Unitatea de Transfuzii Sanguine

Loca­ție: B-dul Gene­ral Gri­gore Bălan, nr. 43, Etaj II
Tele­fon: 0263 214 390/1 inte­ri­or 147

Medici:

Dr. Rus­su Alexei

— medic primar ATI — Medic cu delegare de atribuții de coordonare


Asis­ten­t — coordonator:

Cîrcu Daniela

— asis­ten­tă medi­ca­lă prin­ci­pa­lă ATI

Programări Online