Secția Boli Infecțioase

Loca­ție: Str. Alba Iulia, nr. 7
Tele­fon: 0263.233.695 / 0742.078.282

Echipa medicală

Dr. Piti­caș Ana Maria

medic pri­mar boli infecți­oa­se


Medic-şef
Com­pe­ten­ță în „Api­fi­to­te­ra­pie”

Dr. Ble­oca Lavi­nia Maria

medic primar boli infecți­oa­se


Dr. Reman Vasi­li­ca

medic primar boli infecți­oa­se


Dr. Rotaru Marta Elena

medic specialist boli infecți­oa­se


Dr. Kristof Harmat Krisztina

medic specialist boli infecți­oa­se


Moldovan Marius-Marcel

Psiholog clinician


As. Mihal­ca Adri­a­na-Ione­la

asis­ten­t medi­ca­l prin­ci­pa­l


Asistent Medical-Șef

Colaboratori

Dr. Bilegan Ana

Medic rezident an III


(linia de gardă)
Dota­re
 • 55 de paturi din care 5 paturi — tera­pie acu­tă
 • apa­rat pen­tru doza­rea rapi­da a gli­ce­mi­ei (ACCU-CHE­CK)
 • pul­so­xi­me­tre
 • insta­la­tie cen­tra­la de oxi­gen
Ser­vi­cii medi­ca­le
 • spi­ta­li­za­rea con­ti­nua pen­tru boli­le acu­te
 • dia­gnos­ti­cul, tra­ta­men­tul si moni­to­ri­za­rea in dina­mi­ca a boli­lor acu­te infec­ti­oa­se sau a boli­lor infec­ti­oa­se cro­ni­ce acu­ti­za­te (infec­tii strep­to­co­ci­ce, hepa­ti­te acu­te sau vira­le, menin­gi­te si enc­e­fa­li­te acu­te)
 • con­sul­ta­tii de spe­cia­li­ta­te pri­vind boli­le infec­ti­oa­se vira­le, bac­te­rie­ne, para­zi­ta­re si fun­gi­ce
 • pro­fi­la­xia anti­ra­bi­ca si anti­te­ta­ni­ca a pla­gi­lor pro­du­se prin mus­ca­turi de ani­ma­le
 • pro­fi­la­xia anti­ra­bi­ca si anti­bi­o­ti­ca a pla­gi­lor pro­du­se prin inte­pa­turi de insec­te
 • moni­to­ri­za­rea si tra­ta­men­tul pacien­ti­lor infec­tati HIV
 • con­si­li­e­re pre si post tes­ta­re HIV
 • con­si­li­e­re pri­vind vac­ci­nu­ri­le ce se uti­li­zea­za la ora actu­a­la
Programări Online
Sari la conținut