Compartiment juridic

Av. Niculae Halas

1. ORDIN Nr. 490/20.05.2010 pri­vind apro­ba­rea struc­tu­rii orga­ni­za­tori­ce
2. Docu­men­te de inte­res public la Spi­ta­lul Județean de Urgență Bis­tri­ța
3. Formulare-tip conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001
4. Avertizor în interes public
Timp completare formulare-tip, conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public:
- Cerere tip informații de interes public – timp de completare: aproximativ 3 minute
- Reclamație administrativă (model 1) – timp de completare: aproximativ 5 minute
- Reclamație administrativă (model 2) – timp de completare: aproximativ 7 minute

Programări Online
Sari la conținut