Secția A.T.I.

Loca­ție: B-dul Gene­ral Gri­gore Bălan, nr. 43, Etaj II
Tele­fon: 0263 214 390/1 inte­ri­or 147

Echipa medicală

Dr. Medan Aure­lia

Medic primar anestezie și terapie intensivă


Șef de sec­ție interimar
Com­pe­ten­ță în eco­gra­fie gene­ra­lă

Dr. Antohi Julien-Gheorghe

Medic primar anestezie și terapie intensivă


Dr. Bin­dea­nu Maria-Pau­la

Medic specialist anestezie și terapie intensivă


Dr. Bur­la­cu Ana­to­lii

Medic primar anestezie și terapie intensivă


Dr. Gîlmeanu Estera Adriana

Medic specialist anestezie și terapie intensivă


Dr. Lehaci Grigore Daniel

Medic specialist anestezie și terapie intensivă


Dr. Moldovan Anca-Maria

Medic primar Anestezie și terapie intensivă


Dr. Morari Vero­ni­ca

Medic specialist anestezie și terapie intensivă


Dr. Oprea Loredana Iustina

Medic specialist anestezie și terapie intensivă


Dr. Rus­su Ale­xei

Medic primar anestezie și terapie intensivă


Dr. Saca Vic­tor

Medic primar anestezie și terapie intensivă


Com­pe­tență în eco­gra­fie gene­ra­lă

Dr. Russu Raluca-Irina

Medic specialist Anestezie și terapie intensivă (concediu de maternitate)


As. Kiss Maria Erz­se­bet

asis­ten­t medi­ca­l prin­ci­pa­l


Asistent-Șef

Dotare

Aparat de anestezie de inalta performanta AYSIS +Monitor complex de functii vitale GE

Aparat de anestezie de inalta performanta AYSIS +Monitor complex de functii vitale GE

Aparat mobil pentru epurare etrarenala MultiFiltrate Fresenius Medical Care

Aparat mobil pentru epurare etrarenala MultiFiltrate Fresenius Medical Care

Aparat de masurare a perfuziei cerebrale Somanetics InvosOximeter CerebralSomatic

Aparat de masurare a perfuziei cerebrale Somanetics InvosOximeter CerebralSomatic

Aparat pentru anestezie Fabius GS Premium Drager

Aparat pentru anestezie Fabius GS Premium Drager

Lampa scialitica Surgiris

Lampa scialitica Surgiris

Pat cu saltea antiescara Multicare Linet

Pat cu saltea antiescara Multicare Linet

Aparat pentru incalzit pacienti Hico Aquatherm 660

Aparat pentru incalzit pacienti Hico Aquatherm 660

Aparat pentru realizarea hipotermiei Criticool Belmont Medical

Aparat pentru realizarea hipotermiei Criticool Belmont Medical

Cada pentru arsi cu sistem mobil de ridicare TR 900SS CA TR-CARE + TR 9650 TR-CARE

Cada pentru arsi cu sistem mobil de ridicare TR 900SS CA TR-CARE + TR 9650 TR-CARE

Defibrilator Tec 5631 Nihon Kohden

Defibrilator Tec 5631 Nihon Kohden

Electrocardiograf CardiofaxM 2350 Nihon Kohden

Electrocardiograf CardiofaxM 2350 Nihon Kohden

cof

Pat special terapie intensiva Eleganza 3XC Linet

Ventilator de transport CrossVent 3+ Bio-Med Devices

Ventilator de transport CrossVent 3+ Bio-Med Devices

Ecograf Esaote MyLabGamma

Ecograf Esaote MyLabGamma

Electroencefalografe portabile ATI Neurofax EEG-1250 Nihon Kohden

Electroencefalografe portabile ATI Neurofax EEG-1250 Nihon Kohden

Monitor functii vitale Vismo pvm-2703 Nihon Kohden

Monitor functii vitale Vismo pvm-2703 Nihon Kohden

Sistem de dezinfectie inalta pe baza de abur si dezinfectant Hygieno C4P0

Sistem de dezinfectie inalta pe baza de abur si dezinfectant Hygieno C4P0

Ventilator mecanic Carescape R860 General electric

Ventilator mecanic Carescape R860 General electric

Lampa scialitica Surgiris

Lampa scialitica Surgiris

Pat special terapie intensiva Eleganza 3XC Linet

Pat special terapie intensiva Eleganza 3XC Linet

Ventilator de transport CrossVent 3+ Bio-Med Devices

Ventilator de transport CrossVent 3+ Bio-Med Devices

Pat cu saltea antiescara Multicare Linet

Pat cu saltea antiescara Multicare Linet


[table id=10 /]

Ser­vi­cii medi­ca­le
 • acor­da­rea pri­mu­lui aju­tor în caz de urgen­te medi­ca­le
 • ana­li­za pH-ului si a gaze­lor san­gu­i­ne (AVL)
 • ane­ste­zia si tera­pia inten­si­va
 • ane­ste­zii de con­du­ce­re: peri­du­ra­le si rahia­ne­ste­zie
 • ane­ste­zii gene­ra­le
 • ane­ste­zii: vas­cu­la­ra si cate­te­rism
 • nutri­tie ente­ra­la si paren­te­ra­la la bol­na­vul cri­tic
 • posi­bi­li­tati de defi­bri­la­re (atât în sali­le de ope­ra­tie, cât si în saloa­ne­le de A.T.I.)
 • resus­ci­ta­re car­di­o­res­pi­ra­to­rie
 • se asi­gu­ra tera­pia inten­si­va a urgen­te­lor medi­ca­le, chi­rur­gi­ca­le, de obs­te­tri­ca-gine­co­lo­gie
 • teh­nici de anal­ge­zie pos­to­pe­ra­to­rie si la nas­te­re
 • teh­nici de ane­ste­zie gene­ra­la, loco­re­gio­na­la si spi­na­la
 • teh­nici de ane­ste­zie loco­re­gio­na­la, spi­na­la
 • tera­pia dure­rii acu­te pos­to­pe­ra­to­rii
 • tera­pia inten­si­va intra si pos­to­pe­ra­to­rie
 • trans­fu­zii-deter­mi­nari de gru­pe san­gu­i­ne
 • ven­ti­la­tie arti­fi­ci­a­la
 • para­cen­te­za
 • dre­naj tora­cic
Programări Online