Anunț – Concurs pentru ocuparea unor funcţii de medic şef
martie 17, 2023
Anunț – Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată de 6 luni a unui post de muncitor calificat III – telefonist (M) la Administrativ – Centrale telefonice
martie 20, 2023

Anunț – Concurs pentru ocuparea pe durată determinată de 6 luni, a 18 posturi de personal sanitar mediu

Vizualizează Anunțul (click aici)

Vizualizează Tematica și bibliografia (click aici)

Vizualizează Fișa postului (click aici)

Vizualizează Rezultatele selecției dosarelor candidaților înscriși (click aici)

Vizualizează Anunț privind calendarul desfășurării concursului de asistent medical generalist (click aici)

Vizualizează Progam orar probă calculator (click aici)

Vizualizează Rezultatele probei de verificare a cunoștințelor de operare la calculator (click aici)

Vizualizează Rezultate proba scrisă (click aici)

Vizualizează Rezultate contestații proba scrisă (click aici)

Vizualizează Program orar proba practică/interviu (click aici)

Vizualizează Rezultate proba practică/interviu (click aici)

Vizualizează Rezultate finale (click aici)

Programări Online