Struc­tu­ra per­so­na­lu­lui SJUB

Spi­ta­lul Jude­țean de Urgență Bis­trița are un număr total de 1215 pos­tu­ri ocupate, din care:

  • medi­ci: 160, din care 8 rezi­den­ti;
  • alt per­so­nal sani­tar supe­ri­or: 35
  • per­so­nal mediu sani­tar: 565
  • per­so­nal auxi­li­ar: 287
  • per­so­nal TESA: 54
  • mun­ci­to­ri și per­so­nal de deser­vi­re: 114
Programări Online