Raport

privind accesul la informațiile de interes public

Raport informații publice la 30 august 2017

Raport Activitate

Indicatori medicali realizați de SJUB în anul 2016

Externări:
  • spi­ta­li­za­re con­ti­nuă: 31.066
  • spi­ta­li­za­re de zi: 6.303
Indi­ce­le de com­ple­xi­ta­te a cazu­ri­lor con­trac­tat cu CJAS-BN: 1,1593
Con­sul­ta­ții ambu­la­tor inte­grat: 136.485
Pre­zen­tă­ri UPU-SMURD: 42.982
Pro­ce­du­ri chi­rur­gi­ca­le: 397.654
Inves­ti­ga­ții de labo­ra­tor ana­li­ze medi­ca­le: 883.877
Inves­ti­ga­ții radi­o­lo­gi­ce si ima­gis­ti­ce: 55.590
Explo­ra­ri func­țio­na­le: 867.148

Raport Activitate

Indicatori medicali realizați de SJUB în anul 2015

Externări:
  • spi­ta­li­za­re con­ti­nuă: 30.773
  • spi­ta­li­za­re de zi: 5.384
Indi­ce­le de com­ple­xi­ta­te a cazu­ri­lor con­trac­tat cu CJAS-BN: 1,0992
Con­sul­ta­ții ambu­la­tor inte­grat: 113.452
Pre­zen­tă­ri UPU-SMURD: 41.360
Pro­ce­du­ri chi­rur­gi­ca­le: 347.246
Inves­ti­ga­ții de labo­ra­tor ana­li­ze medi­ca­le: 963.809
Inves­ti­ga­ții radi­o­lo­gi­ce si ima­gis­ti­ce: 55.230
Explo­ra­ri func­țio­na­le: 765.902

Raport Activitate

Indicatori medicali realizați de SJUB în anul 2014

Externări:
  • spi­ta­li­za­re con­ti­nuă: 30.907
  • spi­ta­li­za­re de zi: 3.506
Indi­ce­le de com­ple­xi­ta­te a cazu­ri­lor con­trac­tat cu CJAS-BN: 1,0677
Con­sul­ta­ții ambu­la­tor inte­grat: 144.487
Pre­zen­tă­ri UPU-SMURD: 40.760
Pro­ce­du­ri chi­rur­gi­ca­le: 346.532
Inves­ti­ga­ții de labo­ra­tor ana­li­ze medi­ca­le: 910.421
Inves­ti­ga­ții radi­o­lo­gi­ce si ima­gis­ti­ce: 57.576
Explo­ra­ri func­țio­na­le: 651.638
Programări Online