Declarații de avere

ANUL 2020

Comitet Director

Ec. LAZANY GABRIEL – Manager

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. DEAK MARIA GABRIELA – Direc­tor Medical

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Ec. POP CARMEN MIRELA – Direc­tor Finan­ci­ar Con­ta­bil


As. Princ. REMEȘ GABIE­LA ANTO­NE­TA – Direc­tor Îngri­ji­ri

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se

Șefi de secție

Dr. Col­ța Lucian - Secția Obs­te­tri­că-Gine­co­lo­gie

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Cozma Codru­ța Monica - Secția Pne­u­mo­lo­gie

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Anton Constantin - Sec­ția Medi­ci­na Inter­nă

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Farm. Bulț Dalia - Far­ma­cie

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Bumbu Bogdan - Sec­ția Orto­pe­die și Trau­ma­to­lo­gie

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Ciol­pan Car­men - Sec­ția Boli Cro­ni­ce

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Covalciuc Anca - Labo­ra­tor Coordonator Ambulator

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Crișan Mihaela - Secția Anatomie Patologica

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Gărduș Iuliana - Sec­ția Neu­ro­lo­gie

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Hără­guș Mihai - Secția Car­di­o­lo­gie

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Hoțiu Cori­na - Labo­ra­tor Radi­o­lo­gie și Ima­gis­ti­că Medi­ca­lă

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Maxim Cristian - Bloc Operator

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Medan Aure­lia - Secția A.T.I

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Miron Geanina - Secția Oncologie

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Mure­șan Lenu­ța - Sec­ția Recu­pe­ra­re

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Pin­tea Luci­an Vasi­le - Ser­vi­ci­ul Medi­ci­nă Lega­lă

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Piti­caș Ana-Maria - Sec­tia Boli Infec­ți­oa­se

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Rus Ghertrude - Labo­ra­tor Spital

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Rus Ovi­diu - U.P.U. — S.M.U.R.D.

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Suciu Ghe­or­ghe - Sec­ția Chi­rur­gie Gene­ra­lă

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Ștefănescu Claudia - Sec­ția Psi­hia­trie

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Tanca Aurelia - Secția Neonatologie

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Hordoan Ancuța - Centrul de Sănătate Mintală

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Lupașco Mircea - Laborator Radiologie și Imagistică Medicală - Ambulatoriu Integrat

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Dr. Tudor Anca - Secția Pediatrie

Decla­rația de ave­re și Decla­rația de inte­re­se


Programări Online
Sari la conținut