Declarații de avere

ANUL 2016

Comitet Director

1. Ec. LAZANY GABRIEL – Manager

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

2. Ec. DRA­GO­TĂ REGHI­NA – Direc­tor Finan­ci­ar Con­ta­bil

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

3. As. Princ. REMEȘ GABIE­LA ANTO­NE­TA – Direc­tor Îngri­ji­ri

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

Șefi de secție

1. Dr. Bur­cu­sel Maria - Labo­ra­tor Ana­li­ze Medi­ca­le

2. Dr. Bin­dea Vio­le­ta - Sec­ția Onco­lo­gie Medi­ca­lă

3. Dr. Ciol­pan Car­men - Sec­ția Boli Cro­ni­ce

4. Dr. Cri­san Miha­e­la - Ser­vi­ci­ul Ana­to­mie Pato­lo­gi­că

5. Dr. Hără­guș Mihai - Secția Car­di­o­lo­gie

6. Dr. Hor­doan Ancu­ța - Cen­trul de Săna­tăte Min­ta­lă

7. Dr. Hotiu Cori­na - Labo­ra­tor Radi­o­lo­gie și Ima­gis­ti­că Medi­ca­lă

8. Dr. Ili­es Ale­xan­dru Dan - Sec­ția Psi­hia­trie

9. Dr. Kal­man Schwarz - Sec­ția Neu­ro­lo­gie

10. Dr. Kon­cz Geor­ge­ta Rodi­ca - Sec­ția Pedia­trie

11. Dr. Nea­gos Flo­rin - Sec­ția Medi­ci­na Inter­nă

12. Dr. Medan Aure­lia - Secția A.T.I.

13. Dr. Mol­do­van Ghe­or­ghe - Secția Pne­u­mo­lo­gie

14. Dr. Mure­șan Lenu­ța - Sec­ția Recu­pe­ra­re

15. Dr. Pin­tea Luci­an Vasi­le - Ser­vi­ci­ul Medi­ci­nă Lega­lă

16. Dr. Piti­cas Ana-Maria - Sec­tia Boli Infec­ți­oa­se

17. Dr. Rus Ovi­diu - U.P.U. — S.M.U.R.D.

18. Dr. Sil­ve­șan Iuliu - Secția Obs­te­tri­că — Gine­co­lo­gie

19. Dr. Timar Vasi­le - Sec­ția Orto­pe­die și Trau­ma­to­lo­gie

20. Dr. Sonea Ancuța- Secția Hemo­dia­li­ză

21. Dr. Suciu Ghe­or­ghe - Sec­ția Chi­rur­gie Gene­ra­lă

22. Dr. Tan­ca Aure­lia - Sec­ția Neo­na­to­lo­gie

23. Farm. Deac Mari­a­na - Far­ma­cie

24. Dr. Buta Mircea Gelu – Sec­ția Pedia­trie

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

Programări Online
Sari la conținut