Serviciul de Medicină Legală

str. Gării, nr. 11
Tele­fon: 0263 222602

Medici:

Dr. Pin­tea Vasi­le Lucian

— medic pri­mar medi­ci­nă lega­lă — Medic șef interimar
— competență în managementul serviciilor de sănătate

Dr. Rebe­lea­nu Codrin

— medic pri­mar medi­ci­nă lega­lă
— doc­tor in ști­in­țe medi­ca­le

Dr. Vasi­li­ță Cră­ciun Veace­slav

— medic pri­mar medi­ci­nă lega­lă

Dr. Țiriac Răzvan-Andrei

— medic specialist medicină legală


Far­ma­ciști:

Nemeș Ofe­lia San­da

— far­ma­cist pri­mar

Burnar Flora

— far­ma­cist primar


Asistent - șef:

Olli-David Iulian-Flaviu

— asistent medical principal medicină legală și anatomie patologică
Programări Online