Buget

Buge­te finan­ța­te inte­gral sau par­ți­al din veni­tu­ri pro­prii pe anul 2016
Buge­te finan­ța­te inte­gral sau par­ți­al din veni­tu­ri pro­prii pe anul 2015
Buge­te finan­ța­te inte­gral sau par­ți­al din veni­tu­ri pro­prii pe anul 2014
Buge­te finan­ța­te inte­gral sau par­ți­al din veni­tu­ri pro­prii pe anul 2013

Buget pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2018
Buget pe titlu­ri de chel­tu­ie­li, arti­co­le și ali­ni­a­te pe anul 2017
Buget pe titlu­ri de chel­tu­ie­li, arti­co­le și ali­ni­a­te pe anul 2016
Buget pe titlu­ri de chel­tu­ie­li, arti­co­le și ali­ni­a­te pe anul 2015
Buget pe titlu­ri de chel­tu­ie­li, arti­co­le și ali­ni­a­te pe anul 2014
Buget pe titlu­ri de chel­tu­ie­li, arti­co­le și ali­ni­a­te pe anul 2013

Con­tul de exe­cu­ție al insti­tu­ți­i­lor publi­ce la data de 30.06.2018
Con­tul de exe­cu­ție al insti­tu­ți­i­lor publi­ce la data de 30.06.2017
Con­tul de exe­cu­ție al insti­tu­ți­i­lor publi­ce la data de 31.03.2017
Con­tul de exe­cu­ție al insti­tu­ți­i­lor publi­ce pe anul 2016
Con­tul de exe­cu­ție al insti­tu­ți­i­lor publi­ce pe anul 2014
Con­tul de exe­cu­ție al insti­tu­ți­i­lor publi­ce pe anul 2013

Bilanț

Bilanț încheiat la 30.06.2018
Bilanț încheiat la 30.06.2017
Bilanț încheiat la 31.03.2017

Programări Online