Buget/Bilanț contabil/
Cont execuție cheltuieli

Anul 2022

1. Contracte Anul 2022 (201.45 MB)

Anul 2021

1. Buget 30.06.2021
2. Bilanț contabil la 30.06.2021
3. Cont execuție cheltuieli la 31.12.2021
4. Cont de rezultat patrimonial 30.06.2021
5. Executie bugetara PN CJAS 31.08.2021
7. Executie bugetara PN DSP 31.08.2021
8. Act Aditional nr. 4/2021 la ctr. AP-ATI nr. 1 din 12.04.2019
9. Act Aditional nr. 4/2021 la ctr. AP-AVC nr. 1 din 12.04.2019
10. Act Aditional nr. 10 la ctr. nr. PNS/RT-PCR/3003 din 24.04.2020
11. Act Aditional nr. 168/27.08.2021 la ctr. nr. 1/7031/2017 PNS-CJAS
12. Act Aditional nr. PNS18/2021 la ctr. PNS1/2017
13. Contracte Anul 2021 (653.47 MB)

Arhivă

Anul 2020

1. Bugetul pe anul 2020
2. Bilanț contabil la 31.12.2020
3. Cont execuție cheltuieli la 31.12.2020
4. Cont de rezultat patrimonial 31.12.2020

Anul 2019

1. Bugetul pe anul 2019
2. Bilanț contabil la 31.12.2019
3. Cont execuție cheltuieli la 31.12.2019

Anul 2018

1. Bugetul pe anul 2018
2. Bilanț contabil la 30.06.2018
3. Contul de execuție la 30.06.2018
Programări Online