te de con­su­mu­ri­le de medi­ca­men­te pe ges­tiuni, pro­gra­me si sec­tii catre ser­vi­ci­ul de con­ta­bi­li­ta­te CJAS daca este cazul
 • par­ti­ci­pa la ela­bo­ra­rea sche­mei tera­pe­u­ti­ce
 • infor­mea­za cor­pul medi­cal in pro­ble­me de far­ma­co­vi­gi­len­ta

Farmaciști:

Farm. Nemeș Ofelia Sanda

Farmacist primar Farmacie generală


Farm. Burnar Flora-Ramona

Farmacist primar Farmacie generală


As. Olli-David Iulian-Flaviu

Asistent medical principal Anatomie patologică


Asistent medical-șef
Programări Online
Sari la conținut