Declarații de avere

ANUL 2019

Comitet Director

1. Ec. LAZANY GABRIEL – Manager

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


2. Dr. DEAK MARIA GABRIELA – Direc­tor Medical

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


3. Ec. POP CARMEN MIRELA – Direc­tor Finan­ci­ar Con­ta­bil

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


4. As. Princ. REMEȘ GABIE­LA ANTO­NE­TA – Direc­tor Îngri­ji­ri

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se

Șefi de secție

1. Farm. Bulț Dalia - Far­ma­cie

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


2. Dr. Bumbu Bogdan - Sec­ția Orto­pe­die și Trau­ma­to­lo­gie

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


3. Dr. Candrea Eva – Secția Boli, nutriție și diabet

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


4. Dr. Ciol­pan Car­men - Sec­ția Boli Cro­ni­ce

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


5. Covalciuc Anca - Labo­ra­tor Coordonator Ambulator

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


6. Dr. Crișan Mihaela - Secția Anatomie Patologica

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


7. Dr. Gărduș Iuliana - Sec­ția Neu­ro­lo­gie

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


8. Dr. Hără­guș Mihai - Secția Car­di­o­lo­gie

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


9. Dr. Hoțiu Cori­na - Labo­ra­tor Radi­o­lo­gie și Ima­gis­ti­că Medi­ca­lă

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


10. Dr. Maxim Cristian - Bloc Operator

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


11. Dr. Medan Aure­lia - Secția A.T.I

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


12. Dr. Miron Geanina - Secția Oncologie

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


13. Dr. Mol­do­van Ghe­or­ghe - Secția Pne­u­mo­lo­gie

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


14. Dr. Mure­șan Lenu­ța - Sec­ția Recu­pe­ra­re

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


15. Dr. Anton Constantin - Sec­ția Medi­ci­na Inter­nă

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


16. Dr. Pin­tea Luci­an Vasi­le - Ser­vi­ci­ul Medi­ci­nă Lega­lă

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


17. Dr. Piti­caș Ana-Maria - Sec­tia Boli Infec­ți­oa­se

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


18. Dr. Rus Ghertrude - Labo­ra­tor Spital

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


19. Dr. Rus Ovi­diu - U.P.U. — S.M.U.R.D.

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


20. Dr. Suciu Ghe­or­ghe - Sec­ția Chi­rur­gie Gene­ra­lă

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


21. Dr. Ștefănescu Claudia - Sec­ția Psi­hia­trie

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


22. Dr. Tanca Aurelia - Secția Neonatologie

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


23. Dr. Hordoan Ancuța - Centrul de Sănătate Mintală

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


24. Dr. Lupașco Mircea - Laborator Radiologie și Imagistică Medicală - Ambulatoriu Integrat

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


25. Dr. Tudor Anca - Secția Pediatrie

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


26. Dr. Pet­cu Vlad Geor­ge - Secția Urologie

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Programări Online
Sari la conținut