Secția Pediatrie

Loca­ție: B-dul Gene­ral Gri­gore Bălan, nr. 43, Etaj V
Tele­fon: 0263 214 390/1 inte­ri­or 135

Echipa medicală

Dr. Tudor Anca Maria

medic specialist pedia­trie


Medic-şef interimar

Dr. Bognar Aletta

medic specialist pedia­trie


Dr. Buta Lili­a­na

medic pri­mar pedia­trie


Doc­tor în ști­in­țe medi­ca­le

Dr. Cojol Mari­a­na

medic pri­mar pedia­trie


Dr. Pop Ioana Monica

medic specialist pedia­trie


Dr. Bungardi Adriana Monica

Medic Specialist Pediatrie


Dr. Borodi Elena Mihaela

Medic specialist Pediatrie


Dr. Varga Emese-Gabriela

Medic specialist Pediatrie


As. Raus Rubinka Timea

asis­ten­t social


As. Trișcă Mirela-Tatiana

asis­ten­t medi­ca­l prin­ci­pa­l


Asistent medical-şef
Specializarea Obstetrică-Ginecologie

Colaboratori

Dr. Lorințiu Patricia-Lorena

Medic rezident an V Pediatrie


(linia de gardă)

Dotare

Ecograf PHILIPS EPIQ Elite

Ecograf PHILIPS EPIQ Elite

Patut Haelvoet

Pătuț Haelvoet

Monitor functii vitale Comen Star 8000

Monitor funcții vitale Comen Star 8000

Nr.crtCategorie/Tip aparatDenumire aparat/ dispozitiv
1Pulsoximetru portabilPM 50 Mindray
2InjectomatePilote A2/CE2
3Masa radiantaAtom-Japonia
4Aparat terapie cu aerosoliMicrolife Nebby
5Aparat terapie cu aerosoliSoniclizer 305
6Aparat terapie cu aerosoliMedel pro
7Aparate terapie cu aerosoliOmron
8Monitoare functii vitaleComen Star 8000
9Monitor functii vitaleArgus Lcma Plus
10Transluminator de veneVeinlite Ledx
11EcografPHILIPS EPIQ Elite
12PatuturiHaelvoet
Ser­vi­cii medi­ca­le
 • acor­da­rea pri­mu­lui-aju­tor în caz de urgen­te medi­ca­le
 • con­sul­ta­tii zil­ni­ce
 • resus­ci­ta­re car­dio-res­pi­ra­to­rie
 • moni­to­ri­za­re puls, tem­pe­ra­tu­ra, ten­siu­ne arte­ri­a­la, gre­u­ta­te
 • monta­re bra­nu­le
 • recol­ta­re ana­li­ze
 • moni­to­ri­za­re per­fu­zii
 • trans­fu­zii de san­ge
 • punc­tie lom­ba­ra
 • punc­tie ple­u­ra­la
 • efec­tu­a­re tra­ta­men­te: intra­ve­nos, intra­mus­cu­lar, per os
 • son­daj nazo-gas­tric
 • admi­nis­tra­re aero­soli
 • efec­tu­a­re baie zil­ni­ca
 • ali­men­ta­tia suga­ru­lui
 • efec­tu­a­re con­sult inter­dis­ci­pli­nar
 • intoc­mi­re bile­te de iesi­re, rete­te
Programări Online
Sari la conținut