Secția A.T.I.

Loca­ție: B-dul Gene­ral Gri­gore Bălan, nr. 43, Etaj II
Tele­fon: 0263 214 390/1 inte­ri­or 147

Echipa medicală

Dr. Medan Aure­lia

Medic primar anestezie și terapie intensivă


Medic-șef
Com­pe­ten­ță în eco­gra­fie gene­ra­lă

Dr. Birişiu Vero­ni­ca

Medic primar anestezie și terapie intensivă


Dr. Bin­dea­nu Maria-Pau­la

Medic primar anestezie și terapie intensivă


Dr. Gîlmeanu Estera Adriana

Medic specialist anestezie și terapie intensivă


Dr. Lehaci Grigore Daniel

Medic specialist anestezie și terapie intensivă


Dr. Bur­la­cu Ana­to­lii

Medic primar anestezie și terapie intensivă


Dr. Moldovan Anca-Maria

Medic primar Anestezie și terapie intensivă


Dr. Mihăilă Cătălin-Cristi

Medic specialist Anestezie și terapie intensivă


Dr. Rus­su Ale­xei

Medic primar anestezie și terapie intensivă


Dr. Saca Vic­tor

Medic primar anestezie și terapie intensivă


Com­pe­tență în eco­gra­fie gene­ra­lă

Dr. Russu Raluca-Irina

Medic specialist Anestezie și terapie intensivă


Dr. Dodane Justin Gilles Henri

Medic specialist Anestezie și terapie intensivă


Dr. Zabolai Noemi

Medic specialist Anestezie și terapie intensivă


Dr. Antal Krisztina-Beata

Medic specialist anestezie și terapie intensivă


Dr. Cicioc-Mate Hilda Erzsebet

Medic rezident an V UPU-ATI


(concediu de creștere a copilului)

Dr. Mihăilă Nicoleta

Medic specialist Anestezie și terapie intensivă


(concediu de creştere a copilului)

Dr. Oprea Loredana Iustina

Medic specialist anestezie și terapie intensivă


(concediu de creştere a copilului)

Iepureanu Romana-Iulia

Psiholog clinician


Dr. Mardale Marius Cristian

Medic Rezident An V ATI


As. Kiss Maria Erz­se­bet

asis­ten­t medi­ca­l prin­ci­pa­l


Asistent Medical-Șef

Colaboratori

Dr. Cucui Ioana

Medic specialist UPU-ATI


(linia de gardă)

Dr. Cechina Elena

Medic rezident an V UPU-ATI


(linia de gardă)

Dr. Arian Vasilii

Medic specialist ATI


(linia de gardă)

Dr. Nedelcu Mădălina Lucica

Medic Rezident An V UPU-ATI


(linia de gardă)

Dr. Saplacan Irina

Medic Rezident An IV UPU-ATI


(linia de gardă)

Dr. Bercheșan Vlad-Răzvan

Medic Rezident An V UPU-ATI


(linia de gardă)

Dr. Bondar Oszkar-Karoly

Medic rezident an IV în specialitatea ATI


(linia de gardă)

Dr. Bota Dragoș-Alexandru

Medic rezident an IV în specialitatea ATI


(linia de gardă)

Dr. Dodane Ioana-Maria

Medic rezident an V în specialitatea ATI


(linia de gardă)

Dr. Moșneguță Maria

Medic rezident an V în specialitatea ATI


(linia de gardă)

Dr. Fekete Imola

Medic rezident an IV în specialitatea ATI


(linia de gardă)

Dr. Rad Ovidiu-Adrian

Medic rezident an III ATI


(linia de gardă)

Dr. Oprea Mihai-Răzvan

Medic rezident an IV ATI


(linia de gardă)

Dotare

Aparat de anestezie de inalta performanta AYSIS +Monitor complex de functii vitale GE

Aparat de anestezie de inalta performanta AYSIS +Monitor complex de functii vitale GE

Aparat mobil pentru epurare etrarenala MultiFiltrate Fresenius Medical Care

Aparat mobil pentru epurare etrarenala MultiFiltrate Fresenius Medical Care

Aparat de masurare a perfuziei cerebrale Somanetics InvosOximeter CerebralSomatic

Aparat de masurare a perfuziei cerebrale Somanetics InvosOximeter CerebralSomatic

Aparat pentru anestezie Fabius GS Premium Drager

Aparat pentru anestezie Fabius GS Premium Drager

Lampa scialitica Surgiris

Lampa scialitica Surgiris

Pat cu saltea antiescara Multicare Linet

Pat cu saltea antiescara Multicare Linet

Aparat pentru incalzit pacienti Hico Aquatherm 660

Aparat pentru incalzit pacienti Hico Aquatherm 660

Aparat pentru realizarea hipotermiei Criticool Belmont Medical

Aparat pentru realizarea hipotermiei Criticool Belmont Medical

Cada pentru arsi cu sistem mobil de ridicare TR 900SS CA TR-CARE + TR 9650 TR-CARE

Cada pentru arsi cu sistem mobil de ridicare TR 900SS CA TR-CARE + TR 9650 TR-CARE

Defibrilator Tec 5631 Nihon Kohden

Defibrilator Tec 5631 Nihon Kohden

Electrocardiograf CardiofaxM 2350 Nihon Kohden

Electrocardiograf CardiofaxM 2350 Nihon Kohden

cof

Pat special terapie intensiva Eleganza 3XC Linet

Ventilator de transport CrossVent 3+ Bio-Med Devices

Ventilator de transport CrossVent 3+ Bio-Med Devices

Ecograf Esaote MyLabGamma

Ecograf Esaote MyLabGamma

Electroencefalografe portabile ATI Neurofax EEG-1250 Nihon Kohden

Electroencefalografe portabile ATI Neurofax EEG-1250 Nihon Kohden

Monitor functii vitale Vismo pvm-2703 Nihon Kohden

Monitor functii vitale Vismo pvm-2703 Nihon Kohden

Sistem de dezinfectie inalta pe baza de abur si dezinfectant Hygieno C4P0

Sistem de dezinfectie inalta pe baza de abur si dezinfectant Hygieno C4P0

Ventilator mecanic Carescape R860 General electric

Ventilator mecanic Carescape R860 General electric

Lampa scialitica Surgiris

Lampa scialitica Surgiris

Pat special terapie intensiva Eleganza 3XC Linet

Pat special terapie intensiva Eleganza 3XC Linet

Ventilator de transport CrossVent 3+ Bio-Med Devices

Ventilator de transport CrossVent 3+ Bio-Med Devices

Pat cu saltea antiescara Multicare Linet

Pat cu saltea antiescara Multicare Linet


Nr. CrtCategorie/ Tip aparatDenumire aparat/ Dispozitiv
1.Aparat pentru incalzit pacientiHico Aquatherm 660
2.Ventilatoare mecaniceCarescape R860 General electric
3.Aparat de anestezieFabius GS Premium Vista 120 Scio Four Drager
4.Centrala monitor 32 pacientiCNS-9101 Nihon Kohden
5.Monitoare functii vitaleVismo PVM-2703 Nihon Kohden
6.Monitoare functii vitale cu CO2/IBPVismo PVM-2703 Nihon Kohden
7.Monitor functii vitale multiparametru ATIBSM-3562 Nihon Kohden
8.Defibrilatoare cu pacing,SPO2 si CO2TEC 5631 Nihon Kohden
9.Electroencefalografe portabile ATINeurofax EEG-1250 Nihon Kohden
10.ElectrocardiografeCardiofaxC 2150 Nihon Kohden
11.ElectrocardiografeCardiofaxS 2250 Nihon Kohden
12.ElectrocardiografeCardiofaxM 2350 Nihon Kohden
13.Monitoare functii vitale pentru transport pacientiVismo PVM-2701 Nihon Kohden
14.Brancard cu butelie de oxigenQA3 ANETIC AID
15.Pompe de perfuzieBenefusion VP5 Mindray
16.Seringi automateBenefusion SP5 Mindray
17.Turn injectomat/perfuzomat cu 8 canaleBenefusion DS5 Mindray
18.Statie centrala de monitorizareBenefusion CS5 Mindray
19.Aspirator chirurgical independentSuper Vega 36l Gima
20.Lift mobil ridicare si transfer pacienti(cu targa)Ri 807
21.Pat special terapie intensiva (20 buc)Eleganza 3XC Linet
22.Aparate mobile pentru epurare etrarenalaMultiFiltrate Fresenius Medical Care
23.Sisteme de incalzire a lichidelor perfuzateAutopress Biegler
24.Aparate de masurare a perfuziei cerebraleSomanetics InvosOximeter Cerebral/Somatic
25.EcografeEsaote MyLabGamma
26.Ventilatoare de transportCrossVent 3+ Bio-Med Devices
27.Carucior pentru echipament de resuscitareBM18-PO276
28.Aparate pentru realizarea hipotermieiCriticool Belmont Medical
29.Aparate de masurare a coagularii
30.Aparate de masurare a gazelor sanguineRapid Point 500 Siemens
31.Sisteme de incalzire pacient
32.EKG portabil cu 12 canaleCardiofaxM 2350 Nihon Kohden
33.Sistem de intubatie dificila
34.Pat cu saltea antiescaraMulticare Linet
35.Carucioare resuscitare 5 sertareMX34EMG Neomed
36.Cada pentru arsi cu sistem mobil de ridicareTR 900SS CA TR-CARE
37.Sistem mobil de ridicareTR 9650 TR-CARE
38.Dispozitiv portabil non-contact iluminat veneACCUVEIN AV 500
39.Aparate pentru anestezieFabius GS Premium Drager
40.Monitoare pentru functii vitaleInfinity Delta Drager
41.Sistem de dezinfectie inalta pe baza de abur si dezinfectantHygieno C4P0
42.Aparat de anestezie de inalta performanta tip AYSIS +Monitor complex de functii vitaleAISYS CS2 General Electric
43.Aparat de monitorizarea transmiterii neuromusculareTOF SCAN General electric

Ser­vi­cii medi­ca­le
 • acor­da­rea pri­mu­lui aju­tor în caz de urgen­te medi­ca­le
 • ana­li­za pH-ului si a gaze­lor san­gu­i­ne (AVL)
 • ane­ste­zia si tera­pia inten­si­va
 • ane­ste­zii de con­du­ce­re: peri­du­ra­le si rahia­ne­ste­zie
 • ane­ste­zii gene­ra­le
 • ane­ste­zii: vas­cu­la­ra si cate­te­rism
 • nutri­tie ente­ra­la si paren­te­ra­la la bol­na­vul cri­tic
 • posi­bi­li­tati de defi­bri­la­re (atât în sali­le de ope­ra­tie, cât si în saloa­ne­le de A.T.I.)
 • resus­ci­ta­re car­di­o­res­pi­ra­to­rie
 • se asi­gu­ra tera­pia inten­si­va a urgen­te­lor medi­ca­le, chi­rur­gi­ca­le, de obs­te­tri­ca-gine­co­lo­gie
 • teh­nici de anal­ge­zie pos­to­pe­ra­to­rie si la nas­te­re
 • teh­nici de ane­ste­zie gene­ra­la, loco­re­gio­na­la si spi­na­la
 • teh­nici de ane­ste­zie loco­re­gio­na­la, spi­na­la
 • tera­pia dure­rii acu­te pos­to­pe­ra­to­rii
 • tera­pia inten­si­va intra si pos­to­pe­ra­to­rie
 • trans­fu­zii-deter­mi­nari de gru­pe san­gu­i­ne
 • ven­ti­la­tie arti­fi­ci­a­la
 • para­cen­te­za
 • dre­naj tora­cic
Programări Online
Sari la conținut