Serviciul Resurse Umane, Normare și Organizare

Strada Sucevei, nr. 1-3, Bistrița
Tel. 0263 216439; 0263 214818

Structura personalului:

Conform Organigramei aprobate, Spitalul Județean de Urgență Bistrița are 1674 de posturi aprobate.
Din totalul posturilor aprobate, la 31.08.2022 erau ocupate 1639,75 posturi, din care:

  • medici: 208;
  • alt personal sanitar superior: 53,5
  • personal mediu sanitar: 793
  • personal sanitar auxiliar: 384,75 (din care: 264 infirmiere/infirmieri; 63,75 îngrijitoare/îngrijitori de curățenie; 57 brancardieri şi spălătorese)
  • personal TESA: 75
  • muncitori și personal de deservire: 125,5
Programări Online