Declarații de avere

ANUL 2018

Comitet Director

1. Ec. LAZANY GABRIEL – Manager

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

2. Dr. DEAK MARIA GABRIELA – Direc­tor Medical

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

3. As. Princ. REMEȘ GABIE­LA ANTO­NE­TA – Direc­tor Îngri­ji­ri

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

Șefi de secție

1. Farm. Bulț Dalia - Far­ma­cie

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

2. Dr. Bumbu Bogdan - Sec­ția Orto­pe­die și Trau­ma­to­lo­gie

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

3. Dr. Candrea Eva – Secția Boli, nutriție și diabet

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

4. Dr. Ciol­pan Car­men - Sec­ția Boli Cro­ni­ce

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

5. Covalciuc Anca - Labo­ra­tor Coordonator Ambulator

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

6. Dr. Crișan Mihaela - Secția Anatomie Patologica

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

7. Dr. Gărduș Iuliana - Sec­ția Neu­ro­lo­gie

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

8. Dr. Hără­guș Mihai - Secția Car­di­o­lo­gie

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

9. Dr. Hoțiu Cori­na - Labo­ra­tor Radi­o­lo­gie și Ima­gis­ti­că Medi­ca­lă

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

10. Dr. Maxim Cristian - Bloc Operator

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

11. Dr. Medan Aure­lia - Secția A.T.I

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

12. Dr. Miron Geanina - Secția Oncologie

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

13. Dr. Mol­do­van Ghe­or­ghe - Secția Pne­u­mo­lo­gie

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

14. Dr. Mure­șan Lenu­ța - Sec­ția Recu­pe­ra­re

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

15. Dr. Nea­goș Flo­rin - Sec­ția Medi­ci­na Inter­nă

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

16. Dr. Pin­tea Luci­an Vasi­le - Ser­vi­ci­ul Medi­ci­nă Lega­lă

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

17. Dr. Piti­caș Ana-Maria - Sec­tia Boli Infec­ți­oa­se

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

18. Dr. Rus Ghertrude - Labo­ra­tor Spital

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

19. Dr. Rus Ovi­diu - U.P.U. — S.M.U.R.D.

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

20. Dr. Silaghi Katalin - Secția Dermatologie

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

21. Dr. Suciu Ghe­or­ghe - Sec­ția Chi­rur­gie Gene­ra­lă

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

22. Dr. Ștefănescu Claudia - Sec­ția Psi­hia­trie

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

23. Dr. Tanca Aurelia - Secția Neonatologie

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

24. Dr. Hordoan Ancuța - Centrul de Sănătate Mintală

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

25. Dr. Silveșan Gherman Iuliu Ioan - Secția Obstetrică-Ginecologie

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

26. Dr. Tudor Anca - Secția Pediatrie

Decla­rația de ave­re

Decla­rația de inte­re­se

Programări Online
Sari la conținut