Sterilizare

Loca­ție: B-dul Gene­ral Gri­gore Bălan, nr. 43, Parter
Tele­fon: 0263 214 390/1

Asis­ten­tă — șefă:

Secoban Ana Maria

— asis­ten­tă medi­ca­lă prin­ci­pa­lă