Asistență religioasă

Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița oferă asistență religioasă permanentă, aceasta desfășurându-se
fie la locurile special amenajate, fie la solicitarea pacientului, în saloanele spitalului.

Para­cli­sul „Sf. Apos­tol și Evan­ghe­list Luca”

„Spi­ta­lul cu 700 de patu­ri”, str. Gen. Gri­go­re Bălan, nr. 43, Bis­tri­ța
Pr. Miheştian Alin-Georgian-Constantin — Tel. 0745 390274

Bise­ri­ca „Sf. Doc­to­ri fără de arginți Cos­ma și Dami­an”

Com­ple­xul spi­ta­li­cesc str. Ghin­zii, nr. 26, Bis­tri­ța
Pr. Luci­an Vio­rel Pop — Tel. 0748 306505

Bise­ri­ca „Sf. Ierarh Nec­ta­rie Tau­ma­tur­gul”

Com­ple­xul spi­ta­li­cesc str. Alba Iulia, nr. 7, Bis­tri­ța
Pr. Nico­lae Cont — Tel. 0740 022015

Programări Online
Sari la conținut