Declarații de avere și intrerese

ANUL 2023

Comitet Director

Ec. Lazany Gabriel – Manager

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Deak Maria Gabriela – Direc­tor Medical

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Ec. Pop Carmen Mirela – Direc­tor Finan­ci­ar Con­ta­bil

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


As. Princ. Remeș Gabriela Antoneta – Direc­tor de Îngri­ji­ri

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se

Consiliul de Administrație

Repre­zen­tan­ţi ai Direc­ți­ei de Sănă­ta­te Publi­că Bistrița-Năsăud

Dr. Andrițoiu Anca – Director executiv DSP Bistriţa-Năsăud

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se

Ec. Stejerean Ioan – Director financiar contabil DSP Bistriţa-Năsăud

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­seRepre­zen­tan­ţi ai Con­si­li­u­lui Jude­țean Bistrița-Năsăud

Dr. Rus Marin-Vasile – Consilier judeţean la CJ Bistriţa-Năsăud

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se

Filipoiu Augustin-Florinel – Consilier judeţean la CJ Bistriţa-Năsăud

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se

Ec. Darabont Emiliana Cristina – Consilier judeţean la CJ Bistriţa-Năsăud

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­seRepre­zen­tan­t al Preşedintelui Con­si­li­u­lui Jude­țean Bistrița-Năsăud

Ec. Parasca Duta Rafila – Director executiv, Direcţia Economică CJ Bistriţa-Năsăud

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­seRepre­zen­tan­t al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România

Dr. Cocoi Ioan Dănuț – Repre­zen­tan­t Colegiul Medicilor Bistrița-Năsăud

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­seAlți directori

Petraş Georgeta Sanda – Director RUNOS

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Szekely Paul – Director Administrativ

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Moruţan Mihaela – Director MCSS

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Șefi de secție/ serviciu/ laborator

Farm. Bulț Dalia Daniela - Far­ma­cia cu circuit închis

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Bumbu Bogdan-Septimiu - Sec­ția Orto­pe­die și Trau­ma­to­lo­gie

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Ciol­pan Car­men Lucia - Sec­ția Boli Cro­ni­ce

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Col­ța Lucian - Secția Obs­te­tri­că-Gine­co­lo­gie

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Cozma Codru­ța Monica - Secția Pne­u­mo­lo­gie

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Chim. Covalciuc Anca Maria - Laborator analize medicale Ambulatoriu integrat

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Crișan Mihaela Laura - Secția Anatomie Patologica

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Demian Ale­xan­dru-Adri­an - Secția ORL

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Gărduș Iuliana - Sec­ția Neu­ro­lo­gie

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Hără­guș Mihai Alexandru - Secția Car­di­o­lo­gie

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Hordoan Ancuța - Centrul de Sănătate Mintală

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Lupaşco Mircea - Laborator radiologie şi imagistică medicală Ambulatoriu integrat

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Maxim Cristian Gheorghe - Bloc Operator Centralizat

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Medan Aure­lia - Secția A.T.I

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Miron Geanina Daniela - Secția Oncologie Medicală

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Mure­șan Lenu­ța - Sec­ția Recu­pe­ra­re, medicină fizică şi balneologie

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Nat Laura Bogdana - Secția Clinică Medi­ci­nă Inter­nă

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Palagyi Oana Viorica - Secţia Boli Cronice

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Pin­tea Vasi­le Luci­an - Ser­vi­ci­ul Judeţean de Medi­ci­nă Lega­lă

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Piti­caș Ana-Maria - Sec­tia Boli Infec­ți­oa­se

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Rus Ghertrude Viorela - Labo­ra­tor analize medicale Spital

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Sou­ca Ionuț Vasile - Secția Chi­rur­gie Gene­ra­lă

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Ștefănescu Claudia Sultanica - Sec­ția Psi­hia­trie

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Tanca Aurelia - Secția Neonatologie

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Tudor Anca Maria - Secția Pediatrie

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Tudor Tiberiu - U.P.U. - S.M.U.R.D.

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Personal care administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri externe sau fonduri bugetate

Ec. Pop Carmen Mirela – Direc­tor Finan­ci­ar Con­ta­bil

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Szekely Paul Gabriel – Direc­tor Administrativ

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Precup Gabriel Ionuț – Șef Serviciu Administrativ

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Vultur Victoria – Şef Serviciu Achiziţii publice - Aprovizionare

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Olinca Bogdan Călin – Coordonator Compartiment Informatic

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Mehelean Mark Mihai – Compartiment Informatic

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Jeican Maria Roxana – Serviciul Achiziţii publice - Aprovizionare

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Szekely Lorand – Bioinginer Medical

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Programări Online
Sari la conținut