Furnizori Servicii Sociale din județul Bistrița-Năsăud

Nume fundație/asociație: Aso­ci­a­ția de Scleroză Multiplă Bistrița
Adre­sa: Bis­tri­ța, Bis­tri­ța-Năsă­ud, Str. Liviu Rebreanu, nr. 59
Per­soa­nă de con­tact: Bungărdean Cristina
Tel.: 0722 163382

Nume fundatie/​asociatie: Aso­ci­a­tia AFI Pro Fami­lia
Adre­sa: Bis­tri­ta, Bis­tri­ta-Nasa­ud, Str. Nico­lae Titu­les­cu, nr. 21
Per­soa­na de con­tact: Monda Doi­na Ioa­na
Tel/​fax: 0263.233101

Nume fundatie/​asociatie: Aso­ci­a­tia Cari­tas Epar­hial Gre­co-Cato­lic Cluj, Fili­a­la Bis­tri­ta
Adre­sa: Bis­tri­ta, Bis­tri­ta-Nasa­ud, Str. Ursu­lui, nr. 14.
Per­soa­na de con­tact: Preot Protopop Frișan Ioan Vasile
Tel: 0740.057133

Nume fundatie/​asociatie: Aso­ci­a­tia de aju­to­ra­re a copi­i­lor Beni­ta
Adre­sa: Bis­tri­ta, Bis­tri­ta-Nasa­ud, Str. M. Kogal­ni­cea­nu, nr. 29
Per­soa­na de con­tact: Murza Lidia
Tel: 0263.239050

Nume fundatie/​asociatie: Aso­ci­a­tia Ince­pu­tu­ri Noi
Adre­sa: Bis­tri­ta, Bis­tri­ta-Nasa­ud Car­ti­er Uni­rea, nr. 39A
Per­soa­na de con­tact: Neme­ti Ioa­ni­ca
Tel: 0363.101032

Nume fundatie/​asociatie: Aso­ci­a­tia Pos­si­bi­li­tas
Adre­sa: Nuse­ni, Bis­tri­ta-Nasa­ud, Sat. Vita, Str. Prin­ci­pa­la, nr. 216
Per­soa­na de con­tact: Lorin­c­zi Karo­ly; Tel: 0744 224902
Per­soa­na de con­tact: Balint Veronka; Tel: 0741 263038; Tel/fax: 0263 348142

Nume fundatie/​asociatie: Fun­da­tia Bucu­rie
Cen­tru de zi pen­tru per­so­nae adul­te cu han­di­cap
Adre­sa: Bis­tri­ta, Bis­tri­ta-Nasa­ud, Intr. Vio­le­te­lor, nr. 2, bl.2, sc. A, ap. 4
Per­soa­na de con­tact: Dumi­tres­cu Cla­u­diu
Tel: 0745.087709

Nume fundatie/​asociatie: Fun­da­tia Ino­cen­ti
Adre­sa: Bis­tri­ta, Bis­tri­ta-Nasa­ud, Str. M. Emi­ne­scu, nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 9
Per­soa­na de con­tact: Direc­tor exe­cu­ti­v — Mic Marin
Tel: 0263.236368

Nume fundatie/​asociatie: DGASPC Bis­tri­ta-Nasa­ud
Ser­vi­ciu spe­cia­li­zat la nivel jude­tean
Adre­sa: Bis­tri­ta, Bis­tri­ta-Nasa­ud, Str. Suce­vei, nr. 1–3
Per­soa­na de con­tact: Direc­tor gene­ral — Fon­tul Delia
Tel: 0263 232384; 0263 230502; Fax: 0263 215752

Nume fundatie/​asociatie: Direcția municipală de servicii sociale - Pri­ma­ria Muni­ci­pi­u­lui Bis­tri­ta
Serviciu public de asistență
Adre­sa: Bis­tri­ta, Bis­tri­ta-Nasa­ud, Str. Dor­nei, nr. 12
Per­soa­na de con­tact: Direc­tor— Radu Dreptate
Tel: 0263 230513; Fax: 0263 211940

Nume fundatie/​asociatie: Primăria Municipiului Bistrița - Centrul comunitar pentru tineret
Serviciu specializat la nivel local
Adre­sa: Bis­tri­ta, Bis­tri­ta-Nasa­ud, Str. L. Rebrea­nu, nr. 18
Per­soa­na de con­tact: Coor­do­na­tor cen­tru — Lazar Teo­do­ra
Tele­fon: 0263 215024

Nume fundatie/​asociatie: Serviciul Public de Asistență Socială - Primăria orașului Năsăud
Serviciu public de asistență
Adre­sa: Nasa­ud, Bis­tri­ta-Nasa­ud, Pia­ta Uni­rii, nr. 15
Per­soa­na de con­tact: Șef birou — Bar­la­dean Elvi­ra
Tel. 0755 047186; Fax 0263 361028

Nume fundatie/​asociatie: Unitatea de asistență medico-socială Susenii Bîrgăului
Unitate de asistență medico-socială
Adre­sa: Com. Prun­du Bir­ga­u­lui, loc. Suse­nii Bir­ga­u­lui, Str. Prin­ci­pa­la, nr. 394
Per­soa­na de con­tact: Direc­tor — Bruj Gavril
Tel: 0263 266034

Nume fundatie/​asociatie: Aso­ci­a­tia Autism Euro­pa
Adre­sa: Bis­tri­ta, Bis­tri­ta-Nasa­ud, Str. Suce­vei, nr. 9, sc. B, ap. 27
Per­soa­na de con­tact: Pre­se­din­te — Dra­gu Ana
Tele­fon: 0751917406

Nume fundatie/​asociatie: Aso­ci­a­tia Clu­bul Ama­zoa­ne­lor Bis­tri­te­ne
Adre­sa: Bis­tri­ta, Bis­tri­ta-Nasa­ud, Str. Liviu Rebrea­nu 18
Per­soa­na de con­tact: Pre­se­din­te — Livia Mol­do­van
Tel: 0747.277979
E-mail: ama­zoa­ne­le­bis­tri­te­ne@yahoo.com

Nume fundatie/​asociatie: Aso­ci­a­tia Neva­za­to­ri­lor din Roma­nia, Fili­a­la Bis­tri­ta
Adre­sa: Bis­tri­ta, Bis­tri­ta-Nasa­ud, Pia­ta Cen­tra­la 22
Per­soa­na de con­tact: Președinte — Pop Iacob
Tel. 0263 213670
E-mail: bnan­vr@gmail.com

Nume fundatie/​asociatie: Aso­ci­a­tia „Filan­tro­pia Orto­do­xa” Bis­tri­ta-Nasa­ud
Adre­sa: Bis­tri­ta, Bis­tri­ta-Nasa­ud, Pia­ta Uni­rii, nr. 15
Per­soa­na de con­tact: Pre­se­din­te — Pr. Dr. Ioan Mari­us Pin­ti­can
Tel: 0745.522013
E-mail: filan­tro­pi­a­bis­tri­ta@yahoo.com

Nume fundatie/​asociatie: Aso­ci­a­tia Wor­k­sip Pro­tec­ted
Adre­sa: Bis­tri­ta, Bis­tri­ta-Nasa­ud, Car­ti­er Uni­rea 47
Per­soa­na de con­tact: Feren­cz Dani
Tel: 0743.626333
E-mail: awp.herina@gmail.com

Nume fundatie/​asociatie: Aso­ci­a­tia ”Vera Cari­tas”
Adre­sa: Bis­tri­ta, Bis­tri­ta-Nasa­ud, Str. M. Viteazul, nr.2A
Per­soa­na de con­tact: Preşedinte — Țolca Ioan Tel: 0363 102889; 0745 255370

Nume fundatie/​asociatie: Cen­trul Cres­tin de Rein­te­gra­re Soci­a­la Oni­sim
Adre­sa: Bis­tri­ta, Bis­tri­ta-Nasa­ud str. Com­po­zi­to­ri­lor, nr. 6D
Per­soa­na de con­tact: Direc­tor — Dra­ga­ne­scu Robert
Tel: 0788.769145

Nume fundatie/​asociatie: Fun­da­tia Bethes­da & Flori­ci­ca
Adre­sa: Beclean, Bis­tri­ta-Nasa­ud, Str. Miha­il Kogal­ni­cea­nu, nr. 103
Per­soa­na de con­tact: Direc­tor — Dr. Leti­tia Vla­du­tiu
Tel: 0742076249

Nume fundatie/​asociatie: Fun­da­tia Livia si Euse­biu Sal­van
Adre­sa: Bis­tri­ta, Bis­tri­ta-Nasa­ud, Cart. Vii­soa­ra, nr. 62/1/4
Per­soa­na de con­tact: Preşedinte — Sălvan Livia
Tel. 0751 416031

Nume fundatie/​asociatie: Penitenciarul Bistrița - Serviciul Educație și Asistență Psihosocială
Serviciu public de asistență
Adre­sa: Bis­tri­ta, Bis­tri­ta-Nasa­ud, Str. Tar­pi­u­lui, nr. 22
Tel: 0263238175 Fax: 0263234439
E-mail: pbis­tri­ta @ anp.gov.ro

Nume fundatie/​asociatie: Primăria comunei Dumitrița - Compartiment public de asistență socială
Serviciu public de asistență
Adre­sa: Dumi­tri­ta, Bis­tri­ta-Nasa­ud, Str. Prin­ci­pa­la, nr. 145
Per­soa­na de con­tact: Buda Ali­na — asis­ten­ta soci­a­la
Tel./fax: 0263.380140, 0263.380018

Nume fundatie/​asociatie: Primăria comunei Lunca Ilvei - Serviciul Creșa de copii
Serviciu specializat la nivel local
Adre­sa: Lun­ca Ilvei, Bis­tri­ta-Nasa­ud, Str. Gra­ni­ce­ri­lor, nr. 198
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008; Tel.: +40 (263) 378094

Nume fundatie/​asociatie: Primăria comunei Măgura Ilvei - Compartiment public de asistență socială
Serviciu public de asistență
Adre­sa: Magu­ra Ilvei, Bis­tri­ta-Nasa­ud, Str. Prin­ci­pa­la, nr. 420
Tele­fon: 0263–378151 Fax: 0263–378008

Nume fundatie/​asociatie: Primăria comunei Monor - Compartiment public de asistență socială
Serviciu public de asistență
Adre­sa: Monor, Bis­tri­ta-Nasa­ud, Str. Prin­ci­pa­la, nr. 408
Per­soa­na de con­tact: Haja Maria
Tel: 0263–261852 fax 0263–261752

Nume fundatie/​asociatie: Societatea Filantropică Umblați în Lumină
Asociatie
Adre­sa: Live­zi­le, Bis­tri­ta-Nasa­ud, Sat Dum­bra­va, nr. 52
Per­soa­na de con­tact: Direc­tor gene­ral — Ilie Coroa­ma
Tel: 0263270260

Programări Online