Consiliul de Etică

Președinte:
Dr. Saca Victor

Membri permanenţi:
Dr. Jianu Ramona-Zemora
Dr. Nat Laura Bogdana
Dr. Saca Victor
Dr. Ște­fă­ne­scu Cla­u­dia Sultănica
As. Kiss Maria Erzsebet
As. Tanko Felicia

Membri supleanţi:
Dr. Cocoi Ioan Dănuț
Dr. Bâldea Simona-Alina
Dr. Moldovan Sever Călin
Dr. Motrescu Mihai
As. Lascu Daniela-Florentina
As. Lupşor Alina-Angelica

Secretar:
Av. Halas Nicolae

Secretar supleant:
Cons. Covriga Ionela-Cristina

Consilier juridic:
Cons.jr. Naghi Claudia-Monica

Membri din partea Asociaţiei de Scleroză Multiplă Bistriţa:
Bungărdean Cristina – membru permanent
Boanta Adina – membru supleant

Membri din partea Asociației „Clubul Amazoanelor” Bistriţene
Moldovan Vasile – membru permanent
Popescu Floarea – membru supleant

Consiliul de etică reprezintă forul de autoritate morală constituit în cadrul spitalelor, în vederea garantării punerii în valoare a principiilor morale şi deontologice în cadrul sistemului de sănătate. Consiliul de etică promovează integritatea la nivelul spitalului şi emite avize şi hotărâri privind etica medicală şi organizaţională.
Baza legală: Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor publice.

Atribuţiile Consiliului de etică, conform art. 8 al Ordinului MS nr. 1502/2016:

a) promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului;
b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului;
c) primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte sesizări transmise spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului;
d) analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc:
(i) cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - cadru medico-sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia specifică;
(ii) încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
(iii) abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
(iv) nerespectarea demnităţii umane;
e) emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite de lit. d);
f) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau de către petent;
g) sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei situaţii de malpraxis;
h) asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic;
i) întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;
j) emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;
k) aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului etic;
l) analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;
m) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;
n) analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al respectării drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul spitalului;
o) oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar şi auxiliar.

Programări Online
Sari la conținut