Centrul Județean de Hemodializă

Loca­ție: B-dul Gene­ral Gri­gore Bălan, nr. 43, Parter
Tele­fon: 0263 214 390/1 inte­rior 101

Echipa medicală

Dr. Bâl­dea Simo­na-Ali­na

medic primar nefro­lo­gie
medic spe­cia­list medicină internă


Medic cu delegare temporară de atribuții de coordonare
Compentență în Ultrasonografie generală
Competență în Managementul serviciilor de sănătate

Dr. Sonea Ancu­ța Cos­mi­na

medic primar nefro­lo­gie


Dr. Iacob Amalia Cezara

medic specialist nefrologie


Luca Mariana

Psiholog clinician


As. Gretinuc Gabriela-Maria

Asis­ten­t Medi­ca­l Prin­ci­pa­l


Asistent medical-şef

Colaboratori

Dr. Banea Victor

Medic specialist Nefrologie


(linia de gardă)
Dota­re
 • 9 apa­ra­te Hemo­dia­li­za (B/​Brown — Dia­log+)
 • insta­la­tie de dedu­ri­za­re a apei (Aqua Clear — MFP1600 — Cul­li­gan-Ita­lia)
 • insta­la­tie cen­trala de oxi­gen si aspi­ra­tie
 • injec­to­mate (SYRA­MED SP6000)
 • ter­mo­me­tre elec­tro­nice (MICRO­LI­FE)
 • can­tar elec­tro­nic (PAR­T­NER VTC150 c)
 • apa­rate pen­tru doza­rea rapi­da a gli­ce­miei (ACCU- CHE­CK)
 • apa­ra­te ste­ri­li­za­re U.V.
 • tru­se de mica chi­rur­gie
Ser­vi­cii medi­ca­le
 • hemo­dia­li­za con­ven­tio­na­la
 • acor­da­rea pri­mu­lui-aju­tor in caz de urgen­te medi­ca­le
 • nutri­tie ente­ra­la si paren­te­ra­la la bol­na­vul cri­tic
 • resus­ci­ta­rea car­di­o­res­pi­ra­to­rie
 • tera­pia dure­rii acu­te
 • recol­ta­re pro­du­se bio­lo­gi­ce
Programări Online
Sari la conținut