Strategia Natională Anticorupție 2021 – 2025

Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională

Decizie desemnare coordonator și persoane de contact SNA 2021 - 2025

Planul de integritate al instituției SNA 2021 - 2025

Planul de integritate (actualizat)

Lista cuprinzând bunurile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 și destinația acestora

Mecanismul de raportare a încălcării legii

Situaţia incidentelor de integritate

Raport privind stadiul implementării măsurilor SNA 2021 – 2025

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate

Programări Online
Sari la conținut