Secția Psi­hia­trie și Psi­hia­trie Cro­nici

Loca­ție: Str. Someșu­lui, nr 1
Tele­fon: 0263 237144 / 0263 236783

Medici:

Dr. Ște­fă­ne­scu Cla­u­dia Sultănica

— medic primar psi­hia­trie — Șef de secție interimar
— doc­tor în ști­ințe medi­ca­le

Dr. Sabău Lumi­nița

— medic primar psi­hia­trie

Dr. Hărăguș Car­men

— medic primar psi­hia­trie

Dr. Levai Zsolt

— medic primar psi­hia­trie

Dr. Col­ța Ali­na Camelia

— medic primar psi­hia­trie

Dr. Mun­tean Cătă­lin

— medic spe­cia­list psi­hia­trie

Dr. Sandu Nicoleta

— medic specialist psihiatrie (linia de gardă)


Psiholog practicant:

Lapoși Crina-Alexandrina

— psiholog în specialitatea Psihologie clinică


Asis­ten­ta — șefă:

Arsin­te Ana

— asis­ten­ta medi­ca­lă prin­ci­pa­lă


Dota­re:

 • 90 paturi — psi­hia­trie acuti
 • 30 paturi — psi­hia­trie cro­nici
 • apa­ra­te de doza­re rapi­da a gli­ce­mi­ei (ACCU-CHE­CK)
 • elec­tro­car­di­o­graf
 • apa­rat oxi­gen (HIKO­NEB)
 • apa­rat aspi­ra­tie oro­tra­he­a­la (BOS­CA­ROL)


Ser­vi­cii medi­ca­le:

 • tra­ta­men­tul afec­tiu­ni­lor psi­hia­tri­ce pen­tru pacien­tii inter­nati
 • con­sul­ta­tii de spe­cia­li­ta­te
 • psi­ho­te­ra­pie indi­vi­du­a­la si de grup
 • acti­vi­tati de ergo­te­ra­pie, melo­te­ra­pie, lec­tu­ra, art­te­ra­pie
 • con­si­li­e­re psi­hia­tri­ca pen­tru fami­li­i­le pacien­ti­lor
 • tes­tari cli­ni­ce psi­ho­lo­gi­ce
 • dis­pen­sa­ri­za­re ambu­la­to­rie pen­tru pacien­tii cro­nici
 • con­si­li­e­re pri­vind evo­lu­tia si prog­nos­ti­cul in demen­te
 • exper­ti­ze medi­co-lega­le psi­hia­tri­ce
 • acor­da­rea pri­mu­lui-aju­tor in caz de urgen­te medi­ca­le psi­hia­tri­ce

Programări Online